sister ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า sister ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ sister ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า sister ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง น้องสาว, พี่สาว, น้อง, ซิสเตอร์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า sister

น้องสาว

noun (woman or girl having the same parents)

He will be a good husband to my sister.
เขาน่าจะเป็นสามีที่ดีของน้องสาวฉัน

พี่สาว

noun (woman or girl having the same parents)

My sister showed a new watch to me.
พี่สาวของฉันอวดนาฬิกาใหม่ให้ฉันดู

น้อง

noun

He will be a good husband to my sister.
เขาน่าจะเป็นสามีที่ดีของน้องสาวฉัน

ซิสเตอร์

noun

Oh, Sister, life is too short for regrets.
โธ่ ซิสเตอร์ ชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะมานั่งเสียดายนะ

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

13 After hearing a talk at a circuit assembly, a brother and his fleshly sister realized that they needed to make adjustments in the way they treated their mother, who lived elsewhere and who had been disfellowshipped for six years.
13 หลัง จาก ฟัง คํา บรรยาย ที่ การ ประชุม หมวด พี่ น้อง ชาย คน หนึ่ง กับ น้อง สาว ของ เขา ตระหนัก ว่า จะ ต้อง ปรับ เปลี่ยน วิธี ปฏิบัติ กับ แม่ ซึ่ง มี บ้าน อยู่ ต่าง หาก และ ถูก ตัด สัมพันธ์ หก ปี มา แล้ว.
Someday all who live on earth will be brothers and sisters, united in worship of the true God and Father of all.
วัน หนึ่ง ข้าง หน้า ทุก คน ที่ ดํารง ชีวิต บน แผ่นดิน โลก จะ เป็น พี่ น้อง กัน มี เอกภาพ ใน การ นมัสการ พระเจ้า องค์ เที่ยง แท้ และ พระ บิดา ของ เรา ทุก คน.
This will be assigned to a sister.
ส่วน นี้ จะ มอบหมาย ให้ พี่ น้อง หญิง.
The sister told her that ever since she had been a Witness for Jehovah, she had not been afraid of anything.
ซิเตอร์ คน นั้น บอก เธอ ว่า ตั้ง แต่ เธอ ได้ มา เป็น พยาน พระ ยะโฮวา เธอ ไม่ กลัว อะไร เลย.
No, Sister.
ไม่ค่ะ ซิสเตอร์
They fear your sister.
พวกมันกลัวน้องคุณ
Glad you're not my sister.
ดีใจที่คุณไม่ได้เป็นพี่สาวผม
He loved my sister.
เขารักน้องสาวของฉัน.
Are you sure you can trust your sister?
แน่ใจนะว่าเชื่อใจพี่สาวคุณได้?
Aegon and his sisters.
เอย์กอนและพี่สาวน้องสาวเขา
Simeon and Levi, for example, certainly had a right to be angry with Shechem when they learned that he had raped their sister Dinah.
ตัว อย่าง เช่น ซิมโอน กับ เลวี ย่อม มี สิทธิ์ จะ โกรธ เซเค็ม เมื่อ พวก เขา รู้ ว่า เซเค็ม ข่มขืน ดีนา น้อง สาว ของ ตน.
That's my sister.
เธอเป็นน้องสาวของฉัน
In 1908, Sister White and other zealous Kingdom proclaimers would have offered the six-volume, clothbound set for $1.65 (U.S.).
ใน ปี 1908 ซิเตอร์ ชาร์ลอตต์ และ ผู้ ประกาศ ราชอาณาจักร ที่ กระตือรือร้น คน อื่น ๆ จําหน่าย ชุด หนังสือ ปก แข็ง ที่ หุ้ม ด้วย ผ้า หก เล่ม ใน ราคา ชุด ละ 1.65 ดอลลาร์.
