Λίστα σημασιών λέξεων του Ολλανδικά

Ενημερώνεται συνεχώς με νέες λέξεις, προφορά, επεξηγήσεις πλήρους σημασίας και επιλεγμένα παραδείγματα του Ολλανδικά.

Τι σημαίνει το geneeskunde στο Ολλανδικά;

Ποια είναι η σημασία της λέξης geneeskunde στο Ολλανδικά; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του geneeskunde στο Ολλανδικά.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το uitval στο Ολλανδικά;

Ποια είναι η σημασία της λέξης uitval στο Ολλανδικά; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του uitval στο Ολλανδικά.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το jegens στο Ολλανδικά;

Ποια είναι η σημασία της λέξης jegens στο Ολλανδικά; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του jegens στο Ολλανδικά.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το peiling στο Ολλανδικά;

Ποια είναι η σημασία της λέξης peiling στο Ολλανδικά; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του peiling στο Ολλανδικά.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το intussen στο Ολλανδικά;

Ποια είναι η σημασία της λέξης intussen στο Ολλανδικά; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του intussen στο Ολλανδικά.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το eenzaat στο Ολλανδικά;

Ποια είναι η σημασία της λέξης eenzaat στο Ολλανδικά; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του eenzaat στο Ολλανδικά.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το onder de loep nemen στο Ολλανδικά;

Ποια είναι η σημασία της λέξης onder de loep nemen στο Ολλανδικά; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του onder de loep nemen στο Ολλανδικά.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το Indische στο Ολλανδικά;

Ποια είναι η σημασία της λέξης Indische στο Ολλανδικά; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του Indische στο Ολλανδικά.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το leunen στο Ολλανδικά;

Ποια είναι η σημασία της λέξης leunen στο Ολλανδικά; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του leunen στο Ολλανδικά.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το opgerot στο Ολλανδικά;

Ποια είναι η σημασία της λέξης opgerot στο Ολλανδικά; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του opgerot στο Ολλανδικά.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το overplaatsen στο Ολλανδικά;

Ποια είναι η σημασία της λέξης overplaatsen στο Ολλανδικά; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του overplaatsen στο Ολλανδικά.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το Klitten στο Ολλανδικά;

Ποια είναι η σημασία της λέξης Klitten στο Ολλανδικά; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του Klitten στο Ολλανδικά.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το Ereprijs στο Ολλανδικά;

Ποια είναι η σημασία της λέξης Ereprijs στο Ολλανδικά; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του Ereprijs στο Ολλανδικά.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το verenigde staten στο Ολλανδικά;

Ποια είναι η σημασία της λέξης verenigde staten στο Ολλανδικά; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του verenigde staten στο Ολλανδικά.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το ijslands στο Ολλανδικά;

Ποια είναι η σημασία της λέξης ijslands στο Ολλανδικά; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του ijslands στο Ολλανδικά.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το besluit nemen στο Ολλανδικά;

Ποια είναι η σημασία της λέξης besluit nemen στο Ολλανδικά; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του besluit nemen στο Ολλανδικά.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το bloedheet στο Ολλανδικά;

Ποια είναι η σημασία της λέξης bloedheet στο Ολλανδικά; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του bloedheet στο Ολλανδικά.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το nieuwe στο Ολλανδικά;

Ποια είναι η σημασία της λέξης nieuwe στο Ολλανδικά; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του nieuwe στο Ολλανδικά.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το geheime στο Ολλανδικά;

Ποια είναι η σημασία της λέξης geheime στο Ολλανδικά; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του geheime στο Ολλανδικά.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το doopnaam στο Ολλανδικά;

Ποια είναι η σημασία της λέξης doopnaam στο Ολλανδικά; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του doopnaam στο Ολλανδικά.

Ακούστε την προφορά