Co znamená why v Angličtina?

Jaký je význam slova why v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat why v Angličtina.

Slovo why v Angličtina znamená proč, proč, jaktože, proč, proč, důvod proč, důvod proč, , Proč?, Proč se ptáš?, důvod, pochopit, zjistit, důvod proč, vysvětlení, proč ne. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova why

proč

adverb (for what reason?) (důvod)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Why do you smile that way?
Proč se tak směješ?

proč

interjection (explain) (vysvětlení)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
You are leaving? Why?
Odcházíš? Proč?

jaktože

adverb (by what cause?) (příčina)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Why is this soup cold already?
Jak to, že je ta polévka už studená?

proč

adverb (for what reason)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Maria's angry at me but she won't tell me why. // I have no idea why he did that.
Maria je na mě naštvaná, ale nechce mi říct proč.

proč

adverb (by what cause)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
The car won't start and I have no idea why.
Auto nechce nastartovat a já netuším proč.

důvod proč

conjunction (the reason for which)

I'm tired, and that is why I am going to bed.
Důvod, proč jdu do postele, je ten, že jsem unavený.

důvod proč

conjunction (on account of which)

I am angry, which is why I am not smiling.
Důvod, proč se neusmívám, je ten, že jsem naštvaný.

interjection (indignation)

Did I steal it? Why, of course not!

Proč?, Proč se ptáš?

interjection (surprise)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Do I believe in equal rights for everyone? Why, yes. What a strange question.

důvod

noun (often plural (reason, cause)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
They are curious about the why of our decision.

pochopit

transitive verb (understand) (něco)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
His family could not comprehend why he suddenly dropped out of school.
Jeho rodina nemohla pochopit, proč náhle zanechal studia.

zjistit

transitive verb (facts: ascertain) (fakta)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
"We must determine what exactly happened that night," said Inspector Brown.
„Musíme zjistit, co přesně se tu noc stalo,“ řekl inspektor Brown.

důvod proč

(explanation for [sth])

I couldn't tell her the real reason why I left her. George is very shy; that's the reason why he never says hello.

vysvětlení

(informal (explanation)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Arnold refused to participate without giving any reason why.

proč ne

interjection (informal (expressing openness to [sth])

Yes of course you can come along – why not!
Jasně že můžeš jít s námi – proč ne?

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu why v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova why

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.