Co znamená shouted v Angličtina?

Jaký je význam slova shouted v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat shouted v Angličtina.

Slovo shouted v Angličtina znamená zakřičený, zařvaný, řvát, křičet, řvát, křičet, zakřičet, křičet, křik, řev, -, zaplatit rundu. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova shouted

zakřičený, zařvaný

adjective (yelled)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The players had difficulty hearing the shouted instructions from the coach.

řvát, křičet

intransitive verb (yell)

Fiona could hear the boss shouting from outside the building.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Fiona slyšela, jak její šéf řve.

řvát, křičet

intransitive verb (talk too loudly) (expresivně: mluvit nahlas)

I'm right next to you; there's no need to shout!
Stojím hned u tebe, není třeba křičet!

zakřičet

transitive verb (say loudly) (hlasitě říct)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Jim shouted something out of the window, but I couldn't hear what he was saying.
Jim něco zakřičel z okna, ale neslyšel jsem, co říká.

křičet

(raise one's voice angrily at)

If I don't shout at the children, they take no notice of me.
Pokud na děti nezakřičím, nevšímají si mě.

křik, řev

noun (yell)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The hunter gave a shout when he spotted his quarry.

-

noun (informal, UK, AU (treat) (Když někdo platí účet.)

Do you fancy going out for dinner tonight? My shout.
Nešel bys večer na večeři? Na mě!

zaplatit rundu

transitive verb (informal, UK, AU (buy drink, etc. for [sb]) (alkoholických nápojů apod.)

Chris shouted Mark a beer.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu shouted v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.