Co znamená charging v Angličtina?

Jaký je význam slova charging v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat charging v Angličtina.

Slovo charging v Angličtina znamená účtovat, účtovat si, počítat si, naúčtovat, připsat, naúčtovat za, obvinit, naúčtovat, účtovat si, nabít, dobít, poplatek, poplatek, obvinění, náklad, rozkaz, příkaz, závazek, útok, řízení, stav baterie, elektrický výboj, výbušnina, svěřenec, svěřenkyně, nařídit, přikázat, vrhnout se, vyběhnout, vpadnout, vletět, vpadnout do, vletět do, vrhnout se na, nabít, nakládat, svěřit, strhnout z, obvinit z, nařídit, přikázat, spěchat pryč, pospíchat pryč, nabít, dobít, otevřený úvěr, úvěrový účet, účtovat si za, poplatek, zdržné, zdarma, zdarma, manipulační poplatek, zodpovědný, zodpovědný za, zodpovědný za, řídící, řídící, bezplatně, pověřená osoba, pověřená osoba, přirážka za službu, převzít vedení, převzít vedení nad. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova charging

účtovat, účtovat si, počítat si

transitive verb (ask for money) (žádat platbu)

That bar charges people a dollar for a glass of water.
Tenhle bar si účtuje dolar za sklenici vody.

naúčtovat, připsat

transitive verb (debit an amount)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Just charge the bill to my account.
Prostě to připiš na můj účet.

naúčtovat za

(ask for money)

The barman didn't charge me for my drink.
Barman mi nenaúčtoval peníze za drink.

obvinit

transitive verb (accuse)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The police charged the man with a crime.
Policie ho obvinila (or: vinila) z trestného činu.

naúčtovat

transitive verb (ask for money)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The taxi driver charged me £15.
Řidič taxi mi naúčtoval 15 eur.

účtovat si

transitive verb (ask as a fee)

The lawyer charges a hundred pounds an hour.
Právník si účtuje 100 liber na hodinu.

nabít, dobít

transitive verb (power: battery, etc.) (baterii)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I need to charge my mobile phone.
Potřebuju si nabít (or: dobít) telefon.

poplatek

noun (often plural (fee)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The video rental shop has a late fee charge.
Videopůjčovna si účtuje poplatky za zpoždění.

poplatek

noun (often plural (debit) (bankovní účet)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
There are extra charges on my account.
Na mém účtu jsou poplatky navíc.

obvinění

noun (often plural (official accusation)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
John was innocent of the charges against him.
John byl nevinný ve všech bodech obžaloby.

náklad

noun (load)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
This is heavy charge for such a small car.

rozkaz, příkaz

noun (order)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The soldier was unimpressed by his charge to clean the whole barracks.

závazek

noun (formal (duty)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Will you promise to help my family? Will you take this charge?

útok

noun (military attack) (vojenský)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Pickett's charge was an important event in the American Civil War.

řízení

noun (control)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The manager has charge of two shops.

stav baterie

noun (battery power)

The charge on my phone has run down.

elektrický výboj

noun (electrical force)

Instead of bullets, a taser shoots a 50,000-volt charge of electricity. When Steve touched the electrical outlet, the sudden charge made him jump.

výbušnina

noun (explosive power)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Police believe that the bomber detonated a charge he was carrying.

svěřenec, svěřenkyně

noun (person in [sb] else's care)

The tutor's charges were all very well-behaved children.

nařídit, přikázat

verbal expression (order)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I charge you to look after the house properly while I am away.

vrhnout se

intransitive verb (rush forward) (na někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The bull charged again and again.

vyběhnout

(hills, stairs: run up) (schody, na kopec apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The infantry charged up the hill to meet the attack.

vpadnout, vletět

(rush into the room) (neformální: do místnosti)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The boss charged in and demanded to know why I hadn't yet handed him my report.

vpadnout do, vletět do

(rush into: a room, etc.) (neformální: místnosti apod.)

The robber charged into the bank and shouted "Hands in the air!"

vrhnout se na

transitive verb (rush towards)

The other team charged the quarterback.

nabít

transitive verb (load) (zbraň)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The soldiers charged the cannon and it fired again.

nakládat

(load) (věcmi)

The lorry was fully charged with electrical goods and could hold no more.

svěřit

(entrust)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The sergeant charged the corporal with command of the squad.

strhnout z

(debit an amount) (peníze z účtu)

Just charge the bill to my account.

obvinit z

(accuse)

The police charged the man with a crime.

nařídit, přikázat

(order)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The prison guard charged him with the cleaning of the latrines.

spěchat pryč, pospíchat pryč

phrasal verb, intransitive (hurry away)

nabít, dobít

phrasal verb, transitive, separable (renew battery power of) (baterii)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
It is so annoying that I have to charge up my cordless drill every twenty minutes if I want it to work well.

otevřený úvěr, úvěrový účet

noun (US (current account with a bank)

účtovat si za

(require payment)

Airlines charge for everything these days; you even have to pay for peanuts!

poplatek

noun (US (entrance fee) (vstupní)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
There is a cover of ten dollars to enter the club.

zdržné

noun (transport: fee for delay) (poplatek za zdržení)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The shipper pays demurrage only to the destination port.

zdarma

adjective (having no cost)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The film was rubbish but it's okay because the seats were free of charge.

zdarma

adverb (at no cost)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Breakfast is provided free of charge.

manipulační poplatek

noun (amount charged to process [sth])

The bank charged a handling fee of £30 to convert the cheque from euros to pounds.

zodpovědný

adjective (having control)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I'm trying to find out who's in charge here.

zodpovědný za

(having control of [sth])

zodpovědný za

expression (responsible for a task)

As secretary, Jess is in charge of taking down the minutes of the meeting.

řídící

adjective (being manager)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Who's in charge in this department?

řídící

(managing [sb], [sth])

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The editor is in charge of a large team of journalists.

bezplatně

expression ([sth] is provided free)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
There is no charge for fresh towels; they come with the hotel room. The manufacturer will send you product samples at no charge.

pověřená osoba

noun (manager)

The store clerk was rude to me, so I complained to the person in charge.

pověřená osoba

noun (manager of [sth])

To get access, you'll have to speak with the person in charge of security.

přirážka za službu

noun (tip paid to serving staff)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
There is a 10% service charge added to the restaurant bill.

převzít vedení

(take command, control)

When the captain was injured, the second officer had to take charge.

převzít vedení nad

verbal expression (take command or control of [sth])

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Mara employed an accountant to take charge of her finances.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu charging v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.