Co znamená play v Angličtina?

Jaký je význam slova play v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat play v Angličtina.

Slovo play v Angličtina znamená hrát si, hrát na, zahrát, přehrávat, hrát, hrát, představení, hra, zábava, hraní, volnost, řada, hra, hra světel, pozornost, přehrát, akce, zúčastnit se, hrát, dělat si srandu, předstírat, předstírat, hrát, hrát, hrát, sázet na, hrát proti, hrát si na, namířit, zamířit, hrát na, hrát roli v, doprovázet, , , hrát si, šaškovat, zahýbat, hrát si s, hrát si s, hrát zpaměti, zlehčovat, bagatelizovat, navádět, hrát rozhodující zápas, dál hrát, hrát na, zahrát, odvíjet se, zlobit, zlobit, zdůraznit, potrhnout, hrát si s, přispět svým dílem, fair play, zločin, ve hře, ve hře, ze srandy, hračka, hrát roli, podílet se, hrát roli v, hrát roli, hrát v souladu s pravidly, hrát v souladu s pravidly, chovat se férově, snižovat důležitost, dělat blbého, chovat se sportovně, hrát fér, stranit, zahrávat si, hrát si, improvizovat, hrát na hudební nástroj, pouštět hudbu, play-off, slovní hříčka, hrát na jistotu, hrát druhé housle, sportovat, mít volnost, dělat opičky, být fér, hrát v roli, ulejvat se, hrát si s, zahrávat si s ohněm, chovat se čestně, splnit svou úlohu, předškolní kroužek, hraní rolí. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova play

hrát si

intransitive verb (do [sth] for amusement)

The children are playing.
Děti si hrají.

hrát na

transitive verb (perform on: a musical instrument) (hudební nástroj)

He plays the piano and the guitar.
Hraje na klavír a kytaru.

zahrát

transitive verb (music: perform) (hudbu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Play another Beethoven sonata.
Zahraj jinou Beethovenovu sonátu.

přehrávat

transitive verb (put on, listen to: music, a CD) (hudbu)

I am playing the new CD on the stereo.
Přehrávám si nové CD na stereu.

hrát

transitive verb (take part in: a sport or game) (hry nebo sportovní zápas)

Who'd like to play tennis? Let's play hide-and-seek!
Kdo si chce zahrát tenis?

hrát

transitive verb (act the role of) (roli)

Who wants to play Lady Macbeth?
Kdo chce hrát Lady Macbeth?

představení

noun (performance) (divadelní)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
I'd like to see a play for my birthday.
Na své narozeniny bych si rád zašel na divadelní představení.

hra

noun (drama)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He wrote the play with specific actors in mind.
Psal hru v duchu pro konkrétní herce.

zábava

noun (recreational activity)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
You have no time for play when you run your own company.
Nemáš čas na zábavu, když provozuješ svou vlastní firmu.

hraní

noun (dated (gambling) (hazardních her)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
He acquired a lot of debts at play.

volnost

noun (movement, looseness) (nedokonalé utažení)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
There's too much play between the wheel and the axle.

řada

noun (game: turn) (ve hře)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
It's my play. Can I have the dice, please?

hra

noun (conduct of a game) (kvalita hry)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
It's a tournament in which you'll see top class play.

hra světel

noun (movement of light)

They watched the play of the sunlight on the water.

pozornost

noun (attention)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The double murder got a lot of play on the morning news.

přehrát

noun (button) (tlačítko na přístroji)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Insert the CD and press play.

akce

noun (sport, game: move) (v utkání)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
In a single amazing play, the baseball team got three outs.

zúčastnit se

intransitive verb (take part)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We'd like to play, too.

hrát

intransitive verb (gamble) (hazardní hry)

Minors are not allowed to play.

dělat si srandu

intransitive verb (jest)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I didn't mean it. I was only playing.

předstírat

intransitive verb (pretend)

She wasn't really injured; she was just playing.

předstírat

intransitive verb (feign)

He's playing dead.

hrát

intransitive verb (be performed) (program v divadle)

What's playing tonight?

