Co znamená an v Angličtina?

Jaký je význam slova an v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat an v Angličtina.

Slovo an v Angličtina znamená jeden, za, -, a, nějaký, jeden, -, nějaký, jednička, a, A, A, a, A, odp., ne-, a-, směrem k, ve stavu, za, obdoba, karikatura, parodie, rychle zazářit, ani nemrknout, střed dění, uzavřít, dohodnout se, skončit, vyřešit se, blížit se ke konci, chýlit se ke konci, spět ke konci, osmina, přežívat, faktor, odpůrce, odpůrkyně, motor, věčnost, nácvik, udělat si názor, zemřít mladý, půl hodiny, mít výhodu, mít dopad, mít tušení o, bez obalu, urážka, být pár, dohlížet na, mít se na pozoru před, korán, snést, vyslechnout, poslouchat, domluvit si schůzku, domluvit si schůzku s, domluvit schůzku, udělat ze sebe vola, snažit se, vstoupit, vejít, přijít na jeviště, vstoupit na jeviště, impozantně přijít, vepsat, napsat, udělat výjimku, udělat výjimku, udělat dojem, udělat dojem na, prostředek, starý mazák, starý mazák, podle potřeby, trocha, složit zkoušku, objednat, ukončit, uvést do trapné situace, zcela, úplně, účastnit se, přísahat, do určité míry, méně než hodinu, kvůli, železnou rukou. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova an

jeden

indefinite article (one: before vowel)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
Harry likes an omelette for breakfast.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Znám jednoho truhláře, který ti to spraví.

za

indefinite article (each, per) (za úsek, množství apod.)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
Music lessons cost one hundred dollars an hour.
Lekce hudby stojí sto dolarů na hodinu.

-

indefinite article (dated, formal (a: before certain words) (neurčitý člen)

This is an historic moment.

a

noun (first letter of alphabet) (písmeno)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
There are two a's in the name "Anna".
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Musím nechat spravit firemní štít, protože z „áčka“ a z „emka“ se začala odloupávat barva.

nějaký

indefinite article (indefinite article)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
There's a monster under my bed.
Mám pod postelí strašidlo.

jeden

noun (one: before a number) (před číslem)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
He must have a thousand books. I've just won a million pounds!
Právě jsem vyhrál jeden milión liber.

-

noun ([sth] hypothetical, non-specific)

I like a challenge.

nějaký

indefinite article (person called) (člověk)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
A Mr Smith asked to speak to you.
Nějaký pan Smith požádal, aby s vámi mohl mluvit.

jednička

noun (grade) (známka)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
I got an "A" in my history test.

a

noun (music: note) (nota)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The song begins on an A.

A

noun (music: key) (akord A dur)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
They're playing Grieg's piano concerto in A-minor tonight.

A

noun (blood type) (krevní skupina)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
My blood type is A.

a

noun (indicating a subdivision) (oddíl v seznamu)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
What's the answer to question 3a?

A

noun (indicating house number) (část domovního čísla)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Who lived at 221A Baker Street?

odp.

noun (abbreviation (answer) (odpověď)

Q: Who wrote "Hamlet"? A: William Shakespeare.

ne-, a-

prefix (adjective: not, without)

(předpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. rozzlobený, vymyslet, nejnovější). )
For example: apolitical, arrhythmia

směrem k

prefix (on, towards)

For example: aback, aside

ve stavu

prefix (adjective: in the state of)

For example: afire, asleep

za

preposition (per, every, each) (za časový úsek)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
The speed limit in residential areas is 30 miles an hour.

obdoba

noun ([sth] comparable)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)

karikatura, parodie

noun (poor example) (přeneseně: špatný příklad)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Frankly, this place is an apology for a hotel.
Upřímně, tohle je parodie na hotel.

rychle zazářit

verbal expression (be immediately popular) (mít okamžitý úspěch)

The TV show proved to be an instant success.

ani nemrknout

verbal expression (figurative, informal (not be shocked or disapprove) (přeneseně: nebýt z něčeho v šoku)

střed dění

verbal expression (figurative, informal (not react to)

Joshua is so rich, he doesn't blink at paying $800 for a wristwatch.

uzavřít

transitive verb (conclude, finish)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The conference was brought to an end in the late afternoon.

dohodnout se

verbal expression (decide mutually)

The two men came to an agreement over the price of the secondhand car.

skončit

verbal expression (conclude)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
All good things must come to an end.

vyřešit se

verbal expression (be resolved)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
With some therapy your internal conflict could finally come to an end.

blížit se ke konci, chýlit se ke konci, spět ke konci

verbal expression (finish)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
As the evening drew to a close, the orchestra played a final waltz.

osmina

noun (fraction: 8th part)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Cut the pie into eighths.

přežívat

verbal expression (struggle to earn money)

She ekes out an existence working two part-time jobs.

faktor

noun (factor)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
There was an element of luck involved when he won the race.

odpůrce, odpůrkyně

noun (person: opponent)

This environmentalist is an enemy of the government's policy on nuclear energy.

motor

noun (figurative (stimulus) (přeneseně: stimul)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
This latest government policy is likely to prove the engine of the party's destruction.

věčnost

noun (informal, figurative (long time) (přeneseně: dlouhá doba)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
School seemed to go on for an eternity.

