Co znamená bursting v Angličtina?

Jaký je význam slova bursting v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat bursting v Angličtina.

Slovo bursting v Angličtina znamená explodující, exploze, roztržení, prasknout, puknout, prasknout, prasknout, roztrhnout, vtrhnout, proražený, prasklý, prasknutý, prasklý, dávka, nával, příval, výbuch, prasknutí, praskající ve švech, praskající ve švech. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova bursting

explodující

adjective (exploding)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
There was a sudden release of air from the bursting balloon.

exploze

noun (exploding)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The bursting of the balloon frightened the cat.

roztržení

noun (breaking, tearing)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The flood was caused by the bursting of the riverbank.

prasknout, puknout

intransitive verb (explode)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The water balloon burst when it hit the teacher's leg.
Balónek prasknul, když se dotkl učitelčiny nohy.

prasknout

intransitive verb (rupture)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Marty was taken to the hospital in an ambulance when his appendix burst.
Marty byl převezen do nemocnice, protože mu prasklo slepé střevo.

prasknout

transitive verb (cause rupture)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The stress of her new job caused Carolyn to burst a blood vessel in her eye.
Carolyn ze stresu v nové práci praskla cévka v oku.

roztrhnout

transitive verb (break, tear [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Larry laughed so hard, he burst his trousers.
Larry se smál tolik, že se mu roztrhly kalhoty.

vtrhnout

intransitive verb (emerge, come into view) (do povědomí apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The Beatles burst onto the music scene in the early 1960s.

proražený, prasklý, prasknutý

adjective (balloon, tyre: punctured)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

prasklý

adjective (appendix: ruptured) (slepé střevo)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Abdominal pain and a very high temperature can signal a burst appendix.

dávka

noun (outbreak of gunfire, etc.) (výstřelů)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He was wounded by a burst of mortar fire.
Byl zraněn dávkou střel.

nával, příval

noun (sudden emission) (energie)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
With a burst of energy, Joy surpassed the other runners and won the race.
S návalem (or: přívalem) energie Joy předběhla ostatní a závod vyhrála.

výbuch

noun (explosion)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
We could see the burst of fireworks miles away.

prasknutí

noun (rupture)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The river has been dangerously high since the burst at the dam.

praskající ve švech

adjective (figurative (overfull, packed full) (přeneseně: přeplněný)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
My suitcase is already bursting at the seams -- how can I pack my souvenirs?

praskající ve švech

adjective (tearing because it is stretched)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I've got to lose weight; my pants are bursting at the seams.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu bursting v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.