Co znamená right v Angličtina?

Jaký je význam slova right v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat right v Angličtina.

Slovo right v Angličtina znamená správný, správný, správný, spravedlivý, mít pravdu, pravý, vpravo, napravo, právo, dobro, napravo, , pravá část, pravý, správný, pravý, přesný, správný, zdravý, při smyslech, pravý, naprostý, pravicový, pravý, pravý, do pořádku, přímo, rovnou, dobře, správně, přesně, přesně, okamžitě, správně, přesně, pořádně, úplně, správně, dobře, že?, takže, správně, pravý, právo, doprava, pravé křídlo, pravá bota, pravice, pravice, pravé pole, pravice, narovnat se, napřímit se, vyrovnat se, narovnat, dát do pořádku, napravit, pochopit, udělat správně, dobrá, dobře, dobrý, dobře, vážně, vrátit se brzy, před tvýma očima, naprostá pravda, boží milost, cítit se jako doma, udělat to správně, uhodnout, mít právo na, mít nárok na, nemít právo, nemít právo, mít právo, mít právo na, dokonalý, perfektní, dokonale, perfektně, držet se, ne zcela správně, přesně, vpravo, napravo, napravit, odčinit, vynahradit, jakmile, hned po, pravý úhel, pravoúhlý, zdravý jako rybička, hned, okamžitě, hned zpět, těsně před, vpravo v bok, pravá ruka, pravá strana, pravý, pravá ruka, pravotočivé, mít to v hlavě v pořádku, teď, přednost v jízdě, , hned, Bezva! Paráda!, Super!, bezvadný, parádní, až do konce, až do konce života, pravicový, pravice, pravák, ano, vpravo, napravo, napravo, doprava, dopadnout dobře, odbočit doprava, podle tvého gusta. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova right

správný

adjective (correct, true)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
What's the right answer to this question?
Jaká je správná odpověď na tuto otázku?

správný

adjective (appropriate)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
That's not the right way to lay the table. You've put the glasses on the wrong side of the place settings.
To není správný způsob, jak prostřít stůl. Dal jsi sklenice na nesprávnou stranu.

správný, spravedlivý

adjective (just)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
It's only right that you have a fair trial.
Je správné, že se ti dostane náležitého procesu.

mít pravdu

(person: be correct about [sth])

You're right; that is a beautiful painting.

pravý

adjective (side: not left) (ne levý)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Put your names in the right column and your ages in the left.
Napište svá jména do pravého sloupce a věk do levého.

vpravo, napravo

adverb (to the right-hand side)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Look right and left before pulling out of an intersection.
Než vjedeš na křižovatku, podívej se napravo a nalevo.

právo

noun (ability)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Women had to fight for the right to vote.
Ženy musely bojovat o volební právo.

dobro

noun (good)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
We have to learn right from wrong.
Musíme rozeznat dobro od zla.

napravo

noun (the right hand)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The headlight controls are on your right.
Ovládání předních světel máš napravo (or: po pravici).

noun (direction)

Turn to the right at the corner.

pravá část

noun (right-hand side)

My back really hurts on the right.
Dost mě bolí pravá část zad.

pravý

adjective (boxing) (box, úder pravou rukou)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He dealt him a quick right cut.

správný, pravý

adjective (opportune)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
This is the right time to start a new job.

přesný, správný

adjective (exact)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Is this measurement right?

zdravý

adjective (healthy)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I'm feeling right as rain today.

při smyslech

adjective (sane, normal)

No one in their right mind would say such a thing.

pravý

adjective (most convenient)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
She's always in the right place at the right time.
Je vždy v pravý čas na pravém místě.

naprostý

adjective (UK (authentic)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Your brother's a right idiot!
Tvůj bratr je naprostý pitomec.

pravicový

adjective (political wing: conservative) (v politice)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The right wing will win the elections.
Pravicový blok vyhraje volby.

pravý

adjective (angle) (úhel)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
They're at right angles to each other.

pravý

adjective (compatible with [sb])

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Everyone knew Marshall and Elaine were right for each other.
Všichni věděli, že Marshall s Elainou jsou pro sebe ti praví.

do pořádku

adverb (conditions)

Don't worry, my dad will set everything right.

přímo, rovnou

adverb (straight, directly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
She walked right to the front and started speaking.
Šla přímo dopředu a začala mluvit.

dobře, správně

adverb (informal (well)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
This pen doesn't work right.
Toto pero nefunguje dobře.

přesně

adverb (exactly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The tree fell over right where we had been standing.

přesně, okamžitě

adverb (immediately)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
It broke down right after the warranty expired.

správně

adverb (justly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Act right and you will be rewarded.

přesně

adverb (squarely)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The plant was placed right in the middle of the table.

pořádně

adverb (UK, informal (very)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He's right clever, he is.