nácvik

noun (project, endeavor)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Writing short stories was an exercise in technique for the author.
Pro spisovatele bylo psaní krátkých povídek cvičením techniky.

udělat si názor

verbal expression (decide what you think)

I don't think I have enough information to form an opinion yet.

zemřít mladý

verbal expression (die young)

Callum is going to an early grave if he doesn't adopt a healthier lifestyle.

půl hodiny

noun (30 minutes)

It only takes me half an hour to get ready in the morning.

mít výhodu

verbal expression (figurative (be better)

He always uses superior materials in order to have an edge on the competition.

mít dopad

verbal expression (make an impact)

Advertising takes a lot of money to have an effect.

mít tušení o

verbal expression (suspect, sense)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
We had an inkling that the film might be a success, but we weren't sure.

bez obalu

adverb (casually)

One of the customers complained that the waiter had treated him in an offhand way.

urážka

noun (offending action)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Tom thought that being denied the job was a huge insult to him.

být pár

verbal expression (slang (be a couple)

Are John and Lucy an item now?
John a Lucy jsou teď pár?

dohlížet na

verbal expression (informal (watch carefully)

When cooking soufflés, you need to keep an eye on them so they don't fall.

mít se na pozoru před

transitive verb (informal (remain vigilant for)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
It's important to keep an eye out for dangerous snakes in the bush. Keep an eye out for a parking spot.

korán

noun (Muslim holy book) (svatá kniha islámu)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Devout Muslims read the Koran every day.

snést

transitive verb (produce: egg) (vejce)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
A hen can lay a few eggs per week, I think.
Myslím, že slepice snese několik vajec týdně.

vyslechnout

verbal expression (figurative, dated (listen to [sb]) (někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
When I need someone to talk to, Patricia is always willing to lend an ear.

poslouchat

verbal expression (figurative, dated (listen)

"Friends, Romans, countrymen, lend me your ears." - William Shakespeare

domluvit si schůzku

verbal expression (patient, client)

domluvit si schůzku s

verbal expression (patient, client)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Jane had toothache, so she made an appointment with the dentist.

domluvit schůzku

verbal expression (secretary: for [sb] else) (někomu)

udělat ze sebe vola

verbal expression (slang (do [sth] stupid)

Jim made an ass of himself when he turned up at work wearing differently coloured socks.

snažit se

verbal expression (try hard)

You could give up smoking if you just made an effort. Let's all make an effort to get along.

vstoupit, vejít

verbal expression (into room)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Charles made an entrance into the study.

přijít na jeviště, vstoupit na jeviště

verbal expression (onstage) (divadlo)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
When she says "Ah, Romeo, Romeo!" it's time to make your entrance.

impozantně přijít

verbal expression (grandly)

The red carpet is the place for celebrities to make an entrance before awards ceremonies.

vepsat, napsat

verbal expression (in log, diary) (něco někam)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Dennis made an entry in his diary.

udělat výjimku

verbal expression (deviate from a rule)

I don't normally stay up after 10pm, but I'll make an exception, as it's your birthday.

udělat výjimku

verbal expression (exempt [sb] from [sth])

We don't usually allow students to take holidays during term, but we'll make an exception for your daughter, as she's such a good student.

udělat dojem

verbal expression (have impact)

If you want to make an impression socially, it is very important to remember people's names.

udělat dojem na

verbal expression (have impact on [sb]) (někoho)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Lily has certainly made an impression on Alan.

prostředek

noun (method of achieving [sth])

It doesn't matter that he lied; it was just a means to an end. The junta has promised new civilian elections; the coup was a means to an end.

starý mazák

noun (figurative, informal (experienced person) (neformální)

Listen to your father when it comes to the family business; he's an old hand.

starý mazák

noun (figurative, informal (experienced person) (neformální)

You'll do well to follow his advice; he's an old hand at this business.

podle potřeby

expression (as needed)

The factory hires extra staff on an ad hoc basis.

trocha

noun (figurative (small amount) (malé množství)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Mark's ordeal has really shaken him; he hasn't an ounce of courage left.

složit zkoušku

verbal expression (abbr (be successful in a formal test) (úspěšně)

Once you have passed the exam you will be awarded with a diploma.

objednat

verbal expression (make request to purchase [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Please call the Chinese restaurant and place an order for hot and sour soup.

ukončit

transitive verb (stop, curtail)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The fall put an end to her skiing career. I'll put an end to this nonsense right away!

uvést do trapné situace

verbal expression (cause [sb] social embarrassment)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Her thoughtless remarks about Janet put us all in an awkward position.

zcela, úplně

adjective (intensifier before noun) (zesilovací výraz)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The 4th of July fireworks this year were quite a sight.

účastnit se

verbal expression (get involved, participate in)

Helena always takes an interest in the village fair.

přísahat

verbal expression (pledge)

The president took an oath to defend our constitution.

do určité míry

adverb (to a certain degree)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I'm only happy with the job you did to an extent.
Moje práce mě baví jen do určité míry.

méně než hodinu

adverb (less than 60 minutes)

It takes under an hour to fly from Seville to Madrid.

kvůli

expression (in the hope of)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
She dressed in her best clothes with an eye to making him notice her.

železnou rukou

adverb (figurative (severely, strictly)

She runs this department with an iron hand.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu an v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova an

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.