Co znamená fairy v Angličtina?

Jaký je význam slova fairy v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat fairy v Angličtina.

Slovo fairy v Angličtina znamená víla, rusalka, teplouš, dobrá víla, dobrá víla, pohádka, pohádkový, víla Zubnička. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova fairy

víla, rusalka

noun (folklore: winged creature)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Tom's grandfather told him stories about fairies and goblins.

teplouš

noun (slang, offensive, pejorative (gay man) (slang, urážlivě)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
John was suspended from the football team when he called another student a fairy.

dobrá víla

noun (fairy-tale character) (pohádková postava)

Cinderella's fairy godmother turned a pumpkin into a carriage.

dobrá víla

noun (figurative (benefactor) (přen.: dobrodinec)

Gee, I wish I had a fairy godmother to help me pay off my student loans.

pohádka

noun (fantasy story)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The movie is a modern adaptation of a classic fairy tale.

pohádkový

noun as adjective (magical, ideal)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
She finally had the fairy-tale wedding she'd always dreamed of having.

víla Zubnička

noun (mythical being who collects baby teeth) (pohádková postava)

I've never encouraged my children to believe in Santa Claus or the Tooth Fairy.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu fairy v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.