Co znamená hit v Angličtina?

Jaký je význam slova hit v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat hit v Angličtina.

Slovo hit v Angličtina znamená praštit, udeřit, uhodit, narazit do, vrazit do, mlátit, zasáhnout, trefit, trefit se, dosáhnout, zásah, hit, úder, hit, návštěva, výsledek, vražda, šleh, trefování, odpal, shodit, napadnout, zasáhnout, trefit, skórovat, používat, požívat, zasáhnout, vyrazit do, opětovat útok, bránit se, oplatit, reagovat na kritiku, vyjet po, přijít na, zaútočit, zaútočit na, zaútočit na, píchnout si, somrovat, dát vědět, úspěšný úder, double, dojít, dobře vycházet, uhodit hřebík na hlavičku, vyrazit, vztekat se, zuřit, zaútočit na Achillovu patu, útěk z místa nehody, dát hit and run, hit and run, ujet od autonehody, nájemný vrah, pohůnek, . Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova hit

praštit, udeřit, uhodit

transitive verb ([sb]: punch)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He hit his brother in the stomach with his fist.
Praštil bratra pěstí do žaludku.

narazit do, vrazit do

transitive verb ([sth]: strike, make contact with)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He hit the tree with his car.
Narazil autem do stromu.

mlátit

transitive verb (knock a part of one's body) (expresivně)

He hit himself in the head when he realized that he had left his wallet at home.
Mlátil se do hlavy, když si uvědomil, že zapomněl peněženku doma.

zasáhnout, trefit

transitive verb (reach a target)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The arrow hit the target.
Šíp zasáhl (or: trefil) terč.

trefit se

transitive verb (knock: part of body)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The child fell over and hit his head on the wooden floor.
Dítě spadlo a hlavou se bouchnulo o dřevěnou podlahu.

dosáhnout

transitive verb (reach high, low) (úrovně)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The stock hit a record high today on the earnings news.
Dnes po zveřejnění zpráv o tržbách dosáhly akcie rekordní výše.

zásah

noun (shot: hits target)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Of your five arrows, you got three hits.
Z pěti šipek máš tři zásahy.

hit

noun (informal (success)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The film was a hit with teenagers.
Ten film se stal hitem mezi adolescenty.

úder

noun (golf: stroke) (golfový)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
In golf, you only get one hit off the tee.

hit

noun (successful pop song) (úspěšná píseň)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
His new song is a massive hit.
Jeho nová píseň je obrovský hit.

návštěva

noun (visit to a web page) (webu)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
We have seen a lot of hits on the new website.

výsledek

noun (internet: search result) (vyhledávání na webu)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
My first search did not return many hits.

vražda

noun (slang (murder)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The mafia boss ordered the hit on his former associate.

šleh

noun (slang (drug) (slangový výraz: droga)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Another hit from the pipe satisfied the addict.
Narkoman si dal další šleh.

trefování

noun (informal (criticism) (přeneseně: kritika)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
I am sick of the constant hits I am getting because of what I said.

odpal

noun (baseball) (v baseballu)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The player had three hits today, but no runs.

shodit

intransitive verb (strike a blow) (kuželky)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Despite his pleas, she just kept hitting.

napadnout

transitive verb (informal, figurative (idea: occur) (nápad)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
It never hit me that I could post the documents.

zasáhnout

transitive verb (informal, figurative (make suffer) (přeneseně: citově)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The news of her father's death hit her hard.

trefit, skórovat

transitive verb (sports: score)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
And he hits the basket to tie the game!

používat, požívat

transitive verb (slang, figurative (use, indulge in)

After a bad day at work, he tends to hit the gin.

zasáhnout

transitive verb (affect) (negativně ovlivnit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The town was hit by the storm on Tuesday.

vyrazit do

transitive verb (informal (bars, street, shops, etc.: go there) (neformální: jít do baru, klubu apod.)

On Friday night I usually hit the bars with my friends.

opětovat útok

phrasal verb, intransitive (retaliate)

Iran has warned it will hit back if it is attacked by the United States.
Írán pohrozil, že pokud Spojené státy zaútočí, bude opětovat útok.

bránit se

phrasal verb, intransitive (figurative (respond to criticism) (kritice apod.)

Parents have hit back, saying the accusations about their children are unfounded.
Rodiče se bránili a říkali, že jejich děti byly obviněny neprávem.

oplatit

(retaliate against)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The victim of the attempted mugging hit back at his attackers, and they ran off empty-handed.

reagovat na kritiku

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (respond to criticism)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
The pop star has hit back at her critics with a series of tweets.

vyjet po

phrasal verb, transitive, inseparable (mainly US, slang (flirt with, try to seduce) (neformální: zkusit někoho svést)

Gladys told the guy who was hitting on her to get lost.

přijít na

phrasal verb, transitive, inseparable (idea, plan: devise, discover) (nápad)

I have hit upon a great way to save money: stay in bed all day!

zaútočit

phrasal verb, intransitive (figurative (show aggression) (být agresivní)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

zaútočit na

(figurative (show aggression to) (někoho)

After Tony had teased him for more than an hour, Pete finally hit out at him.

zaútočit na

(figurative (criticize) (slovně)

The actress has hit out at critics, who she claims have misunderstood her performance.
Herečka zaútočila na kritiky a obvinila je, že její představení nepochopili.

píchnout si

phrasal verb, intransitive (slang (shoot up, inject drugs) (drogu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The addicts in the alley were hitting up.

somrovat

phrasal verb, transitive, separable (slang (approach for money) (slangový výraz: o peníze)

Watch out for Ralph, he's always hitting people up for money.

dát vědět

phrasal verb, transitive, separable (slang (contact) (někomu)

I'm looking for a room to rent; if anyone knows of anything, hit me up.

úspěšný úder

noun (type of baseball hit)

The batter got a base hit and the runner scored easily.

double

noun (baseball) (dvojmetový odpal)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The batter hit a double.

dojít

(informal, figurative (make impact) (někomu něco)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The extent of Ruth's weight problem really hit home when she saw a picture of herself on a night out.

dobře vycházet

verbal expression (slang (get on well)

Me and my new roommate hit it off from the start.

uhodit hřebík na hlavičku

verbal expression (figurative (be exactly right)

Russell's comment really hit the nail on the head.

vyrazit

verbal expression (slang, figurative (leave, start a journey) (vydat se na cestu, vyjet)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We rose early and hit the road before 7.00 am.
Vstaneme brzy a vyrazíme před sedmou.

vztekat se, zuřit

verbal expression (figurative, informal (person: get angry)

When I told my boss what had happened, he hit the roof.

zaútočit na Achillovu patu

verbal expression (figurative (attack [sb]'s weak spot)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
His divorce hit him where it hurts: in his wallet. When he said I was ugly, he hit me where it hurts.

útěk z místa nehody

noun (fleeing the scene after a collision)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The collision would have been considered an accident, but after the driver sped off it became a hit-and-run.

dát hit and run

intransitive verb (baseball) (termín z baseballu)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

hit and run

noun (baseball) (termín z baseballu)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
A hit-and-run is a risky strategy that potentially has a high reward.

ujet od autonehody

noun ([sb]: leaves accident scene)

The police went to auto body repair shops to find the hit-and-run driver's car.

nájemný vrah

noun (hired murderer)

The politician was arrested for hiring a hitman to kill one of his rivals.

pohůnek

noun (does unpleasant tasks) (přen.: kdo dělá nepříjemnou práci za vás)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

noun (baseball)

The crowd cheered when the batter hit a triple.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu hit v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova hit

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.