Co znamená tried v Angličtina?

Jaký je význam slova tried v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat tried v Angličtina.

Slovo tried v Angličtina znamená odzkoušený, vyzkoušený, zkusit, snažit se, vyzkoušet, zkusit, zkusit, vyzkoušet, zkusit, ochutnat, zkusit, vyzkoušet, úsilí, střela, položení, zkusit si, vést proces, soudit, zkusit, zkusit otevřít. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova tried

odzkoušený, vyzkoušený

adjective (tested)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
We only want to hire workers with tried skills.

zkusit

transitive verb (attempt)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He tried to walk to the next town, but it was too far.
Zkusil (or: pokusil se) do toho dalšího města dojít pěšky, ale bylo to příliš daleko.

snažit se

verbal expression (strive)

I try to do my best.
Snažím se dělat to nejlepší.

vyzkoušet, zkusit

transitive verb (test it) (otestovat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Try it before you decide whether it's difficult.
Vyzkoušej to, než se rozhodneš, jestli je to těžké.

zkusit, vyzkoušet

verbal expression (test an effect) (zjistit výsledek)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Try playing the music softly, and you may hear the violins in the background.
Zkuste pustit tu hudbu potišeji a na pozadí můžete uslyšet housle.

zkusit, ochutnat

transitive verb (taste) (jídlo)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He tried spinach once and didn't like it.
Jednou zkusil špenát a nechutnal mu.

zkusit

verbal expression (make an effort)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Try doing all of your schoolwork tonight.
Zkus si udělat domácí úkoly dnes večer.

vyzkoušet

transitive verb (evaluate) (nějakou věc)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You can try these golf clubs before you buy them.
Můžeš si ty golfové hole vyzkoušet, než je koupíš.

úsilí

noun (informal (effort)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Is that your best try?

střela

noun (sport: attempt at goal) (ve sportu, na gól, koš apod.)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The try at the basket succeeded and they got another two points.

položení

noun (rugby: goal) (v rugby)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Wales managed to score a try in the last few minutes of the game.

zkusit si

transitive verb (test for fit) (oblečení, boty)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Let me try this shirt to see if it fits.

vést proces

transitive verb (legal case: judge) (soud)

The District Attorney will try the corruption case.
Ten proces týkající se korupce povede okresní prokurátor.

soudit

transitive verb (law: put on trial)

He was being tried for murder.
Byl souzen za vraždu.

zkusit

transitive verb (figurative (challenge) (přeneseně: zažít výzvy)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
"Little things are sent to try us", as the saying goes.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Ten už si v životě zkusil hodně, snad se jeho štěstí obrátí.

zkusit otevřít

transitive verb (attempt to open)

He tried the door.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu tried v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.