Co znamená old v Angličtina?

Jaký je význam slova old v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat old v Angličtina.

Slovo old v Angličtina znamená starý, zastaralý, starý, -, starý, staří lidé, starý, staře vypadající, dospělý, bývalý, dřívější, starožitný, známý, obnošený, starý, starý, starý, dřívější, starý, starý dobrý, letitý, anglosaština, ledabyle, nedbale, šunka, rachotina, kraksna, starý prasák, starý chlípník, starý kanec, padesátiletý člověk, padesátiletý, zestárnout, staré dobré časy, zestárnout, starobylý, za starých dobrých časů, panna, stáří, stařecký, obnošený, stařík, starý kámoš, penis, dávný přítel, dávná přítelkyně, starý chlápek, starý mazák, starý mazák, stará paní, starší dáma, stará, stará panna, starší muž, starej, táta, starý mistr, staří lidé, starý člověk, stará škola, tradiční, staré město, povídačky, stará žena, staromódní, Starý Zákon, požehnaný věk, ježibaba, čarodějnice, babizna, vrak, starý, -letý, -letý. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova old

starý, zastaralý

adjective (not new)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
You can borrow my camera, but it's rather old.
Můžeš si půjčit můj foťák, ale je docela starý.

starý

adjective (elderly) (vysoký věk)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
My neighbour is very old; in her nineties, I think.
Moje sousedka je velmi stará, něco kolem devadesátky.

-

adjective (of a given age)

I'll be twenty-two years old tomorrow.
Zítra mi bude dvaadvacet.

starý

adjective (of age) (jakýkoli věk)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
How old do you have to be to drive?
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Jak starý byl, když se mu narodilo první dítě?

staří lidé

plural noun (uncountable (elderly persons)

You should show respect to the old.
Starým lidem bys měl prokázat úctu.

starý

adjective (antique)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He likes to collect old cars.

staře vypadající

adjective (looking old)

He's got an old face.

dospělý

adjective (mature)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
She has an old mind in a young body.

bývalý, dřívější

adjective (former)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
That's my old history teacher.

starožitný

adjective (ancient)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
She dug up some old pottery in her back garden.

známý

adjective (familiar)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
You always see the same old faces here.

obnošený

adjective (worn)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The couch is getting rather old.

starý

adjective (worn out) (nepoužívaný)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I use old socks as cleaning rags.

starý

adjective (beverage: having aged) (alkoholický nápoj)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
This whisky is eighteen years old.

starý

adjective (no longer in use) (nepoužívaný)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The old railway station is abandoned.

dřívější

adjective (of an earlier period)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
His old knee injury came back to haunt him.

starý

adjective (showing affection) (pozitivní smysl, starý dobrý)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Good old Tony. He's always there when you need him.
Starý dobrý Tony. Vždycky mě podrží.

starý dobrý

adjective (informal, figurative (intensifier) (hovorový výraz: zesilující výraz)

That's a big old dog they've got guarding the gate.

letitý

adjective (of long standing)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Erika and Davina are old friends of mine; we met at school and we still see each other regularly.

anglosaština

noun (historical (medieval language of England)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
These works were originally written in Anglo-Saxon.

ledabyle, nedbale

adverb (informal (carelessly, without order)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I was shocked to see Sara shove her expensive dresses into the wardrobe anyhow.
Byl jsem v šoku, když Sara ledabyle nacpala svoje drahé šaty do skříně.

šunka, rachotina

noun (UK, informal (old car) (hovorově: auto)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Martin worked for a year to transform his banger into a racing car.

kraksna

noun (US, informal (old car) (pejorativní výraz: staré auto)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
I've never had a new car before; I've only had old beaters.

starý prasák, starý chlípník, starý kanec

noun (informal, pejorative (elderly, lecherous man) (pejorativně)

If you keep looking at her like that she'll think you're a dirty old man.

padesátiletý člověk

noun (person: 50 years of age)

On average, a twenty-year-old sees three times better than a fifty-year-old.

padesátiletý

adjective (50 years of age)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Joyce is a fifty-year-old woman.

zestárnout

(informal (age, grow elderly)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You catch colds a lot easier when you get old.

staré dobré časy

plural noun (past times viewed with nostalgia)

Some people miss those good old days when the pace of life was slower.

zestárnout

(age, become elderly)

