Co znamená shops v Angličtina?

Jaký je význam slova shops v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat shops v Angličtina.

Slovo shops v Angličtina znamená obchod, dílna, nakupovat, nakupování, dílny, nakupovat, upravit, udat, rozhlížet se, snažit se prodat, pekařství, holičství, kosmetický salón, kosmetický salón, autoservis, svatební salon, řeznictví, obchod s oblečením, kavárna, coffee shop, kavárna, krámek, duty free shop, obchod s dárkovými předměty, pekařství, obchod se zvířecími potřebami, prodavač, prodavačka, udělat se pro sebe, obchod s obuví, výrobní hala, výroba, zástupce odborů, zástupkyně odborů, výloha, papírnictví, koupený, zakoupený, vykořisťovatelský podnik, mluvit o práci, čajovna, prodejna čaje, trafikant, trafikantka, hračkářství, podnik, který smí zaměstnávat jen členy odborů. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova shops

obchod

noun (mainly UK (store: retail outlet)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The shop specialised in hiking equipment.
Ten obchod se specializoval na vybavení pro trampy.

dílna

noun (US (workshop)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He keeps a shop in the basement with all his tools.
Má dílnu v suterénu, kde má všechno své nářadí.

nakupovat

intransitive verb (buy things)

My wife can shop all day long.
Moje žena by mohla nakupovat celý den.

nakupování

noun (informal (act of shopping)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
There is nothing like a good shop to cheer oneself up.
Nic nespraví náladu tak jako chvilka nakupování.

dílny

noun (US (school: tools, wood) (školní předmět)

(podstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).)
He made a wooden boat in shop class.

nakupovat

transitive verb (US, informal (buy things from)

We shop traditional Indian for our vegetables.

upravit

transitive verb (informal (digitally alter a photo) (fotku digitálně)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The photo that appeared in the paper had been shopped.

udat

transitive verb (UK, slang (inform on)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The thief was caught when his girlfriend shopped him to the police.

rozhlížet se

phrasal verb, intransitive (informal (compare prices) (přeneseně: porovnávat ceny)

It's a good idea to shop around before you buy a new car.

snažit se prodat

phrasal verb, transitive, separable (US, informal (attempt to sell)

She's in New York, shopping her new novel around.

pekařství

noun (store that sells bread, cakes) (obchod)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The bakery on Main Street sells delicious rye bread.
Pekařství v Hlavní ulici peče vynikající žitný chléb.

holičství

noun (men's hairdressing salon)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
A spinning red, white, and blue pole denotes a barbershop.

kosmetický salón

noun (shop: cosmetic treatments)

I went to the beauty parlor to get a perm.

kosmetický salón

noun (shop offering cosmetic treatments)

She goes to the beauty salon nearly every week for a facial and a manicure. My aunt went to the beauty salon to have her hair and nails done.

autoservis

noun (garage: repairs vehicles)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Joe's body shop is known for reasonable prices.

svatební salon

noun (shop selling wedding clothes)

Bridal shops are reporting the usual spring increase in business.

řeznictví

noun (meat shop, department)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The butcher is open until 5:00, but the rest of the store closes at 8:00.
Řeznictví je otevřené do 5, ale ostatní obchody zavírají až v 8.

obchod s oblečením

noun (shop: sells clothes)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The new mall has a clothing store that carries all of the styles that I like.

kavárna

noun (café where coffee is served)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
We arranged to meet in a coffee shop.

coffee shop

noun (café where cannabis is served) (prodejna marihuany)

In most of the coffee shops in Amsterdam, you can order a coffee or beer and a selection of cannabis from a dozen different countries.

kavárna

noun (establishment where coffee is served)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The Golden Horn was a 60's coffeehouse where you could find coffee, folk songs and poetry but no alcohol .

krámek

noun (UK (small local store) (neformální)

I went to the corner shop to buy some milk.

duty free shop

noun (UK (airport: untaxed goods store)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
You must show your boarding pass at the checkout counter of the duty-free shop.

obchod s dárkovými předměty

noun (store selling gifts)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
If you need a little something for your brother's birthday, there's a gift shop on the corner.

pekařství

noun (patisserie)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
I bought a cake at the pastry shop.

obchod se zvířecími potřebami

noun (shop selling animals, feed, etc.)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The pet store sells a wide range of tropical fish.

prodavač, prodavačka

noun (store attendant)

If you need help locating something in the store, just ask a sales clerk.
Pokud potřebujete v obchodě pomoct něco najít, zeptejte se prodavače (or: prodavačky).

udělat se pro sebe

verbal expression (open a business)

Linda's set up shop doing sewing repairs and dressmaking.

obchod s obuví

noun (shop that sells footwear)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

výrobní hala

noun (factory: production area)

výroba

noun (staff in production area) (přeneseně: personál ve výrobě)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)

zástupce odborů, zástupkyně odborů

noun (commerce: union rep)

The shop stewards have called a union meeting for tomorrow.

výloha

noun (storefront display)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)

papírnictví

noun (UK (shop that sells writing materials)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The assistant went to the stationer's to buy more paper and pens.

koupený, zakoupený

adjective (purchased ready-made) (protiklad k: vyrobený doma)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Shop-bought bread lasts longer than home-made.

vykořisťovatelský podnik

noun (informal, figurative, pejorative (factory that exploits workers) (tvrdá práce, málo peněz)

A lot of immigrants work in sweatshops, sewing garments.

mluvit o práci

verbal expression (figurative (discuss work)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
My co-worker and I talked shop for a while after dinner.

čajovna

noun (café serving tea)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He used to sit in the tea shop and read the papers.

prodejna čaje

noun (store that sells tea)

You can find all sorts of different teas in the tea shop on La Salle Street.

trafikant, trafikantka

noun (tobacco seller)

Run down to the tobacconist and buy some cigarettes for me, please.

hračkářství

noun (store selling children's playthings)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
In the weeks before Christmas, toy shops are packed.

podnik, který smí zaměstnávat jen členy odborů

noun (employees must join union)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu shops v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.