Λίστα σημασιών λέξεων του Βιετναμέζικο

Ενημερώνεται συνεχώς με νέες λέξεις, προφορά, επεξηγήσεις πλήρους σημασίας και επιλεγμένα παραδείγματα του Βιετναμέζικο.

Τι σημαίνει το dễ thương στο Βιετναμέζικο;

Ποια είναι η σημασία της λέξης dễ thương στο Βιετναμέζικο; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του dễ thương στο Βιετναμέζικο.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το sắp xếp lại στο Βιετναμέζικο;

Ποια είναι η σημασία της λέξης sắp xếp lại στο Βιετναμέζικο; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του sắp xếp lại στο Βιετναμέζικο.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το nhà xác στο Βιετναμέζικο;

Ποια είναι η σημασία της λέξης nhà xác στο Βιετναμέζικο; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του nhà xác στο Βιετναμέζικο.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το buồn bả στο Βιετναμέζικο;

Ποια είναι η σημασία της λέξης buồn bả στο Βιετναμέζικο; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του buồn bả στο Βιετναμέζικο.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το máy xay sinh tố στο Βιετναμέζικο;

Ποια είναι η σημασία της λέξης máy xay sinh tố στο Βιετναμέζικο; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του máy xay sinh tố στο Βιετναμέζικο.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το đi kèm στο Βιετναμέζικο;

Ποια είναι η σημασία της λέξης đi kèm στο Βιετναμέζικο; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του đi kèm στο Βιετναμέζικο.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το đi chợ στο Βιετναμέζικο;

Ποια είναι η σημασία της λέξης đi chợ στο Βιετναμέζικο; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του đi chợ στο Βιετναμέζικο.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το cổ tử cung στο Βιετναμέζικο;

Ποια είναι η σημασία της λέξης cổ tử cung στο Βιετναμέζικο; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του cổ tử cung στο Βιετναμέζικο.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το tầng trên στο Βιετναμέζικο;

Ποια είναι η σημασία της λέξης tầng trên στο Βιετναμέζικο; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του tầng trên στο Βιετναμέζικο.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το nước xả quần áo στο Βιετναμέζικο;

Ποια είναι η σημασία της λέξης nước xả quần áo στο Βιετναμέζικο; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του nước xả quần áo στο Βιετναμέζικο.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το nhân vật στο Βιετναμέζικο;

Ποια είναι η σημασία της λέξης nhân vật στο Βιετναμέζικο; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του nhân vật στο Βιετναμέζικο.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το tính cẩn thận στο Βιετναμέζικο;

Ποια είναι η σημασία της λέξης tính cẩn thận στο Βιετναμέζικο; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του tính cẩn thận στο Βιετναμέζικο.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το cái xô στο Βιετναμέζικο;

Ποια είναι η σημασία της λέξης cái xô στο Βιετναμέζικο; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του cái xô στο Βιετναμέζικο.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το người nghèo στο Βιετναμέζικο;

Ποια είναι η σημασία της λέξης người nghèo στο Βιετναμέζικο; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του người nghèo στο Βιετναμέζικο.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το con tê giác στο Βιετναμέζικο;

Ποια είναι η σημασία της λέξης con tê giác στο Βιετναμέζικο; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του con tê giác στο Βιετναμέζικο.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το vì vậy cho nên στο Βιετναμέζικο;

Ποια είναι η σημασία της λέξης vì vậy cho nên στο Βιετναμέζικο; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του vì vậy cho nên στο Βιετναμέζικο.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το xét nghiệm στο Βιετναμέζικο;

Ποια είναι η σημασία της λέξης xét nghiệm στο Βιετναμέζικο; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του xét nghiệm στο Βιετναμέζικο.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το tôi tên là στο Βιετναμέζικο;

Ποια είναι η σημασία της λέξης tôi tên là στο Βιετναμέζικο; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του tôi tên là στο Βιετναμέζικο.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το Đan Mạch στο Βιετναμέζικο;

Ποια είναι η σημασία της λέξης Đan Mạch στο Βιετναμέζικο; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του Đan Mạch στο Βιετναμέζικο.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το tận tâm στο Βιετναμέζικο;

Ποια είναι η σημασία της λέξης tận tâm στο Βιετναμέζικο; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του tận tâm στο Βιετναμέζικο.

Ακούστε την προφορά