Λίστα σημασιών λέξεων του Ιαπωνικό

Ενημερώνεται συνεχώς με νέες λέξεις, προφορά, επεξηγήσεις πλήρους σημασίας και επιλεγμένα παραδείγματα του Ιαπωνικό.

Τι σημαίνει το 北西 στο Ιαπωνικό;

Ποια είναι η σημασία της λέξης 北西 στο Ιαπωνικό; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του 北西 στο Ιαπωνικό.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το 氷山 στο Ιαπωνικό;

Ποια είναι η σημασία της λέξης 氷山 στο Ιαπωνικό; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του 氷山 στο Ιαπωνικό.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το 貪欲 στο Ιαπωνικό;

Ποια είναι η σημασία της λέξης 貪欲 στο Ιαπωνικό; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του 貪欲 στο Ιαπωνικό.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το 欲求 στο Ιαπωνικό;

Ποια είναι η σημασία της λέξης 欲求 στο Ιαπωνικό; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του 欲求 στο Ιαπωνικό.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το 懐中電灯 στο Ιαπωνικό;

Ποια είναι η σημασία της λέξης 懐中電灯 στο Ιαπωνικό; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του 懐中電灯 στο Ιαπωνικό.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το 単純 στο Ιαπωνικό;

Ποια είναι η σημασία της λέξης 単純 στο Ιαπωνικό; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του 単純 στο Ιαπωνικό.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το 功績 στο Ιαπωνικό;

Ποια είναι η σημασία της λέξης 功績 στο Ιαπωνικό; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του 功績 στο Ιαπωνικό.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το 閉店 στο Ιαπωνικό;

Ποια είναι η σημασία της λέξης 閉店 στο Ιαπωνικό; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του 閉店 στο Ιαπωνικό.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το 性的興奮 στο Ιαπωνικό;

Ποια είναι η σημασία της λέξης 性的興奮 στο Ιαπωνικό; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του 性的興奮 στο Ιαπωνικό.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το 離す στο Ιαπωνικό;

Ποια είναι η σημασία της λέξης 離す στο Ιαπωνικό; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του 離す στο Ιαπωνικό.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το カタログ στο Ιαπωνικό;

Ποια είναι η σημασία της λέξης カタログ στο Ιαπωνικό; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του カタログ στο Ιαπωνικό.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το 最初から στο Ιαπωνικό;

Ποια είναι η σημασία της λέξης 最初から στο Ιαπωνικό; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του 最初から στο Ιαπωνικό.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το マーカー στο Ιαπωνικό;

Ποια είναι η σημασία της λέξης マーカー στο Ιαπωνικό; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του マーカー στο Ιαπωνικό.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το 大企業 στο Ιαπωνικό;

Ποια είναι η σημασία της λέξης 大企業 στο Ιαπωνικό; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του 大企業 στο Ιαπωνικό.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το ステンドグラス στο Ιαπωνικό;

Ποια είναι η σημασία της λέξης ステンドグラス στο Ιαπωνικό; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του ステンドグラス στο Ιαπωνικό.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το 楽しさ στο Ιαπωνικό;

Ποια είναι η σημασία της λέξης 楽しさ στο Ιαπωνικό; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του 楽しさ στο Ιαπωνικό.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το 通路 στο Ιαπωνικό;

Ποια είναι η σημασία της λέξης 通路 στο Ιαπωνικό; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του 通路 στο Ιαπωνικό.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το 便器 στο Ιαπωνικό;

Ποια είναι η σημασία της λέξης 便器 στο Ιαπωνικό; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του 便器 στο Ιαπωνικό.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το 興奮 στο Ιαπωνικό;

Ποια είναι η σημασία της λέξης 興奮 στο Ιαπωνικό; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του 興奮 στο Ιαπωνικό.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το 退屈な στο Ιαπωνικό;

Ποια είναι η σημασία της λέξης 退屈な στο Ιαπωνικό; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του 退屈な στο Ιαπωνικό.

Ακούστε την προφορά