Co znamená expenditure v Angličtina?

Jaký je význam slova expenditure v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat expenditure v Angličtina.

Slovo expenditure v Angličtina znamená útrata, výdaje, utrácení, výdej, investiční výdaje. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova expenditure

útrata

noun (spending)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
William is in debt, because his expenditure always exceeds his income.

výdaje

noun (amount spent)

(podstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).)
The company's £10,000 expenditure on a marketing campaign paid off when it brought them hundreds of thousands in business.

utrácení

noun (an act of spending)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Helen felt her expenditure on a new car was justified, because she needed it to get to work.

výdej

noun (time, effort, etc: expending) (energie, úsilí apod.)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Building the cathedral must have called for an immense expenditure of energy from the workers in a pre-industrial age.

investiční výdaje

noun (spending: adds to value)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu expenditure v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.