Most people's eyesight deteriorates as they grow old.

starobylý

adjective (figurative (saying: old, overused)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I'm so tired of that hoary phrase; can't they think of something new?

za starých dobrých časů

adverb (years ago)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
In the good old days, you could buy Coca Cola for a nickel.

panna

noun (unmarried woman) (stará nevdaná žena)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Sarah was still a maid after all her friends were married.

stáří

noun (latter stages of adulthood)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
People often become forgetful in their old age.

stařecký

noun as adjective (in latter stage of adulthood)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Declining health is an old-age issue for many people.

obnošený

adjective (showing signs of use)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
It's time to throw out that old and worn pair of shoes.

stařík

noun (UK, informal (elderly man)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Those old chaps over there must have fought in the war. The old chap has been in poor shape recently.

starý kámoš

interjection (UK, informal (male friend) (hovorový výraz)

Hello there, old chap. Long time, no see.

penis

noun (UK, slang, figurative, euphemism (penis)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I'm tired; I think I'll be keeping the old chap in my pants tonight.

dávný přítel, dávná přítelkyně

noun ([sb] one has known well for years)

I love going to college reunions so I can see my old friends.

starý chlápek

noun (slang, pejorative (elderly man)

That old geezer who lives downstairs is always complaining about the noise.

starý mazák

noun (figurative, informal (experienced person) (neformální)

Listen to your father when it comes to the family business; he's an old hand.

starý mazák

noun (figurative, informal (experienced person) (neformální)

You'll do well to follow his advice; he's an old hand at this business.

stará paní, starší dáma

noun (elderly woman)

Jim helped the old lady carry her heavy shopping bags home.

stará

noun (informal (girlfriend, wife) (pejorativní výraz: přítelkyně, manželka)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
My old lady will get upset if I go to the pub again tonight.

stará panna

noun (pejorative (mature spinster, unmarried woman)

A lot of women are afraid they'll be old maids if they aren't married by thirty.

starší muž

noun (elderly male)

The old man was slow to cross the street.

starej

noun (figurative, dated, slang (boyfriend, husband) (slangový výraz: manžel)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
My old man is still at work.

táta

noun (informal (father) (neformální)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Why don't you ask your old man if we can borrow his car tonight?

starý mistr

noun (great painter of the past) (obrazy)

Rembrandt and Leonardo da Vinci are considered to be old masters.

staří lidé

plural noun (elderly persons)

starý člověk

noun (senior citizen, elderly individual)

She was rather spry for an old person.

stará škola

noun (figurative (tradition) (přeneseně: tradiční způsob)

Davies belongs to the old school of sports commentators.

tradiční

adjective (figurative (traditionalist)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He teaches the old-school method of boxing.

staré město

noun (city: historic part) (historická část města)

povídačky

noun (pejorative (superstition, myth)

You don't catch a cold because your hair is wet: that's just an old wives' tale.

stará žena

noun (elderly lady)

Every day I see the same little old woman sitting on that park bench feeding pigeons.

staromódní

adjective (outmoded, dated)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
My parents' views on marriage are very old-fashioned.

Starý Zákon

noun (written, initialism (Old Testament)

The first five books of the bible make up the OT.

požehnaný věk

noun (informal (advanced age)

Grandpa died at the ripe old age of 99.

ježibaba, čarodějnice, babizna

noun (figurative, pejorative (hag, old woman) (urážlivý výraz)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Emily was very upset when her neighbour called her a witch.

vrak

noun (old car) (staré auto)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
You're not driving that old wreck, are you? Why don't you get a new car?
Nejezdíš tím starým vrakem, že ne? Proč sis nepořídil nové auto?

starý

adverb (years of age) (o věku)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Sophie is 12 years old.
Sophie je 12 let stará.

-letý

adjective (as suffix (being of the specified age) (o věku)

(přípona: Část slova stojící za kořenem, u slov ohebných mezi kořenem a koncovkou (např. lesík, jar).)
I have a 15-year-old son.

-letý

noun (as suffix ([sth] or [sb] of the specified age) (pětiletý, šestiletý apod.)

(přípona: Část slova stojící za kořenem, u slov ohebných mezi kořenem a koncovkou (např. lesík, jar).)
Jennie teaches a class of 30 five-year-olds.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu old v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova old

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.