Co znamená first v Angličtina?

Jaký je význam slova first v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat first v Angličtina.

Slovo first v Angličtina znamená první, první, první, prvořadý, primární, první, nejdříve, zaprvé, na prvním místě, první, prvního, prvního, první, první, první, poprvé, raději, začátek, první housle, první, jednička, červený diplom, prvotřídní zboží, I., první, zpočátku, původně, na první pohled, hodit kamenem jako první, skončit první, být první v pořadí, být na prvním místě, první pomoc, první pomoc, v první řadě, především, první třída, , expresní, v první třídě, první třídou, expresně, prvotřídní, vynikající, první chod, první třída, první dojem, první dáma, první dáma, rodný jazyk, křestní jméno, tykat, nejprve, zejména, především, první osoba, ich forma, první místo, jako první, ze všeho nejdřív, lékárnička, z první ruky, z první ruky, špičkově, přízemní, střemhlav, lehkomyslně, především, na začátku, láska na první pohled, , jednadvacátý, dvacáté první, jednadvacítka, jednadvacátiny, dvacátý první, dvacátého prvního. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova first

první

adjective (1st in a series or list) (položka na seznamu)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
For many people, Ronaldo would be first on a list of the world's greatest soccer players. I liked the first song best.
Pro mnoho lidí by byl Ronaldu na seznamu nejlepších fotbalistů na první pozici.

první

adjective (in race, competition: placed 1st) (závod, soutěž apod.)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
She was first in the spelling competition. The team is currently first in the league.
Tým je momentálně na prvním místě ligového žebříčku.

první

adjective (closest to the front) (nejvíce vpředu)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
We sat in the first row of seats.
Seděli jsme v první řadě sedadel.

prvořadý, primární

adjective (primary)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The first reason for doing this is to help other people.
Prvořadým důvodem, proč to děláme, je pomoc ostatním.

první

adverb (before everyone else) (v řadě)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
He walked through the door first, and everyone else followed.
Prošel dveřmi jako první a ostatní ho následovali.

nejdříve

adverb (firstly: before anything else)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
What we need to do first is find a place to stay.
Nejdříve musíme najít místo na přespání.

zaprvé

adverb (firstly: introducing first point)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
First, I would like to thank you all for coming.
V prvé řadě bych vám rád poděkoval za to, že jste přišli.

na prvním místě

adverb (race, competition: in 1st place) (v závodě)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Chloe finished first out of 80 runners.

první

noun (invariable (in a series, list: 1st item, person) (položka v seznamu)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
I like the first better than the second.
Ten první se mi líbí víc, než ten druhý.

prvního

noun (first day of the month) (den v měsíci)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
We don't get paid again until the first.

prvního

noun (UK (first day of specified month) (v daném měsíci)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
In France, the first of May is a public holiday.

první

adjective (lowest automobile gear) (rychlostní stupeň)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
Switch to first gear when going up steep hills.

první

adjective (music: section leader) (housle apod.)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
She plays first clarinet in the orchestra.

první

adjective (baseball: base) (meta v baseballu)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
He didn't make it past first base.

poprvé

adverb (for the first time)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I first came to New York when I was a little girl.

raději

adverb (rather, sooner)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Lie to you? I'd kill my own mother first!

začátek

noun (beginning)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
She was a good worker from the first.

první housle

noun (music: section leader) (v orchestru)

The composer intended the second violinists to contrast with the firsts.

první

noun (first place in a competition)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
She's always the first in any competition.

jednička

noun (baseball: base) (neformální: první meta v baseballu)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He's on first.

červený diplom

noun (UK (first-class honors)

He got a first from Cambridge.

prvotřídní zboží

noun (commerce: best quality goods)

We sell firsts at a slightly higher price than seconds.

I.

noun (1st monarch with specified name) (panovník, papež)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
Queen Elizabeth the First was 25 years old when she came to the throne.

první

noun (music: 1st symphony, etc.) (symfonie)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
Beethoven's First was written in C major.

zpočátku

adverb (to begin with, in the beginning)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
At first, it was just pitch black, then his eyes got used to the darkness and he began to see some features of the cave.

původně

expression (initially)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
It was a good plan at first glance, but later we realized it was a dud.

na první pohled

adverb (instantly, immediately)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
At first sight, the town looked boring.

hodit kamenem jako první

verbal expression (figurative (be first to accuse)

We should not be arguing about who has the right to cast the first stone.

skončit první

(finish first in race) (v závodě)

Mark came first in the race.

být první v pořadí

(be first in sequence)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Which came first, the chicken or the egg?

být na prvním místě

(figurative (be top priority)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Caring for her children comes first; her job is second priority.

první pomoc

noun (emergency medical help)

All of our pool attendants are trained in first aid.
Všichni naši plavčíci mají kurz první pomoci.

