Co znamená certainly v Angličtina?

Jaký je význam slova certainly v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat certainly v Angličtina.

Slovo certainly v Angličtina znamená určitě, rozhodně, samozřejmě, jistě, bezpochyby, nepochybně, jistě, rozhodně ne, samozřejmě že ne, rozhodně, určitě, rozhodně, určitě. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova certainly

určitě, rozhodně

adverb (surely, definitely)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I will certainly try to help. It certainly is hot outside.
Venku je fakt horko.

samozřejmě, jistě

adverb (of course)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Certainly, you may go.
Samozřejmě (or: jistě), můžete jít.

bezpochyby, nepochybně

adverb (no doubt)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The flower is beautiful, certainly, but it doesn't smell nice.

jistě

adverb (confidently)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He walked certainly through the dark room to the window.

rozhodně ne

interjection (expressing refusal) (zamítnutí)

"Could I borrow your car?" "Certainly not!"

samozřejmě že ne

interjection (expressing denial) (popření)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
"Did you drink the bottle of beer I left in the fridge?" "Certainly not!"

rozhodně, určitě

adverb (definitely)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Do I love my husband? I most certainly do!

rozhodně, určitě

adverb (of course)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
"Did you remember to bring the tickets?" "I most certainly did!"

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu certainly v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova certainly

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.