Λίστα σημασιών λέξεων του Χίντι

Ενημερώνεται συνεχώς με νέες λέξεις, προφορά, επεξηγήσεις πλήρους σημασίας και επιλεγμένα παραδείγματα του Χίντι.

Τι σημαίνει το गणितज्ञ στο Χίντι;

Ποια είναι η σημασία της λέξης गणितज्ञ στο Χίντι; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του गणितज्ञ στο Χίντι.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το पूर्ण संख्या στο Χίντι;

Ποια είναι η σημασία της λέξης पूर्ण संख्या στο Χίντι; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του पूर्ण संख्या στο Χίντι.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το फल उत्पादन στο Χίντι;

Ποια είναι η σημασία της λέξης फल उत्पादन στο Χίντι; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του फल उत्पादन στο Χίντι.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το कट्टरवादी στο Χίντι;

Ποια είναι η σημασία της λέξης कट्टरवादी στο Χίντι; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του कट्टरवादी στο Χίντι.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το संशोधन στο Χίντι;

Ποια είναι η σημασία της λέξης संशोधन στο Χίντι; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του संशोधन στο Χίντι.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το गाँधी στο Χίντι;

Ποια είναι η σημασία της λέξης गाँधी στο Χίντι; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του गाँधी στο Χίντι.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το बहुत सुन्दर στο Χίντι;

Ποια είναι η σημασία της λέξης बहुत सुन्दर στο Χίντι; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του बहुत सुन्दर στο Χίντι.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το मुझे माफ कर दो στο Χίντι;

Ποια είναι η σημασία της λέξης मुझे माफ कर दो στο Χίντι; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του मुझे माफ कर दो στο Χίντι.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το विषम चक्रीय यौगिक στο Χίντι;

Ποια είναι η σημασία της λέξης विषम चक्रीय यौगिक στο Χίντι; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του विषम चक्रीय यौगिक στο Χίντι.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το सीटी बजाना στο Χίντι;

Ποια είναι η σημασία της λέξης सीटी बजाना στο Χίντι; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του सीटी बजाना στο Χίντι.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το खिला पिलाना στο Χίντι;

Ποια είναι η σημασία της λέξης खिला पिलाना στο Χίντι; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του खिला पिलाना στο Χίντι.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το बदतमीजी στο Χίντι;

Ποια είναι η σημασία της λέξης बदतमीजी στο Χίντι; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του बदतमीजी στο Χίντι.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το अच्छे कपड़े पहनने वाला στο Χίντι;

Ποια είναι η σημασία της λέξης अच्छे कपड़े पहनने वाला στο Χίντι; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του अच्छे कपड़े पहनने वाला στο Χίντι.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το लिखित भाषा στο Χίντι;

Ποια είναι η σημασία της λέξης लिखित भाषा στο Χίντι; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του लिखित भाषा στο Χίντι.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το मजिस्ट्रेट στο Χίντι;

Ποια είναι η σημασία της λέξης मजिस्ट्रेट στο Χίντι; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του मजिस्ट्रेट στο Χίντι.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το गले से उतरना στο Χίντι;

Ποια είναι η σημασία της λέξης गले से उतरना στο Χίντι; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του गले से उतरना στο Χίντι.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το मुँह~से~लिंग~को~उत्तेजित~करना στο Χίντι;

Ποια είναι η σημασία της λέξης मुँह~से~लिंग~को~उत्तेजित~करना στο Χίντι; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του मुँह~से~लिंग~को~उत्तेजित~करना στο Χίντι.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το ननिहाल στο Χίντι;

Ποια είναι η σημασία της λέξης ननिहाल στο Χίντι; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του ननिहाल στο Χίντι.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το घड़ी का फीता στο Χίντι;

Ποια είναι η σημασία της λέξης घड़ी का फीता στο Χίντι; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του घड़ी का फीता στο Χίντι.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το दूर्बीन στο Χίντι;

Ποια είναι η σημασία της λέξης दूर्बीन στο Χίντι; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του दूर्बीन στο Χίντι.

Ακούστε την προφορά