Co znamená now v Angličtina?

Jaký je význam slova now v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat now v Angličtina.

Slovo now v Angličtina znamená teď, momentálně, právě, teď, právě, teď, nyní, teď, přítomnost, takže, nyní, teď, v dnešní době, již, už, současný, nynější, tak, odteď, odteďka, momentálně, už, Zatím na shledanou!, ještě teď, tu a tam, čas od času, prozatím, od teď, tady a teď, tady a teď, právě teď, nyní, čas od času, jednou provždy, tu a tam, teď nebo nikdy, teď když, teď, doteď, doteď, doteď. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova now

teď, momentálně

adverb (at present)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Steve does not have a job now.
Steve je momentálně bez práce.

právě, teď

adverb (at this moment)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
It is now eight o'clock.
Teď je osm hodin.

právě, teď

adverb (immediately)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
We are leaving now.
Právě odcházíme. Jsme na odchodu.

nyní, teď

noun (present time)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Now is the moment to take action.
Teď je čas podniknout kroky.

přítomnost

noun (present moment)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The leaders' attention is focused in the now.
Vedení je zaměřeno na přítomnost.

takže

adverb (introducing a statement) (uvození vyjádření)

(částice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).)
Now, don't you think I'm right?
Takže ty si nemyslíš, že mám pravdu?

nyní, teď

conjunction (since at present)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Now you are a famous singer, everyone wants to be your friend. Now that Sally is here, the meeting can begin.
Teď, když jsi slavný zpěvák, každý se s tebou chce kamarádit.

v dnešní době

adverb (nowadays)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Now, unlike in past times, children don't obey their parents.
V dnešní době, oproti dobám minulým, děti neposlouchají své rodiče.

již, už

adverb (consequently)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I understand now why you don't want to meet him.
Teď již (or: už) rozumím, proč se s ním nechceš vidět.

současný, nynější

adjective (informal (current)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The now generation is self-absorbed.

tak

adverb (intensifier) (zesilující výraz)

(částice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).)
Now behave yourselves!

odteď, odteďka

adverb (from this moment onwards)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
As of now, you are no longer welcome in my house.

momentálně

adverb (at this moment)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
As of now, we have collected nearly 80% of the funds we need to complete the project.

adverb (before this moment)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
My guests should have arrived by now – dinner's getting cold.
Hosté už tu měli být – vystydne jim večeře.

Zatím na shledanou!

interjection (informal (see you soon)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
It's getting late and we have a full day planned for tomorrow, so let's say bye for now.

ještě teď

adverb (still, continuing in the present)

Even now there are people who believe the moon landing was a hoax.

tu a tam

adverb (occasionally)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I love a take-away curry every now and again.

čas od času

expression (informal (occasionally)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Every now and then, a stray cat comes into our yard.

prozatím

adverb (temporarily, for the moment)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
For now, we'll just have to make do with the car we've got.

od teď

adverb (starting from this moment)

From now on I expect you to call me when you're going to be late.

tady a teď

noun (present situation)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Stop worrying so much about the future - live for the here and now!
Přestaň si lámat hlavu s budoucností – žij tady a teď!

tady a teď

adverb (in this place and time)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Forget about long-term solutions - I want to know what can be done about the problem here and now.
Zapomeňte na dlouhodobé řešení – chci slyšet, co s tím můžeme udělat tady a teď.

právě teď

adverb (informal (a moment ago) (před malou chvílí)

Colin was here just now – perhaps he's gone to get something from his office.

nyní

adverb (informal (at this moment)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I'm busy just now – could you possibly come back later?

čas od času

adverb (occasionally)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Now and again I forget who I'm talking to and call him by his first name.

jednou provždy

adverb (for eternity)

My darling, I love you now and forever.

tu a tam

adverb (occasionally)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
My grandpa drinks a pint now and then. We go out for dinner now and then, but not very often.

teď nebo nikdy

expression (final chance)

You have to decide, it's now or never if you want to go to the concert.

teď když

adverb (because at present)

Now that you're finally back home, you can finish your chores. Now that spring has come, I can plant my garden.

teď

adverb (at this precise moment)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
You will do your homework right now!

doteď

adverb (informal (up to the present moment)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I haven't had a good reason to go there till now.

doteď

adverb (up to the present moment)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I'd never considered that perspective until now.

doteď

adverb (thus far, to this point in time)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Up to now, I have been successful in my career. No news up to now.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu now v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.