Co znamená cowboy v Angličtina?

Jaký je význam slova cowboy v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat cowboy v Angličtina.

Slovo cowboy v Angličtina znamená kovboj, fušer, podvodník, podvodnice, kovboj, fušerský, podvodný. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova cowboy

kovboj

noun (US (cowherd in American West)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
A few cowboys still ride horses, but today most ranch hands drive trucks.

fušer

noun (UK, figurative, pejorative, slang (shoddy workman) (dělník)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Before you let someone work on your house, be sure he isn't a cowboy.

podvodník, podvodnice

noun (UK, figurative, pejorative, slang (dishonest trader)

Don't be taken in by cowboys who make promises that are too good to be true.

kovboj

noun (US, figurative, slang (person: reckless, daring) (přen.: suverénní, svéhlavá osoba)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The accountants regarded the designers as cowboys who never considered costs. Scientists who observe active volcanoes at close quarters have been referred to as 'volcano cowboys'.

fušerský

noun as adjective (UK, figurative, pejorative, slang (workman, builder: shoddy)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
That cowboy roofer worked on our roof, and now it leaks more than it did before he worked on it.

podvodný

noun as adjective (UK, figurative, pejorative, slang (trader: dishonest)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
They took action to stop cowboy traders from entering the neighborhood.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu cowboy v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.