Co znamená played v Angličtina?

Jaký je význam slova played v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat played v Angličtina.

Slovo played v Angličtina znamená zahraný, hrát si, hrát na, zahrát, přehrávat, hrát, hrát, představení, hra, zábava, hraní, volnost, řada, hra, hra světel, pozornost, přehrát, akce, zúčastnit se, hrát, dělat si srandu, předstírat, předstírat, hrát, hrát, hrát, sázet na, hrát proti, hrát si na, namířit, zamířit, hrát na. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova played

zahraný

adjective (game, sport: used) (sport, hry)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The played cards remain face up on the table.

hrát si

intransitive verb (do [sth] for amusement)

The children are playing.
Děti si hrají.

hrát na

transitive verb (perform on: a musical instrument) (hudební nástroj)

He plays the piano and the guitar.
Hraje na klavír a kytaru.

zahrát

transitive verb (music: perform) (hudbu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Play another Beethoven sonata.
Zahraj jinou Beethovenovu sonátu.

přehrávat

transitive verb (put on, listen to: music, a CD) (hudbu)

I am playing the new CD on the stereo.
Přehrávám si nové CD na stereu.

hrát

transitive verb (take part in: a sport or game) (hry nebo sportovní zápas)

Who'd like to play tennis? Let's play hide-and-seek!
Kdo si chce zahrát tenis?

hrát

transitive verb (act the role of) (roli)

Who wants to play Lady Macbeth?
Kdo chce hrát Lady Macbeth?

představení

noun (performance) (divadelní)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
I'd like to see a play for my birthday.
Na své narozeniny bych si rád zašel na divadelní představení.

hra

noun (drama)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He wrote the play with specific actors in mind.
Psal hru v duchu pro konkrétní herce.

zábava

noun (recreational activity)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
You have no time for play when you run your own company.
Nemáš čas na zábavu, když provozuješ svou vlastní firmu.

hraní

noun (dated (gambling) (hazardních her)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
He acquired a lot of debts at play.

volnost

noun (movement, looseness) (nedokonalé utažení)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
There's too much play between the wheel and the axle.

řada

noun (game: turn) (ve hře)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
It's my play. Can I have the dice, please?

hra

noun (conduct of a game) (kvalita hry)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
It's a tournament in which you'll see top class play.

hra světel

noun (movement of light)

They watched the play of the sunlight on the water.

pozornost

noun (attention)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The double murder got a lot of play on the morning news.

přehrát

noun (button) (tlačítko na přístroji)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Insert the CD and press play.

akce

noun (sport, game: move) (v utkání)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
In a single amazing play, the baseball team got three outs.

zúčastnit se

intransitive verb (take part)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We'd like to play, too.

hrát

intransitive verb (gamble) (hazardní hry)

Minors are not allowed to play.

dělat si srandu

intransitive verb (jest)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I didn't mean it. I was only playing.

předstírat

intransitive verb (pretend)

She wasn't really injured; she was just playing.

předstírat

intransitive verb (feign)

He's playing dead.

hrát

intransitive verb (be performed) (program v divadle)

What's playing tonight?

hrát

intransitive verb (music: perform) (na hudební nástroj)

He loves the violin. He plays all day.

hrát

transitive verb (stage a performance of) (divadlo)

They're playing "Waiting for Godot" all week.

sázet na

transitive verb (bet on) (sázky)

He likes to play the horses.

hrát proti

transitive verb (compete against) (někomu)

No one wants to play him because he never loses.

hrát si na

transitive verb (pretend) (hraní dětí na něco)

Let's play house.

namířit, zamířit

transitive verb (direct light, water) (světlo apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He played the spotlight on the entranceway.

hrát na

transitive verb (informal (deceive) (někoho něco: podvádět)

Kate didn't realize the man she'd met on a dating site was playing her until she'd spent half her savings on him.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu played v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.