Co znamená ok v Angličtina?

Jaký je význam slova ok v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat ok v Angličtina.

Slovo ok v Angličtina znamená fajn, dobře, v pořádku, v pořádku, v pořádku, v pořádku, dostatečný, dostačující, v pořádku, v pořádku, schválit, docela dobrý, slušný, dobře, v pořádku, takže, schválení, Oklahoma. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova ok

fajn, dobře

interjection (informal (yes, agreed)

(částice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).)
OK, I'll take out the trash.
Fajn, vynesu smetí.

v pořádku

adjective (not a problem, acceptable) (není problém)

That's OK. I'll be able to fix the problem tomorrow.
To je v pořádku. Zítra ten problém budu moci vyřešit.

v pořádku

adjective (informal (not injured) (bez poranění)

Are you OK? You fell pretty hard.
Jste v pořádku? Byl to tvrdý pád!

v pořádku

adjective (informal (healthy, not unwell)

You were sick yesterday. Are you OK today?

v pořádku

adjective (emotionally) (pocit)

Are you OK? You seem to be stressed today.
Jsi v pořádku? Zdá se mi, že jsi dnes ve stresu.

dostatečný, dostačující

adjective (informal (just satisfactory, mediocre)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He did an OK job on the project. It was nothing great.

v pořádku

adjective (informal (proceeding well)

Everything is OK with the construction.

v pořádku

interjection (informal (asking approval)

I'm going to the store. OK?

schválit

transitive verb (informal (approve, agree to)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Has the boss OK'd the proposal yet?

docela dobrý

adjective (informal (sufficiently likeable)

She's OK. Her sister is much more friendly, though.

slušný

adjective (informal (person: decent) (člověk)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Yes, he's an OK guy. You can trust him.

dobře

adverb (informal (successfully, satisfactorily)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He did OK for himself. He is a doctor now.

v pořádku

adverb (informal (correctly, alright)

He can walk OK now.

takže

interjection (informal (calling attention, indicating transition)

(částice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).)
OK, what can I do to help now?

schválení

noun (informal (approval, go-ahead)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The OK from the boss still hasn't arrived.

Oklahoma

noun (written, abbreviation (US state: Oklahoma) (stát USA)

(vlastní jméno ženského rodu: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí rodu ženského, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu (např. Micka, Praha, Popelka).)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu ok v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.