Co znamená excluding v Angličtina?

Jaký je význam slova excluding v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat excluding v Angličtina.

Slovo excluding v Angličtina znamená kromě, vyloučit, nezahrnovat, vyloučit. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova excluding

kromě

preposition (not including)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
The ticket was $320, excluding taxes.

vyloučit

transitive verb (rule out) (např. nějakou možnost)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The police have excluded the possibility of accidental death and are now conducting a murder inquiry.

nezahrnovat

transitive verb (does not include)

vyloučit

transitive verb (somebody) (někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu excluding v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.