Co znamená essential v Angličtina?

Jaký je význam slova essential v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat essential v Angličtina.

Slovo essential v Angličtina znamená zásadní, být zásadní pro, základní, nutnost, základ, základní fakta, pracovník kritické infrastruktury. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova essential

zásadní

adjective (strictly necessary)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Please only bring essential supplies. It is essential that you attend this meeting.

být zásadní pro

verbal expression (be necessary for)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
An atmosphere containing oxygen is essential for the maintenance of human life.

základní

adjective (basic, fundamental)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The essential purpose of a holiday is to relax.

nutnost

noun ([sth] necessary)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Good knowledge of grammar is an essential in this job.

základ

plural noun (basics)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

základní fakta

plural noun (basic knowledge about [sth])

It is important that teenagers know the essential facts about birth control.

pracovník kritické infrastruktury

noun ([sb] providing vital goods or services) (lékaři, policisté apod.)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu essential v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.