úplně

adverb (completely)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
We're right out of eggs at the moment, I'm afraid.

správně, dobře

adverb (informal (correctly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Stop! You're not doing it right.

že?

interjection (seeking confirmation)

(částice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).)
You're a French teacher, right?

takže

interjection (OK, so)

(částice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).)
Right - who's going to make the coffee?

správně

noun (justice) (zachovat se)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He'll do right by you.

pravý

noun (boxing: punch) (úder v boxu)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He threw him a sharp right on the chin.

právo

noun (often plural (finance: right to purchase) (předkupní)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)

doprava

noun (informal (right-hand turn) (směr)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Can you remember the directions? A right, then a left, then another right and it's just at the end of the street.

pravé křídlo

noun (military: position, formation) (vojenství, pravá část formace)

Our right came round and encircled the enemy.

pravá bota

noun (shoes, gloves) (z páru)

This shoebox has got two rights in it. There must be a mistake!

pravice

noun (political persuasion) (politická)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The country has moved to the right in recent years.

pravice

noun (legislative group) (politika)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The right will never vote for these reforms.
Pravice nikdy nebude hlasovat pro tyto reformy.

pravé pole

noun (baseball: right field) (baseball)

He hit the ball out to right.

pravice

noun (conservative political wing) (politická)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The Right argues that those measures will encourage dependency on the government.

narovnat se, napřímit se, vyrovnat se

intransitive verb (resume upright position)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The boat turned, righted and sailed away.

narovnat

transitive verb (make upright)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They righted the fence and reinforced it.

dát do pořádku

transitive verb (put in good order)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
She righted her affairs.
Dala si do pořádku své záležitosti.

napravit

transitive verb (redress)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He tried to right the wrongs of his youth.

pochopit

phrasal verb, transitive, separable (informal (be correct about)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Let me repeat it back to you to make it sure I got it right.
Ještě jednou ti to zopakuji, abych měla jistotu, že jsi to pochopil.

udělat správně

phrasal verb, transitive, separable (informal (do correctly)

I practised the music over and over to be sure to get it right in the performance.
Cvičil jsem noty znovu a znovu, abych to na koncertě zahrál správně.

dobrá

interjection (informal (OK)

(částice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).)
All right, let's go to the pub.
Dobrá, tak pojďme do hospody.

dobře

adjective (informal (fine, well)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I was a bit nauseous yesterday but I'm feeling all right again today.
Včera mi bylo trochu špatně, ale dnes je mi opět dobře.

dobrý

adjective (informal (average, mediocre) (průměrný)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The food was all right, I suppose - nothing special.
Jídlo bylo celkem dobré – nic extra.

dobře

adverb (informal (satisfactorily) (uspokojivě)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The car always works all right for me.

vážně

adverb (slang (certainly, without a doubt)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
You didn't see me, but I was there, all right.
Ty jsi mě sice neviděl, ale já jsem tam byla, vážně.

vrátit se brzy

verbal expression (informal (return soon)

I'll be right back; I have to run over to the grocery store for some eggs.

před tvýma očima

adverb (right in front of you)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
His father was murdered right before his eyes.

naprostá pravda

adjective (slang (totally correct)

How did you know that answer? You are dead right! You were dead right about that guy; he is a total creep!

boží milost

noun (doctrine: power is God-given) (panovnická legitimita)

He acted as if the Presidency was his by divine right.

cítit se jako doma

verbal expression (informal, figurative (be comfortable) (přeneseně)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
This is such a welcoming village - I feel right at home here.

udělat to správně

verbal expression (informal (do [sth] correctly)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
If you can't get it right, don't bother trying!

uhodnout

intransitive verb (answer correctly by chance) (tipem)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Carl thought Denise had taken the money, and he guessed right.

mít právo na, mít nárok na

transitive verb (be entitled to)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
You have a right to representation by a lawyer. I'm going to say what ever I want to. I have a right to free speech.

nemít právo

verbal expression (not be entitled)

My son was complaining that everyone was controlling his life and we had no right because he was an adult.

nemít právo

verbal expression (not be entitled)

You have no right to complain about the situation.

mít právo

verbal expression (be entitled)

You can't talk to me like that! You don't have the right!

mít právo na

verbal expression (be entitled to do [sth])

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
We have the right to be here. You can't make us leave.

dokonalý, perfektní

adjective (informal (perfect)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Those curtains would be just right for the living room.

dokonale, perfektně

adverb (informal (perfectly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Joan has a talent for roasting the potatoes just right.

držet se

(sign: stay on left, right) (vpravo, vlevo apod.)

