Co znamená experienced v Angličtina?

Jaký je význam slova experienced v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat experienced v Angličtina.

Slovo experienced v Angličtina znamená zkušený, znalý, zkušený v, zkušený, zkušenost, zkušenost, zkušenost, dobrodružství, prodělávat, zažívat, prodělat, zažít. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova experienced

zkušený, znalý

adjective (knowledgeable, practised)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
John has been driving for thirty years, so he's an experienced driver.

zkušený v

(knowledgeable, practised)

Amanda used to work on the front desk of a hotel, so she's experienced in customer service.

zkušený

adjective (knowledgeable, practised)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Harry is the director of a large department, so he's experienced in managing staff.

zkušenost

noun (personal undergoing) (životní)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
My divorce was a very bad experience.
Rozvod byl pro mne velmi trpkou zkušeností.

zkušenost

noun (perceptions over time) (dřívější podobné případy)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Our experience has been that people don't pay unless we send them reminders.
Z naší zkušenosti plyne, že lidé neplatí, dokud jim nepošleme upomínky.

zkušenost

noun (knowledge gained from perceptions) (kompetence)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
She has had a lot of experience working with prisoners.
Má hodně zkušeností s prací s vězni.

dobrodružství

noun (event: adventure)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
My trip round the world was quite an experience.
Moje cesta kolem světa byla opravdové dobrodružství.

prodělávat, zažívat

transitive verb (undergo or feel or observe)

I'm experiencing a lot of pain in my knee.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Procházeli jsme krizí, ale nemoc našeho syna nás stmelila.

prodělat, zažít

transitive verb (ordeal, time: undergo)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She experienced the worst time of her life in that prison.
Ve vězení zažila nejhorší chvíle svého života.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu experienced v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova experienced

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.