Co znamená park v Angličtina?

Jaký je význam slova park v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat park v Angličtina.

Slovo park v Angličtina znamená park, zaparkovat, zaparkovat, stadion, park, park, položit, dát, pouť, zábavní park, Central Park, národní park, parkoviště, skatepark, zábavní park, parkoviště přívěsů, akvapark, aquapark. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova park

park

noun (recreational land)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
There is a park with some swings and a field a few blocks from home.
Pár bloků od domova máme park s několika houpačkami a hřištěm.

zaparkovat

transitive verb (place a vehicle)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She parked the car and got out.
Zaparkovala auto a vystoupila.

zaparkovat

intransitive verb (place a vehicle)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She parked and got out of the car.
Zaparkovala a vystoupila z auta.

stadion

noun (US (sports stadium) (sportovní)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The baseball slugger hit the ball out of the park.

park

noun (preserve) (národní)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The Grand Canyon is one of our largest national parks.

park

noun (UK (land around country house)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The Duke went for a walk around the park.

položit, dát

transitive verb (slang, figurative (place, deposit: [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He parked his backside in the armchair and fell asleep.

pouť

noun (UK (funfair) (s atrakcemi)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
I went to the amusement park with my family last summer.

zábavní park

noun (US (park with rides, etc.)

The roller coaster was his favorite amusement park ride.

Central Park

noun (public space in New York City)

(vlastní jméno mužského rodu: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí rodu mužského, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu (např. Jan, Cheb, Merkur).)
Central Park is the most visited city park in the US.

národní park

noun (protected natural area)

parkoviště

noun (vehicle parking area)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Those high-school kids like to hang out in the parking lot and drink beer.

skatepark

noun (area for skateboarding)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Every afternoon they go to the skate park to practise their skateboarding.

zábavní park

noun (fairground)

The Walt Disney Company operates theme parks in the US, France, Japan, and China.

parkoviště přívěsů

noun (mobile home site)

Due to the light weight of trailers, tornadoes often cause the most damage in trailer parks.

akvapark, aquapark

noun (aquatic leisure venue)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The water park features slides, rafting, and a giant wave pool.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu park v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.