Λίστα σημασιών λέξεων του Ρουμάνος

Ενημερώνεται συνεχώς με νέες λέξεις, προφορά, επεξηγήσεις πλήρους σημασίας και επιλεγμένα παραδείγματα του Ρουμάνος.

Τι σημαίνει το scamă στο Ρουμάνος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης scamă στο Ρουμάνος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του scamă στο Ρουμάνος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το reprezinta στο Ρουμάνος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης reprezinta στο Ρουμάνος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του reprezinta στο Ρουμάνος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το echivoc στο Ρουμάνος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης echivoc στο Ρουμάνος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του echivoc στο Ρουμάνος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το resedinta στο Ρουμάνος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης resedinta στο Ρουμάνος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του resedinta στο Ρουμάνος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το cetatenie στο Ρουμάνος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης cetatenie στο Ρουμάνος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του cetatenie στο Ρουμάνος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το ipocrizie στο Ρουμάνος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης ipocrizie στο Ρουμάνος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του ipocrizie στο Ρουμάνος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το mosc στο Ρουμάνος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης mosc στο Ρουμάνος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του mosc στο Ρουμάνος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το masina de cusut στο Ρουμάνος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης masina de cusut στο Ρουμάνος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του masina de cusut στο Ρουμάνος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το cardiovasculara στο Ρουμάνος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης cardiovasculara στο Ρουμάνος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του cardiovasculara στο Ρουμάνος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το grădină στο Ρουμάνος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης grădină στο Ρουμάνος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του grădină στο Ρουμάνος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το jeleu στο Ρουμάνος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης jeleu στο Ρουμάνος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του jeleu στο Ρουμάνος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το vorbi στο Ρουμάνος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης vorbi στο Ρουμάνος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του vorbi στο Ρουμάνος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το aeronave στο Ρουμάνος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης aeronave στο Ρουμάνος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του aeronave στο Ρουμάνος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το depunerea στο Ρουμάνος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης depunerea στο Ρουμάνος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του depunerea στο Ρουμάνος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το gerunziu στο Ρουμάνος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης gerunziu στο Ρουμάνος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του gerunziu στο Ρουμάνος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το ruginit στο Ρουμάνος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης ruginit στο Ρουμάνος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του ruginit στο Ρουμάνος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το foarte frumos στο Ρουμάνος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης foarte frumos στο Ρουμάνος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του foarte frumos στο Ρουμάνος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το consiliul local στο Ρουμάνος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης consiliul local στο Ρουμάνος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του consiliul local στο Ρουμάνος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το coasă στο Ρουμάνος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης coasă στο Ρουμάνος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του coasă στο Ρουμάνος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το sperietoare στο Ρουμάνος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης sperietoare στο Ρουμάνος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του sperietoare στο Ρουμάνος.

Ακούστε την προφορά

Ενημερωμένες λέξεις του Χίντι