první pomoc

noun as adjective (relating to emergency medical help)

The Red Cross teaches a first-aid course that is highly regarded. It's a good idea to take a first aid kit with you when you go camping.
Červený kříž učí vysoce kvalifikované kurzy první pomoci.

v první řadě

adverb (primarily)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
First and foremost, let's review the minutes from last week's meeting.
Pojďme se v první řadě podívat na zápis ze schůze z minulého týdne.

především

adverb (above all else)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
What parents want, first and foremost, is for their child to be happy.

první třída

noun (transport: superior service)

They always serve champagne in first class.

noun (mail: fastest service)

expresní

adjective (mail, stamp: fastest service) (pošta)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

v první třídě

adjective (carriage, seats: superior) (cestování)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
First-class seats have more leg room.

první třídou

adverb (in first-class area) (cestování)

Flying first class is the only way to travel.

expresně

adverb (mail: by fastest service) (pošta)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)

prvotřídní, vynikající

adjective (figurative, informal (excellent)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The food here is always first class.

první chod

noun (of a meal)

We had prawns in sauce as a first course at dinner.

první třída

noun (US (school year: age 6-7) (základní škola)

Karen's six years old so she'll be starting first grade in September.

první dojem

noun (immediate effect)

My first impression of this place was not good.

první dáma

noun (wife of head of state) (žena hlavy státu)

The President and the First Lady will be attending the opening night of the play.

první dáma

noun (leading female) (nejdůležitější ženská postava)

She's more than just an actress - she's the first lady of French cinema.
Je víc než herečka, je to první dáma francouzské kinematografie.

rodný jazyk

noun (mother tongue)

English is not my first language. The first language of most Australians is English.

křestní jméno

noun (given or Christian name)

In the US "Michael" is a popular first name for boys. Most forms ask you to complete your surname followed by your first name.

tykat

transitive verb (call by given name) (někomu)

In Danish schools, it is common for children to first-name their teachers.

nejprve

adverb (to start with)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
First of all, I welcome all those who came today.

zejména, především

adverb (primarily)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
"Our priority," said a police spokesman, "is first of all to ensure the safety of the hostages."

první osoba

noun (grammar: I, we) (gramatika)

The pronoun in that sentence is in the first person.

ich forma

noun as adjective (narrative: in the first person) (vyprávění v první osobě)

The writer uses first person narrative throughout the entire novel.
Spisovatelka v celém románu využívá ich formu.

první místo

noun (top prize, highest position)

I managed first place in the last race, despite a bad start.

jako první

noun (informal (very early)

I always eat breakfast first thing in the morning.
Ráno se ze všeho nejdřív nasnídám.

ze všeho nejdřív

noun (informal (initial step)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The first thing to do is call your mother. The first thing I do when I get home is check my email.
Ze všeho nejdřív bys měl zavolat své matce.

lékárnička

noun (emergency medical set)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Motorists should carry a first-aid kit in their cars.

z první ruky

adjective (account: direct from source) (přeneseně: přímo od zdroje)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I have first-hand experience with that computer program. The film's first-hand account of life inside a cult was chilling.

z první ruky

adverb (directly from source) (přeneseně)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
He gave me the information first-hand.

špičkově

adverb (informal (very well)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
You did first-rate on your English test.

přízemní

noun as adjective (storey: at ground level) (byt apod.)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Brian lived in a ground-floor flat.

střemhlav

adverb (with the head in front)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Max dove into the water headfirst.

lehkomyslně

adverb (figurative (recklessly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Sam has a tendency to jump into projects headfirst.

především

expression (firstly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Why don't I like him? Well, in the first place, he doesn't wash.

na začátku

expression (at the beginning, initially)

Why didn't you tell me that in the first place?

láska na první pohled

noun (instant romantic attraction to [sb])

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
When Harry met Sally it wasn't love at first sight; they fell in love some years later.

noun as adjective (at storey above ground level)

jednadvacátý

adjective (21st in a series or list)

(číslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. deset korun, patý v cíli).)
Many challenges faced the world at the beginning of the twenty-first century.

dvacáté první

adjective (century: 2000-2099) (století)

What did you and your family do to usher in the twenty-first century?

jednadvacítka

noun (in a series, list: 21st item, person) (položka v seznamu apod.)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Jack was the twenty-first out of twenty-two people to win an award that night.

jednadvacátiny

noun (informal (21st birthday) (narozeniny)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Have any big plans for your twenty-first this weekend?

dvacátý první

noun (twenty-first day of the month)

Is today the twenty-first?

dvacátého prvního

noun (UK (twenty-first day of specified month) (den v měsíci)

I'm afraid Mr. Cooper is away, and won't be back until the 21st of April.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu first v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova first

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.