Co znamená carts v Angličtina?

Jaký je význam slova carts v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat carts v Angličtina.

Slovo carts v Angličtina znamená kára, dvoukolák, vozík, nákupní košík, odvézt, vézt, košík. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova carts

kára

noun (horse-drawn vehicle) (tažená koněm)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The farmer drove his cart to the market to sell his produce.
Farmář jel na povoze prodávat na trh svoji úrodu.

dvoukolák

noun (handcart: barrow) (hovorový výraz)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The workers loaded the refrigerator on a cart and wheeled it out to the customer's car.
Pracovníci naložili ledničku na kárku a odvezli ji k zákazníkovu autu.

vozík

noun (US (shopping trolley) (nákupní)

For a healthy diet, make sure to fill your cart with fresh fruits and vegetables.
S ohledem na zdravou dietu si nezapomeňte naplnit vozík čerstvým ovocem a zeleninou.

nákupní košík

noun (US (internet: items selected to buy) (internetový obchod)

You can save items in your cart to purchase later.
Zboží v nákupním košíku si můžeš uložit a koupit si ho později.

odvézt

transitive verb (transport)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
June carted the broken bottles to the recycling center.
June odvezla rozbité lahve do sběrného centra.

vézt

(move by cart) (přepravovat: na vozíku)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

košík

noun (internet: items selected to buy) (v internetovém obchodě)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu carts v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.