Co znamená command v Angličtina?

Jaký je význam slova command v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat command v Angličtina.

Slovo command v Angličtina znamená příkaz, povel, velení, ovládání, ovládnutí, zvládnutí, osvojení si, poručit, rozkázat, dát rozkaz, vydat rozkaz, velet, přitahovat, nařízený, příkaz, , , organizační schéma, vydat příkaz. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova command

příkaz, povel

noun (order)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The general gave his troops a command to retreat.

velení

noun (uncountable (leadership)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
He turned over command of his ship to the new captain.
Předal řízení lodi novému kapitánovi.

ovládání

noun (uncountable (control)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The poor woman has lost command of her senses.
Ta nebohá žena ztratila kontrolu nad svými smysly.

ovládnutí, zvládnutí, osvojení si

noun (expertise)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Alec has complete command of that programming language.
Alecova znalost toho programovacího jazyka je vynikající.

poručit, rozkázat

transitive verb (be in charge)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Johnson commands our platoon.
Naší četě poroučí Johnson.

dát rozkaz, vydat rozkaz

verbal expression (order to do)

The general commanded the troops to attack.
Generál vydal vojákům rozkaz k útoku.

velet

transitive verb (military: give orders) (armáda)

The president commanded an attack on the enemy.
Prezident zavelel k útoku na nepřítele.

přitahovat

transitive verb (figurative (respect, attention: attract) (pozornost)

He is a tall, imposing figure who commands attention.
Je vysoké postavy a přitahuje tak pozornost.

nařízený

adjective (done on command, requested)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The choir is giving a command performance for the queen.

příkaz

noun (computing: instruction) (počítače)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
In computer programming, a command means telling the computer to do something.

noun (position)

noun (UK (royal invitation)

organizační schéma

noun (hierarchy)

Orders travel along the chain of command from the headquarters to the soldiers in the field.

vydat příkaz

verbal expression (give an order)

The general issued a command for his men to be ready for battle.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu command v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova command

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.