Co znamená family v Angličtina?

Jaký je význam slova family v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat family v Angličtina.

Slovo family v Angličtina znamená rodina, rodinný, rodinný, rodina, rodina, děti, rod, čeleď, rodina, širší rodina, rodinný příslušník, rodinná příslušnice, příjmení, rodinná sešlost, obývací pokoj, rodinná pouta, rodokmen, obvodní lékař, obvodní lékařka, hostitelská rodina, nejbližší rodina, nukleární rodina. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova family

rodina

noun (parents and children)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
She grew up in a happy family. Brian's family are not wealthy, but they live comfortably.
Vyrůstala ve šťastné rodině.

rodinný

adjective (of a family)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Sunday is a family day.

rodinný

adjective (belonging to a family)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
This clock is a family heirloom.

rodina

noun (clan, extended) (široká)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He's always defending his family's name.

rodina

noun (class, group) (prvky se společným rysem)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Techno and hip-hop belong to the same family of music.

děti

noun ([sb]'s children)

(podstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).)
That couple is planning a large family.

rod

noun (lineage)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
She comes from a noble, ancient family.

čeleď

noun (biology: subdivision) (taxonomie)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Tigers are part of the cat, or felidae, family.

rodina

noun (linguistics: category) (jazyková)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Basque is not part of the Indo-European family of languages.

širší rodina

noun (relatives)

I only see my extended family at Christmas time.
Svoji širší rodinu vídám jen o Vánocích.

rodinný příslušník, rodinná příslušnice

noun (close relative)

Your friends and family members are welcome to join us. The nurse said only family members were allowed to see the patient.

příjmení

noun (surname, last name)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
He's the last surviving male so it's his task to carry on the family name.

rodinná sešlost

noun (relatives: get-together)

My brother-in-law is visiting from Australia next week, so we're all getting together for a family reunion.

obývací pokoj

noun (US (living room, lounge)

We have a big-screen TV in our family room. I love to sit in the family room and read a good book all day.

rodinná pouta

plural noun (closeness to relatives) (blízké vztahy)

We all live far apart but our family ties are still strong.

rodokmen

noun (genealogical chart)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
My sixteen great-great-grandparents sit at the top of my family tree.

obvodní lékař, obvodní lékařka

noun (UK, colloquial, initialism (doctor: general practitioner)

When is the last time you saw your GP for a physical exam?

hostitelská rodina

noun (family one lodges with) (ubytování studentů apod.)

My host family made me feel very welcome. We played host family to an exchange student from Germany.

nejbližší rodina

noun (parents, siblings, children)

Although I had confided in an uncle and a distant cousin, my immediate family knew nothing about my plans.

nukleární rodina

noun (parents and children) (rodiče a děti)

A nuclear family means two parents and their children.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu family v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova family

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.