Co znamená tips v Angličtina?

Jaký je význam slova tips v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat tips v Angličtina.

Slovo tips v Angličtina znamená spropitné, tip, tip, špička, nechat spropitné, špička, konec, nahnout, naklonit, vysypat, špička, smetiště, , převrhnout se, nechat spropitné, , varovat, převrhnout, zvrhnout se, převrhnout se, fixa, fixa, žhavý tip, mít na jazyku, varovat před, výstraha, rozskok. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova tips

spropitné

noun (extra money for service)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
He left a 15% tip.
Nechal 15% spropitné.

tip

noun (helpful information)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Bob gave us some tips about travelling in Italy.
Bob nám dal několik tipů ohledně cestování po Itálii.

tip

noun (tip-off: information given to police) (informace pro policii)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The police received a tip that the suspect would be in a nearby pub that evening.

špička

noun (pointed end) (špičatý konec)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The tip of the pencil was sharp.
Špička tužky byla ostrá.

nechat spropitné

transitive verb (leave extra money)

It is customary to tip 15% in American restaurants.
V amerických restauracích je zvykem nechávat 15% spropitné.

špička

noun (covering for an end) (na botě apod., část zakrývající předek)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Her high-heeled shoes had rubber tips.
Její boty s vysokým podpatkem měly gumové špičky.

konec

noun (end) (poslední část)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
She is at the tip of the pier.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Tábořili jsme na samém výběžku poloostrova.

nahnout, naklonit

transitive verb (incline)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He tipped the pitcher to fill his glass.
Nahnul karafu, aby si doplnil skleničku.

vysypat

transitive verb (UK (dump) (něco někam)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She tipped the contents of her bag on the floor and looked for her keys.
Vysypala obsah své tašky na podlahu a hledala klíče.

špička

noun (apex)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He stood on the tip of the hill.

smetiště

noun (UK (garbage dump)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
He took all the garden waste to the tip.

noun (volleyball)

The volleyball player surprised his opponents with a tip of the ball using his knuckles.

převrhnout se

intransitive verb (be overturned)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The wheelbarrow is going to tip over.

nechat spropitné

intransitive verb (give extra money)

Charlotte always tips well when she eats out.

transitive verb (volleyball)

The volleyball player used her knuckles to tip the ball.

varovat

phrasal verb, transitive, separable (informal (inform, warn)

The police arrived at the party after somebody tipped them off.

převrhnout

phrasal verb, transitive, separable (overturn, cause to topple)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Jackie tipped over her glass of orange juice and it spilled onto the floor.

zvrhnout se, převrhnout se

phrasal verb, intransitive (overturn)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
If you stack too many books on top of that tiny desk, it'll tip over!

fixa

noun (fiber-tipped marker pen)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
You can write on anything with a felt pen -- paper, wood, even metal.

fixa

noun (informal (fiber-tipped marker pen)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Mark the position on the wall using a felt tip. My daughter loves colouring with felt tips.

žhavý tip

noun (informal (suggestion: [sth] profitable)

The website provides hot tips for horse racing.

mít na jazyku

expression (figurative (answer, etc.: hard to recall) (přeneseně: nemoci si vzpomenout)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)

varovat před

verbal expression (informal (inform, warn)

výstraha

noun (informal (hint, warning)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)

rozskok

noun (in basketball) (začátek zápasu v basketbalu)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu tips v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.