Co znamená morning v Angličtina?

Jaký je význam slova morning v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat morning v Angličtina.

Slovo morning v Angličtina znamená ráno, ráno, dopoledne, dopoledne, ranní, dobré ráno, úsvit, časné ráno, každé ráno, dobré ráno, každé ráno, ráno, ráno, povijnice, povíjnice, ranní nevolnost, dnes ráno. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova morning

ráno

noun (sunrise until noon) (od úsvitu do poledne)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The morning is the most peaceful time of day.
Ráno je nejklidnější část dne.

ráno

noun (12 AM to 12 PM) (od půlnoci do poledne)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
He worked all night until the early hours of the morning.
Pracoval celou noc až do časného rána.

dopoledne

noun (work hours till noon)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
I read my email in the morning.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Celé dopoledne jsem strávil čtením e-mailů.

dopoledne

noun (before noon: on given day)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
We have a meeting next Wednesday morning.
Příští středu dopoledne (or: ráno) máme schůzku.

ranní

noun as adjective (occurring in the morning)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I like to take my morning coffee in bed.
Rád piju ranní kávu v posteli.

dobré ráno

interjection (informal (greeting: good morning) (zvolání, pozdrav)

Morning, all!
Dobré ráno vespolek!

úsvit

noun (figurative (beginning) (přeneseně)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Frank is in the morning of his career.

časné ráno

noun (just after dawn)

Early morning is the best time to watch birds, because they've just landed after migrating all night.

každé ráno

adverb (early each day)

It is important to eat a good breakfast every morning. I have cereal and muesli for breakfast every morning except when I am on holiday.

dobré ráno

interjection (hello: before noon)

Good morning! You're up bright and early today!

každé ráno

adverb (every morning)

I like to read the news and drink an espresso in the morning.

ráno

adverb (on a given morning) (určité, konkrétní)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I'll come round in the morning for a cup of coffee.

ráno

adverb (time: of the morning)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
My children usually wake me up at 6 o'clock in the morning. Audrey came home at 2 in the morning.

povijnice, povíjnice

noun (convolvulus: flowering plant) (rostlina)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The morning glory covers the pergola with beautiful blue flowers all summer.

ranní nevolnost

noun (nausea in pregnancy)

I had such bad morning sickness, I couldn't eat anything but crackers till the sixth month of my pregnancy.

dnes ráno

adverb (during the current morning)

I woke up very early this morning. I have a meeting later this morning.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu morning v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.