Co znamená tell v Angličtina?

Jaký je význam slova tell v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat tell v Angličtina.

Slovo tell v Angličtina znamená říci, říct, říci, řict, oznámit, sdělit, vyprávět, prozradit, vyprávět, prozrazení, tel, nařídit, poznat, rozpoznat, promluvit, vyprávět o, rozlišit, poznat, rozpoznat, říkat, vysvětlit, povědět na, rozeznat, vynadat, žalovat, působit na, račte, , vyprávět příběh, vyprávět příběh, nic nezastírat, vyprávět vtipy, říkat pravdu, . Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova tell

říci, říct

transitive verb (say, say to)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
What did you tell him?
Cos mu řekl?

říci, řict

transitive verb (inform)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Tell me what he said.
Řekni mi, co povídal.

oznámit, sdělit

transitive verb (with clause: announce)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He told the whole school that he was leaving to become a rock musician.
Celé škole oznámil, že odchází, aby se stal rockovým hudebníkem.

vyprávět

transitive verb (recount: a story) (příběh)

prozradit

transitive verb (reveal, divulge)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We told them our secret.
Prozradili jsme jim naše tajemství.

vyprávět

(recount [sth] to [sb]) (příběh)

He told the story to his daughter.
Vyprávěl historku své dceři.

prozrazení

noun (of a deception)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
To win in poker, look for sighs, furrowed brows, and other tells from your opponents.

tel

noun (archaeology: mound) (archeologická lokalita)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Archaeologists have discovered a tell containing the remains of a Neolithic village.

nařídit

verbal expression (command, order)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He told her to clean her room.

poznat, rozpoznat

intransitive verb (colloquial (notice)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Can you tell that I've put on ten pounds?

promluvit

intransitive verb (confess) (svěřit někomu něco)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I interrogated him, but he would not tell.

vyprávět o

(literary (recount)

The ancient legend tells of a princess who slayed a dragon.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Náš příběh vypráví o princezně a tříhlavé sani.

rozlišit

transitive verb (distinguish)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Can you tell the difference between these two colours? I can't tell that one from this one.

poznat

transitive verb (identify)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Can you tell who it is?
Poznáš, kdo to je?

rozpoznat

transitive verb (realize)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
It's hard to tell who it is in this light.
V tomhle světle je těžké rozpoznat, kdo to je.

říkat

transitive verb (assure)

I have done all the work, I tell you.
Říkám ti, že jsem všechnu práci dodělal.

vysvětlit

transitive verb (explain)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Tell me exactly how you came to this conclusion.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Pověz mi, jak přesně jsi k tomuto závěru došel.

povědět na

transitive verb (report to) (někoho někomu)

You've broken my toy car. I'm telling Mum!

rozeznat

phrasal verb, transitive, separable (informal (distinguish between) (od sebe)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The twins are so alike that it's not easy to tell them apart.

vynadat

phrasal verb, transitive, separable (informal (reprimand) (někomu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The teacher told the girls off for giggling in class.

žalovat

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (inform against) (nejčastěji u dětí)

If a little boy does something naughty, his sister will tell on him.

působit na

phrasal verb, transitive, inseparable (US, informal, figurative (have an effect on)

After a few glasses, that red wine really starts to tell on you.

račte

adverb (archaic or ironic (tell me) (zastaralý výraz, ironicky)

"What, pray, do you mean by that?"
„Co tím račte mínit?“

noun (school: class speaking exercise)

Johnny, what did you bring for show-and-tell?

vyprávět příběh

verbal expression (recite a narrative)

The children asked their grandfather to tell them a story.

vyprávět příběh

verbal expression (figurative (reflect events)

Every picture tells a story.

nic nezastírat

verbal expression (informal (be honest and direct)

Okay, I'll tell it like it is, but I don't think you'll like it.

vyprávět vtipy

verbal expression (recount funny stories)

říkat pravdu

verbal expression (be honest)

If a woman asks if you can guess her age, never tell her the truth!

noun (nautical: indicates air flow)

The sailor struggled to repair the tell-tale during the storm.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu tell v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova tell

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.