hrát

intransitive verb (music: perform) (na hudební nástroj)

He loves the violin. He plays all day.

hrát

transitive verb (stage a performance of) (divadlo)

They're playing "Waiting for Godot" all week.

sázet na

transitive verb (bet on) (sázky)

He likes to play the horses.

hrát proti

transitive verb (compete against) (někomu)

No one wants to play him because he never loses.

hrát si na

transitive verb (pretend) (hraní dětí na něco)

Let's play house.

namířit, zamířit

transitive verb (direct light, water) (světlo apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He played the spotlight on the entranceway.

hrát na

transitive verb (informal (deceive) (někoho něco: podvádět)

Kate didn't realize the man she'd met on a dating site was playing her until she'd spent half her savings on him.

hrát roli v

phrasal verb, transitive, inseparable (act a part in)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
My brother's playing a role in the new production of The Phantom of the Opera. My brother is playing a role in the new theatre production.

doprovázet

phrasal verb, intransitive (music: play accompaniment) (hudba)

Joanna sang while Keith played along on the guitar.

phrasal verb, intransitive (figurative, informal (feign co-operation)

Leo wanted me to join in when he pranked our teacher, but I refused to play along.

(figurative, informal (feign co-operation with)

I don't always do what my mother suggests, but I play along with her plans to make her happy.

hrát si

phrasal verb, intransitive (informal (experiment)

I was just playing around to see if I could get the webcam to work.

šaškovat

phrasal verb, intransitive (informal (be frivolous)

Quit playing around and get back to work!

zahýbat

phrasal verb, intransitive (informal (be unfaithful) (hovorový výraz: mít poměr)

hrát si s

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (tamper)

Someone has been playing around with the projector and now it doesn't work.

hrát si s

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (amuse yourself) (bavit se)

The dog was playing around with a stick he'd found on the ground.

hrát zpaměti

phrasal verb, transitive, separable (music: not follow a score)

I read music well, but I have a hard time playing by ear. He's amazing; he never learned to read music, he just plays by ear.

zlehčovat, bagatelizovat

phrasal verb, transitive, separable (informal (minimize significance of)

In my job interview I played down my previous failures and emphasized my successes.

navádět

phrasal verb, transitive, separable (set against: [sth] else) (někoho proti někomu)

The capricious girl played off one suitor against the other.

hrát rozhodující zápas

phrasal verb, intransitive (sport: resolve a tied score)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
The two teams will play off for the division title.

dál hrát

phrasal verb, intransitive (continue to make music) (na hudební nástroj)

hrát na

phrasal verb, transitive, inseparable (exploit) (přeneseně: na city apod.)

Many confidence tricksters play on the sympathy of their victims.

zahrát

phrasal verb, transitive, separable (enact) (divadlo)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The director made the actors play the scene out again with a slightly different emphasis.

odvíjet se

phrasal verb, intransitive (proceed to the end) (příběh)

Nobody knows how this little drama will play out.

zlobit

phrasal verb, intransitive (UK, informal (child: misbehave) (dítě)

The children got bored on the long journey and started playing up.

zlobit

phrasal verb, intransitive (informal (appliance: malfunction) (přeneseně: špatně funfující přístroj)

The washing machine suddenly started playing up.

zdůraznit, potrhnout

phrasal verb, transitive, separable (US, informal (draw attention to [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She always used heavy eyeliner to play up her blue eyes.

hrát si s

phrasal verb, transitive, inseparable (tamper or fiddle with) (obracet v prstech)

Beth was playing with one of her earrings nervously.

přispět svým dílem

verbal expression (mainly US (contribute, participate)

Martha did her part to make the event a success.

fair play

noun (sportsmanship, fairness) (sportovní chování)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The concept of fair play is very important in the Olympics. Technically I win by default, but in the spirit of fair play I'll reschedule the match.

zločin

noun (illegal act)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The senator died in a car crash, but foul play is suspected.

ve hře

adjective (ball: not out) (míč)

The ball was in play when the winger crossed it for the centre forward to score.

ve hře

adjective (figurative (active) (přeneseně: jedna z možností)

