Co znamená died v Angličtina?

Jaký je význam slova died v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat died v Angličtina.

Slovo died v Angličtina znamená zemřít, umřít, zemřít na, umřít na, zemřít, přestat fungovat, uhasnout, zhasnout, umřít, položit život za, kostka, lis, závitové očko, skomírat, , vylisovat, doznívat, utichnout, ustat, odeznít, vyhynout, vyhynout, zaniknout, čestné slovo!, zemřít přirozenou smrtí, litý pod tlakem, lít pod tlakem, buď - anebo, buď anebo, cinknutá kostka, nevzdávej to. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova died

zemřít, umřít

intransitive verb (cease to live)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Marina's husband died yesterday.
Marinin manžel zemřel na rakovinu.

zemřít na, umřít na

(be killed by: illness, etc.)

Joe's grandfather died of a heart attack last Friday.
Janův pradědeček minulý pátek zemřel na zástavu srdce.

zemřít

intransitive verb (figurative (disappear, end) (přeneseně: skončit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
My love for you will never die.
Moje láska k tobě nikdy nezemře.

přestat fungovat

intransitive verb (figurative, informal (stop working)

I think the toaster has died.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Chtěl jsem ti ještě něco říct, ale došla mi baterka.

uhasnout, zhasnout

intransitive verb (figurative (stop burning) (plamen)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The flame died after three hours.
Plamen uhasnul po třech hodinách.

umřít

(informal (abandon [sb] by dying) (někomu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
"Don't you die on me!" she pleaded tearfully.
„Opovaž se mi umřít!“ vzlykala.

položit život za

(give your life for a cause, person)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
I love my children so much, I would die for them.

kostka

noun (cube with dots for games) (hrací)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
It's your turn to throw the die.
Teď je řada na tobě, abys házel kostkou.

lis

noun (tool for stamping)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The die was ready to start stamping the metal into disks.

závitové očko

noun (tool for threading screws) (nástroj)

You need a three eighth inch die for that job.

skomírat

intransitive verb (figurative (languish)

The project died when everybody lost interest in it.

transitive verb (suffer a given kind of death)

He died a painful death.

vylisovat

transitive verb (shape or stamp with die)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

doznívat

phrasal verb, intransitive (fade, diminish)

utichnout, ustat, odeznít

phrasal verb, intransitive (diminish, subside)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The shouting died down when the rock star began singing.

vyhynout

phrasal verb, intransitive (disappear gradually)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
As the older generation begins to die, their ideas and traditions die off with them.

vyhynout

phrasal verb, intransitive (become extinct: organisms)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Most of the polar bears will die out by 2050 as a result of global warming.

zaniknout

phrasal verb, intransitive (figurative (tradition: disappear gradually)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Our language and our traditions will die out as our people become absorbed by the mainstream culture.
Náš jazyk i naše tradice zaniknou, jak vše absorbuje mainstream.

čestné slovo!

interjection (infantile (promise)

Mum, I'll clean my room in the morning. Cross my heart and hope to die!

zemřít přirozenou smrtí

verbal expression (die of natural causes)

According to the coroner's report, Brown died a natural death.

litý pod tlakem

noun as adjective (made by molding metal)

These die-cast model cars are very popular with collectors.

lít pod tlakem

transitive verb (make by molding metal)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
The factory die-casts the parts in aluminium.

buď - anebo

expression (figurative (critical situation)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
It's do or die for our team today.

buď anebo

adjective (figurative (situation: critical) (situace)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Tomorrow's game is a do-or-die situation for the struggling team.

cinknutá kostka

noun (dice weighted for cheating)

Don't gamble with him; that fellow uses loaded dice.

nevzdávej to

interjection (figurative (do not give up)

Come on boys, you can still win this game! Never say die!

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu died v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.