Co znamená present v Angličtina?

Jaký je význam slova present v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat present v Angličtina.

Slovo present v Angličtina znamená dárek, přítomný čas, přítomnost, představit, přítomný, věnovat, darovat, dát, účastnit se, současný, představit, předat, přítomný, žít, uvádět, představit, vystavit, fakturovat, představit, dát, dát, představit, zahrát, aktuálně, nyní, teď, přítomný průběhový čas, moderní doba, moderní, předpřítomný čas, přítomný čas prostý, přítomný čas. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova present

dárek

noun (gift)

The birthday present was just what she wanted.
Ten dárek k narozeninám bylo přesně to, co chtěla.

přítomný čas

noun (grammar: tense) (gramaticky)

This paragraph is in past tense, but that paragraph is all in present.
V přítomném čase má sloveso „to be“ v první osobě jednotného čísla tvar „am“.

přítomnost

noun (current time)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Try to stop worrying about tomorrow and keep your thoughts in the present.
Zkus se přestat trápit ohledně budoucnosti a zaměř se na přítomnost.

představit

transitive verb (formal (introduce: person)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Governor, may I present to you Mr Johnson?
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Kdo se má představovat jako první?

přítomný

adjective (in attendance)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The company director thanked all those present for making the conference a success.
Jsou všichni přítomni na schůzi nebo někdo chybí?

věnovat, darovat, dát

transitive verb (confer, give)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
For his years of service, they presented a gold watch to him.
Za léta věrné služby mu darovali (or: věnovali) zlaté hodinky.

účastnit se

verbal expression (attend)

It is essential that the entire team be present at this meeting.
Je nezbytné, aby se schůzky účastnil celý tým.

současný

noun as adjective (moment, time: current)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
At the present moment, we don't need anything.
V současné chvíli nic nepotřebujeme.

představit

transitive verb (person: introduce) (někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Dad, allow me to present my boss, Mr. Smith.
Tati, dovol mi představit ti mého šéfa, pana Smithe.

předat

(confer, give to) (někomu něco)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
It gives me great pleasure to present this award to you.
Je pro mě velkým potěšením ti předat toto ocenění.

přítomný

adjective (in mind) (v mysli)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
With the failures of past governors constantly present in his mind, the politician vowed to do better.

žít

(existing now)

Wild buffalo are no longer present in North America.

uvádět

transitive verb (show: stage, put on) (na pódiu)

We now present our musical extravaganza!

představit

transitive verb (plan, idea: introduce) (myšlenku apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Allow me to present my findings.

vystavit

transitive verb (put on display) (k prohlédnutí)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The museum plans to present the new statue as part of an upcoming exhibit.

fakturovat

transitive verb (invoice)

The vendor presents his invoice weekly.

představit

transitive verb (law: charges) (body obžaloby)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The district attorney presented charges of assault.

dát

transitive verb (give) (někomu něco)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
For his years of service, they presented him with a gold watch.

dát

(give as a gift) (darem)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They presented a bouquet of flowers to the winner.

představit

(plan, idea: introduce) (myšlenku apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He presented his plan to increase sales to his co-workers.

zahrát

(perform for [sb]) (herecky)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We are proud to present the play "Hamlet" to you tonight.

aktuálně

adverb (currently)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
At present, there are six students enrolled in the phonetics course.

nyní, teď

adverb (now, currently)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
At the present time, there are many migrating birds here.

přítomný průběhový čas

noun (grammar: current progressive tense) (gramatika)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
"I am writing a sentence" is an example of the present continuous tense.

moderní doba

noun (modern age)

The historian was only interested in the past and not at all in tune with the present day.

moderní

noun as adjective (of, in the modern age)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Present-day medicine uses a lot of sophisticated equipment.

předpřítomný čas

noun (tense: have been doing, etc.) (gramatika)

The present perfect is used for situations that began in the past and have continued until the present.

přítomný čas prostý

noun (grammar: indicative tense) (gramatika)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The present simple is one of the first tenses which students are taught when they are learning English.

přítomný čas

noun (grammar) (gramatika)

In this lesson, the students learn how to use the present tense.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu present v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova present

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.