Co znamená executive v Angličtina?

Jaký je význam slova executive v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat executive v Angličtina.

Slovo executive v Angličtina znamená řídicí pracovník, exkluzivní, administrativní, výkonná moc, vedoucí pracovník, vedoucí pracovnice, generální ředitel, generální ředitelka, . Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova executive

řídicí pracovník

noun (businessperson)

Eric has a good job; he's an executive with a big firm.

exkluzivní

adjective (suitable for important people)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Alison booked the hotel's executive suite.
Alison v hotelu zamluvila exkluzivní apartmá.

administrativní

adjective (administrative)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Rita got the job because of her executive skills.

výkonná moc

noun (government)

vedoucí pracovník, vedoucí pracovnice

noun (high-ranking official)

The chief executive took responsibility for the company's poor performance.

generální ředitel, generální ředitelka

noun (CEO: senior manager)

The firm is looking for a new chief executive officer.

noun (document that summarizes others)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu executive v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.