Lowering the interest rate is among ideas that are still in play.

ze srandy

adverb (as a joke)

The comment was made in play and not intended to offend anyone.

hračka

expression (it's extremely easy) (něco lehkého)

It's so easy to do -- it's child's play, really.

hrát roli

verbal expression (act)

I'd like to play a part in the school musical, so I'm going to audition.

podílet se

verbal expression (participate)

This was a real community effort, nearly everyone here played a part in creating the newsletter.

hrát roli v

verbal expression (be partly responsible) (přeneseně)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Oliver's tendency to trust people too easily played a part in his downfall.
Oliverova přílišná důvěřivost hrála roli v jeho neúspěchu.

hrát roli

verbal expression (act a part)

Several Nixon loyalists played a role in the Watergate scandal.

hrát v souladu s pravidly

verbal expression (game, sports)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Play the game according to the rules outlined below.

hrát v souladu s pravidly

verbal expression (game, sports)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
At the beginning of the game, the referee reminded the players to play by the rules.

chovat se férově

verbal expression (figurative (behave fairly)

It's best to play according to the rules if you want to get on at work.

snižovat důležitost

verbal expression (minimize significance of)

We are trying to play down the importance of standardized tests in our school.

dělat blbého

verbal expression (informal (feign ignorance)

Phil played dumb when his dad asked him if he knew who had broken the window.

chovat se sportovně

intransitive verb (games: be sporting)

It's the referee's job to ensure that both teams play fair.

hrát fér

intransitive verb (figurative (behave by the rules)

Hey, play fair! Take that ace out of your sleeve right now!

stranit

verbal expression (show partiality)

My boss plays favorites; his buddies get the plum assignments, and the rest of us get the menial work.

zahrávat si

(informal, figurative (be inconsistent) (s někým, s city)

I wish Derek would stop playing games and make a clear decision about what he intends to do.

hrát si

(do sports, activities)

The children spent the afternoon playing games.
Děti si celé odpoledne hrály.

improvizovat

verbal expression (figurative (improvise)

What will we do tomorrow? Let's play it by ear.

hrát na hudební nástroj

verbal expression (make music, play an instrument)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)

pouštět hudbu

verbal expression (listen to recorded music)

play-off

noun (game or series of games played to break a tie) (sport)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The Lakers didn't make it to the play-offs this year.

slovní hříčka

noun (pun)

It wasn't serious, just a play on words.

hrát na jistotu

verbal expression (informal (avoid taking risks)

The gymnast considered attempting the flip, but decided to play it safe and stick with the routine she knew well.

hrát druhé housle

verbal expression (figurative (be considered less important) (přeneseně)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
She always played second fiddle to her talented older sister.

sportovat

(participate in physical games)

mít volnost

verbal expression (figurative, informal (have many relationships) (sexuální)

Simon has gained a reputation for playing the field.

dělat opičky

verbal expression (behave in a silly way)

Bob enjoyed playing the fool in front of his grandchildren.

být fér

verbal expression (figurative (co-operate, conform)

No wonder he's a success, he really knows how to play the game.

hrát v roli

verbal expression (act the role of) (koho)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Humphrey Bogart and Ingrid Bergman starred in "Casablanca", and Dooley Wilson played the part of Sam.

ulejvat se

verbal expression (be absent from school without permission) (hovorový výraz: ze školy)

hrát si s

(child: amuse self with) (o dítěti)

Lucy was playing with her favourite doll.

zahrávat si s ohněm

verbal expression (risk danger) (přeneseně)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Computer users are playing with fire if they don't keep their anti-virus software up to date.

chovat se čestně

verbal expression (informal, figurative (behave strategically)

If he plays his cards right, he could get to go to New York.

splnit svou úlohu

verbal expression (mainly UK (contribute, participate)

Each of us needs to play our part to make the world a better place.

předškolní kroužek

noun (toddlers' activity session)

In the playgroup, the children sang songs all morning. The mother took her child to playgroup every weekday.

hraní rolí

noun (playacting, simulation)

“Today we'll be doing a role play exercise,” said the teacher.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu play v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova play

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.