Co znamená sister v Angličtina?

Jaký je význam slova sister v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat sister v Angličtina.

Slovo sister v Angličtina znamená sestra, jeptiška, sestro, sestra, sestra, sestra, zdravotní sestra, sestra, starší sestra, starší spolužačka, mladší sestra, partnerské město, švagrová, švagrová, nevlastní sestra, dvojče, mladší sestra. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova sister

sestra

noun (female sibling)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
My sister lives in the city.
Moje sestra bydlí ve městě.

jeptiška

noun (nun)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
She is a sister in a Catholic order.

sestro

interjection (form of address for nun) (oslovení jeptišky, řádové sestry)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Thank you for the bread, Sister. Can I have a word with you, Sister Mary Clarence?

sestra

noun (figurative (kinswoman) (přeneseně: žena stejného kmene)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
We're all sisters in this community.

sestra

noun (figurative (term of address for female friend) (přeneseně: oslovení kamarádky)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Come here and let me hug you, sister.
Pojď sem, ať tě můžu obejmout, sestřičko.

sestra

noun (member of a women's group) (členka ženské skupiny)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Our organization has seventy sisters so far.

zdravotní sestra

noun (UK (nurse)

The sister said I should be able to go home tomorrow.

sestra

noun (US, slang, figurative (term of address for a woman) (slang.: oslovení ženy v komunitě)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
You got that right, sister.
Máš pravdu, sestro.

starší sestra

noun (informal (older female sibling)

My big sister is two years older than me.

starší spolužačka

noun (US, figurative (female mentor) (působící jako mentorka)

Freshmen at high school are assigned a big sister to mentor them during their first year.

mladší sestra

noun (younger female sibling)

My little sister was born three years after me. I have a big brother and a little sister.

partnerské město

noun (town twinned with another)

Our sister city is in Germany.

švagrová

noun (spouse's female sibling)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
My sister-in-law is coming to visit us next week.

švagrová

noun (sibling's wife)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
My sister-in-law treats my brother as if he was a child.

nevlastní sestra

noun (daughter of parent's spouse)

Cinderella was belittled by her stepsisters.

dvojče

noun (female sibling from same pregnancy) (sestra)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
She had a twin sister but sadly she died at birth.

mladší sestra

noun (female sibling born after you)

I'm going to university next year, but my younger sister is still at primary school.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu sister v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.