I could see firsthand the fulfillment of Jesus’ promise: “No one has left house or brothers or sisters or mother or father or children or fields for my sake and for the sake of the good news who will not get a hundredfold now in this period of time, houses and brothers and sisters and mothers.”
ผม ประสบ ด้วย ตัว เอง ว่า คํา สัญญา ของ พระ เยซู เป็น จริง ที่ ว่า “ถ้า ผู้ ใด ได้ สละ เรือน หรือ พี่ น้อง ชาย หญิง หรือ บิดา มารดา หรือ ลูก หรือ ไร่ นา เพราะ เห็น แก่ เรา และ กิตติคุณ ของ เรา, ใน ชาติ นี้ ผู้ นั้น จะ ได้ รับ ตอบ แทน ร้อย เท่า คือ เรือน, พี่ น้อง ชาย หญิง, บิดา มารดา.”
Through all of this, my sister visited me regularly.
ตลอด ช่วง เวลา นั้น พี่ สาว มัก แวะ เวียน มา เยี่ยม ฉัน อยู่ เสมอ.
But when I helped with the cleaning, I met a lot of brothers and sisters.
แต่ เมื่อ ฉัน ช่วย ทํา ความ สะอาด ฉัน ได้ รู้ จัก พี่ น้อง หลาย คน.
Not even to his sister.
แม้แต่กับพี่สาวน่ะค่ะ
Sister Andrea Julião, from São Paulo, Brazil, discovered that just as relationships with earthly friends grow stronger when we spend time together, our relationship with Heavenly Father becomes stronger when we focus on Him through Sabbath worship.
ซิสเตอร์แอนเดรีย จูลิโอ จากเซาเปาลู บราซิลค้นพบว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนทางโลกแน่นแฟ้นขึ้นเมื่อเราใช้เวลาด้วยกันฉันใด ความสัมพันธ์ของเรากับพระบิดาบนสวรรค์แน่นแฟ้นขึ้นเมื่อใจเราจดจ่ออยู่ที่พระองค์ผ่านการนมัสการในวันสะบาโตฉันนั้น
That's actually my sister, Sara.
จริงๆแล้วนั่นน้องสาวฉัน ซาร่าห์ค่ะ
So, wake up, sister!
งั้นก็ตื่นได้แล้ว น้องสาว หล่อนเสนอทุนเรียนต่อมหาลัย
Once while Jonas was staying with his father, I arranged to travel up to see Jonas and Lars with two of my sisters on the pretext that the two aunts should have an opportunity to see their nephew.
ครั้ง หนึ่ง เมื่อ โยนาส กําลัง อยู่ กับ พ่อ ของ เขา ดิฉัน จัดแจง เดิน ทาง ไป หา โยนาส กับ ลาร์ส พร้อม กับ พี่ สาว สอง คน ของ ดิฉัน โดย ทํา เป็น ว่า คุณ ป้า ทั้ง สอง ควร มี โอกาส พบ กับ หลาน ชาย.
Older members of the Yeovil congregation have described to me how my mother and her sister Millie zealously cycled around our extensive rural territory, distributing the Bible study aids Studies in the Scriptures.
สมาชิก สูง อายุ ของ ประชาคม โยวิล เล่า ให้ ผม ฟัง ว่า แม่ กับ มิลลี น้อง สาว ขี่ จักรยาน ไป ทั่ว เขต งาน ชนบท ที่ กว้าง ไพศาล อย่าง กระตือรือร้น เพื่อ แจก จ่าย หนังสือ ชุด คู่มือ การ ศึกษา พระ คัมภีร์ (ภาษา อังกฤษ).
Sister-in-law, I'll give you a better present than this.
น้องสะใภ้ ชั้นมีของขวัญดีกว่านี่จะให้นะ
Can our spiritual brothers and sisters in the congregation do the same?
พี่ น้อง ฝ่าย วิญญาณ ใน ประชาคม สามารถ เชื่อ คํา พูด ของ เรา ไหม?
How did Sister Pötzinger* wisely use her time while in solitary confinement?
พี่ น้อง เกอร์-ทรูด ใช้ เวลา ของ เธอ อย่าง ฉลาด อย่าง ไร ตอน ที่ ถูก ขัง เดี่ยว?

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ sister ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ sister

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว