Co znamená exercising v Angličtina?

Jaký je význam slova exercising v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat exercising v Angličtina.

Slovo exercising v Angličtina znamená cvičení, cvičení, cvičení, úloha, nácvik, použití, užití, uplatnění, cvičení, cvičit, využít, uplatnit, obřad, cvičit, procvičovat, vyvenčit. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova exercising

cvičení

noun (uncountable (physical activity) (aktivita)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Exercise, such as running, is good for your health.
Cvičení, třeba běh, je dobré pro tvé zdraví.

cvičení

noun (often plural (physical movement for fitness)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
I do my exercises before I take my morning shower.
Než si dám ranní sprchu, věnuji se cvičení.

cvičení

noun (mental activity) (mozkové)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Chess is an exercise for the mind.
Šachy jsou cvičením pro mozek.

úloha

noun (training, homework) (školní)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The student did geometry exercises after school.
Student se po škole věnoval geometrickým úlohám.

nácvik

noun (project, endeavor)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Writing short stories was an exercise in technique for the author.
Pro spisovatele bylo psaní krátkých povídek cvičením techniky.

použití, užití, uplatnění

noun (uncountable (application, use)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The exercise of military power is more common than I would like.
Použití (or: užití) vojenské síly je častější, než bych si přál.

cvičení

plural noun (military) (vojenské)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The American and Korean militaries held joint exercises off the coast of Korea.
Americká a korejská armáda provedli společné vojenské cvičení na pobřeží Koreje.

cvičit

intransitive verb (do physical activity)

She exercises three times a week.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Doktor mi řekl, že mám posilovat břišní svaly.

využít, uplatnit

transitive verb (use, call upon)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The citizen exercised his right to vote.
Občan využil (or: uplatnil) svoje právo volit.

obřad

plural noun (US (ceremony)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Their wedding exercises will take place in June.

cvičit, procvičovat

transitive verb (use part of the body vigorously)

The singer exercised his vocal chords daily.

vyvenčit

transitive verb (animal: allow physical activity) (neformální: domácí zvíře)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I need to go exercise the dog. There is a field that he can run around in.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu exercising v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.