Λίστα σημασιών λέξεων του Ρώσος

Ενημερώνεται συνεχώς με νέες λέξεις, προφορά, επεξηγήσεις πλήρους σημασίας και επιλεγμένα παραδείγματα του Ρώσος.

Τι σημαίνει το американский футбол στο Ρώσος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης американский футбол στο Ρώσος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του американский футбол στο Ρώσος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το йо-йо στο Ρώσος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης йо-йо στο Ρώσος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του йо-йо στο Ρώσος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το литературное произведение στο Ρώσος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης литературное произведение στο Ρώσος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του литературное произведение στο Ρώσος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το носки στο Ρώσος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης носки στο Ρώσος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του носки στο Ρώσος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το фишка στο Ρώσος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης фишка στο Ρώσος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του фишка στο Ρώσος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το клёвый στο Ρώσος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης клёвый στο Ρώσος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του клёвый στο Ρώσος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το каждому своё στο Ρώσος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης каждому своё στο Ρώσος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του каждому своё στο Ρώσος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το да конечно στο Ρώσος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης да конечно στο Ρώσος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του да конечно στο Ρώσος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το сука στο Ρώσος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης сука στο Ρώσος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του сука στο Ρώσος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το эдельвейс στο Ρώσος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης эдельвейс στο Ρώσος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του эдельвейс στο Ρώσος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το слип στο Ρώσος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης слип στο Ρώσος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του слип στο Ρώσος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το свободное время στο Ρώσος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης свободное время στο Ρώσος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του свободное время στο Ρώσος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το Республика Беларусь στο Ρώσος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης Республика Беларусь στο Ρώσος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του Республика Беларусь στο Ρώσος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το аквапарк στο Ρώσος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης аквапарк στο Ρώσος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του аквапарк στο Ρώσος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το школьные принадлежности στο Ρώσος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης школьные принадлежности στο Ρώσος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του школьные принадлежности στο Ρώσος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το вешать лапшу на уши στο Ρώσος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης вешать лапшу на уши στο Ρώσος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του вешать лапшу на уши στο Ρώσος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το рататуй στο Ρώσος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης рататуй στο Ρώσος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του рататуй στο Ρώσος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το камера хранения στο Ρώσος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης камера хранения στο Ρώσος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του камера хранения στο Ρώσος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το розничная торговля στο Ρώσος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης розничная торговля στο Ρώσος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του розничная торговля στο Ρώσος.

Ακούστε την προφορά

Τι σημαίνει το портфель στο Ρώσος;

Ποια είναι η σημασία της λέξης портфель στο Ρώσος; Το άρθρο εξηγεί την πλήρη σημασία, την προφορά μαζί με δίγλωσσα παραδείγματα και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του портфель στο Ρώσος.

Ακούστε την προφορά