Co znamená lot v Angličtina?

Jaký je význam slova lot v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat lot v Angličtina.

Slovo lot v Angličtina znamená hromada, hodně, mnoho, moc, hodně, často, mnoho, hodně, mnoho, hodně, velmi, hodně, pozemek, podíl, úděl, banda, , sada, studio, slámka, losovat, rozparcelovat, přidělit, větší množství, vyšší číslo, daleko více, daleko více, daleko více, hodně zábavy, hodně legrace, mít hodně společného s, mít co říct k, balík věcí, parkoviště, docela dost, díky moc, všechno. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova lot

hromada

noun (informal (large quantity) (hovor.: velké množství)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
My French is good, but I still have a lot to learn.

hodně, mnoho, moc

expression (informal (many, much)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
There were a lot of children in the swimming pool. They made a lot of noise.

hodně

adverb (informal (greatly, a great deal)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
My baby cries a lot in the early evening.

často

adverb (informal (often)

Teresa goes clubbing a lot.
Tereza chodí často po večírcích.

mnoho, hodně

plural noun (informal (large quantity)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Take as many sweets as you like. I've got lots.
Je tam mnoho (OR: hodně) lidí.

mnoho, hodně

expression (informal (large quantity)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
There are lots of people in there.
Je tam mnoho (or: hodně) lidí.

velmi

adverb (informal (greatly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I like him lots but I don't want to marry him.
Mám ho velmi ráda, ale vzít si ho nechci.

hodně

adverb (informal (often, at length)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I love my brother lots, but he does annoy me at times.
Svého bratra mám hodně ráda, ale někdy mě opravdu štve.

pozemek

noun (plot of land) (část země)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
She owns a building lot in the middle of town.
Vlastní parcelu uprostřed města.

podíl

noun (share)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The tickets were divided into fifteen lots.

úděl

noun (figurative (fate)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
It was my lot to end up as a chicken farmer.

banda

noun (informal (group of people) (skupina lidí)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Look at that lot! There are at least twenty of them.

noun (informal (type of person)

He's a bad lot, that one. I don't trust him.

sada

noun (group of items for sale) (skupina věcí)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The lot includes stereos and CD players, and costs a thousand dollars.

studio

noun (cinema: studio)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
This is the lot where they filmed Star Wars.
V tomto filmovém studiu točili Hvězdné války.

slámka

plural noun (drawing sticks) (používaná k losování)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
They drew lots to see who would go first.

losovat

intransitive verb (draw straws) (tahat slámky apod.)

rozparcelovat

transitive verb (divide into lots)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

přidělit

transitive verb (rare (allot)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

větší množství

noun (greater amount)

A banker makes a lot more than a teacher.

vyšší číslo

noun (greater number)

A few hundred is a lot more than a couple dozen.

daleko více

adjective (in greater amount)

I need a lot more flour to make this dough.

daleko více

adjective (in greater number)

A lot more people are taking up cycling these days.

daleko více

adverb (to greater degree)

Your foot bends a lot more when you run.

hodně zábavy, hodně legrace

noun (informal ([sth] very entertaining)

Thank you for inviting me to your party. I had a lot of fun.

mít hodně společného s

verbal expression (be due to)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
His success has a lot to do with his father's business connections.

mít co říct k

verbal expression (openly share one's opinions on)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
As a working mother, she has a lot to say about childcare facilities and unpaid, unscheduled overtime.

balík věcí

noun (articles bought together)

They bought a job lot for a very good price.

parkoviště

noun (vehicle parking area)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
Those high-school kids like to hang out in the parking lot and drink beer.

docela dost

pronoun (much, many)

There is quite a lot of rice left in the pot, and you are welcome to have more.

díky moc

interjection (informal (thank you)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Thanks a lot for all your help.

všechno

noun (informal (everything, all of it)

I had to buy the lot just to get the green hat. I went to fetch a biscuit but someone had eaten the lot!

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu lot v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova lot

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.