Co znamená expect v Angličtina?

Jaký je význam slova expect v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat expect v Angličtina.

Slovo expect v Angličtina znamená čekat, očekávat, předpokládat, čekat, očekávat, čekat, očekávat, předpokládat, předpokládat, vyžadovat, vyžadovat od, , být těhotná, očekávat. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova expect

čekat, očekávat, předpokládat

transitive verb (anticipate) (předpověď)

I expect our team will lose again.
Očekávám (or: předpokládám), že naši zase prohrají.

čekat, očekávat

transitive verb (wait for)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'm expecting a package in the mail.
Čekám (or: očekávám) balík.

čekat, očekávat, předpokládat

transitive verb (with clause: anticipate)

I expect our team will lose again. Big business is expected to maintain America's ability to compete in the world market.
Čekám (or: očekávám), že náš tým opět prohraje.

předpokládat

transitive verb (with clause: suppose, speculate)

I expect that he got lost again.
Předpokládám, že zase prohrál.

vyžadovat

transitive verb (require, demand [sth])

As your employer, I expect perfection; this work isn't good enough!
Jakožto váš zaměstnavatel od vás vyžaduji naprostou preciznost, vaše práce není dostatečně dobrá!

vyžadovat od

(require, demand [sth] of [sb])

I expect an apology from you.
Vyžaduji (or: očekávám) od vás omluvu.

(believe you will do [sth])

The England team expect to win their match against Sweden.

být těhotná

intransitive verb (informal (be pregnant)

My wife's expecting.
Moje manželka je těhotná.

očekávat

transitive verb (informal (be pregnant with) (dítě)

I'm expecting a baby in July. My wife is expecting twins.
Dítě očekávám v červenci.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu expect v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova expect

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.