The road sign said "keep left."

ne zcela správně

adjective (slightly wrong)

It is a good translation, but that word choice is not quite right.

přesně

adjective (informal, figurative (exact, precise)

Your guess was right on the nose.

vpravo, napravo

adverb (to the right-hand side)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The post office is further down this street, on the right.

napravit

(rectify)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

odčinit, vynahradit

verbal expression (make amends)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He attempted to put things right with her by bringing her roses.

jakmile

conjunction (at once when)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
The ambulance came right after the police arrived. We saw it right after he did.

hned po

preposition (immediately following)

We set off right after breakfast. Right after the wedding, the couple flew off to Jamaica for their honeymoon.

pravý úhel

noun (angle of 90 degrees)

The floor slopes – it doesn't form a right angle with the wall!

pravoúhlý

adjective (at 90 degrees)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

zdravý jako rybička

adjective (informal (perfectly healthy)

After a good night's sleep I felt as right as rain.

hned, okamžitě

adverb (informal (immediately)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I'm leaving right away.

hned zpět

adverb (returning straight away) (být)

těsně před

preposition (just prior to) (časově)

I'll see you right before the big meeting.

vpravo v bok

interjection (military: turn to the right)

The sergeant yelled “Right face!” in my ear.

pravá ruka

noun (hand on the right side of the body)

I write with my right hand, I'm right handed.

pravá strana

noun (side opposite [sb]'s left)

pravý

noun as adjective (relating to the right-hand side) (týkající se pravé strany)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

pravá ruka

adjective (assistant: very important) (přeneseně: důležitý pomocník)

pravotočivé

adjective (rope: with strands twisted left to right) (lano)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

mít to v hlavě v pořádku

adjective (slang (sane)

He's a nice enough guy but I don't think he's quite right in the head.

teď

adverb (at this precise moment)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
You will do your homework right now!

přednost v jízdě

noun (priority over other traffic)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Traffic on a main road has right of way over that trying to enter from a side road.

noun (law: freedom to use road or path)

The right of way over the farmer's land has existed for hundreds of years.

hned

adverb (informal (immediately)

I could tell right off that he was lying.

Bezva! Paráda!, Super!

interjection (slang, dated (expressing approval or appreciation)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
You're learning Spanish? Right on, man!

bezvadný, parádní

adjective (slang, dated (commendable)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

až do konce

expression (all the way through)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
She performed flawlessly right to the end.

až do konce života

expression (to the moment of death)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I promise never to leave you: I'll stand by you right to the end. He suffered a lot, but he was in good spirits right to the end.

pravicový

adjective (politics: Conservative, Republican)

Right-wing parties are invariably opposed to abortion.

pravice

noun (politics: conservative faction) (politická)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The right wing of the party was less inclined to compromise than the rest of the party.

pravák

noun (closest aide, personal advisor)

Julia's my right-hand man when it comes to planning parties.

ano

interjection (informal (that is correct)

(částice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).)
That's right. The truck ran the red light and slammed into that car.
Přesně tak. Ten kamion projel na červenou a pak to napálil do támhletoho auta.

vpravo, napravo

adverb (on the right-hand side) (směr)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
If you keep on going to the right, you'll eventually end up on the main road.

napravo, doprava

adverb (to or towards the right-hand side) (sklon, směr)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Owing to a leg injury, Nelson leans slightly to the right.
Kvůli zranění nohy se Nelson trochu naklání doprava.

dopadnout dobře

verbal expression (informal (end well)

Annie hoped her project would turn out right so she'd get a good grade.

odbočit doprava

intransitive verb (go round a right-hand corner)

When you reach the traffic lights turn right onto Buck Street.

podle tvého gusta

expression (slang (the sort of thing you like)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
That new film looks as though it'll be up your alley. You're going to love this new club: it's right up your alley!

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu right v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova right

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.