Co znamená home v Angličtina?

Jaký je význam slova home v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat home v Angličtina.

Slovo home v Angličtina znamená bydlení, domov, domov, domov, domov, domov, domů, domov, domů, domeček, domácí meta, bytový, domácí, domácí, doma, vracet se, trefit domů, mířit, poslat domů, zaměřit, doma, doma, domácí, den otevřených dveří, zpět doma, zpět domů, vrátit se domů, cítit se jako doma, pěstounská rodina, přijít domů, jít domů, jet domů, dojít, domácí pivo, doma vařený, domácí práce, mít to v kapse, domácí hranolky, nábytek, pracovna, úvodní stránka, samospráva, homerun, na cestě domů, všude dobře, doma nejlépe, být sídlem, rodné město, město pobytu, domácí, místní, místní, zdejší, podomácku udělaný, vlastnoručně vyrobený, provizorní, třída, opustit domov, zařídit, aby se člověk cítil jako doma, udělat si pohodlí, Chovejte se jako doma., mobilní dům, obytný automobil, obytný vůz, nic, co by stálo za zmínku, ústav sociální péče, domácí meta, domov důchodců, domov důchodců, venkovský zámeček, zůstat doma, v domácnosti, pecivál, peciválka, plošná karanténa, vítej doma. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova home

bydlení

noun (house, apartment)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
They've just bought their first home.
Právě si pořídili své první bydlení.

domov

noun (household)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
His home is always noisy and happy. It's important for children to live in a loving home.
Pro děti je důležité, aby žily v láskyplném domově.

domov

noun (residence) (místo žití)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
They have a second home on the Mediterranean.
Mají druhý domov ve Středozemí.

domov

noun (uncountable (native place, homeland) (milované místo bydliště)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I missed home a lot when I was studying abroad.
Když jsem studoval v zahraničí, stýskalo se mi po domově.

domov

noun (place where [sth] is found) (přeneseně: kde se něco nachází)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Mars is home to the largest volcano in our solar system. Twickenham is the home of English rugby.
Mars je domovem největšího vulkánu ve Sluneční soustavě.

domov

noun (headquarters, main office) (přeneseně)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Detroit is the home of the US's automobile industry.
Detroit je domovem amerického automobilového průmyslu.

domů

noun (uncountable (website's main page) (titulek domovské stránky webu)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
When you click on 'home', a new window pops up.
Po kliknutí na Domů se otevře nové okno.

domov

noun (institution, asylum) (instituce)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
She's living in an old peoples' home.
Žije v domově důchodců.

domů

adverb (toward or to home) (kam)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Let's go home.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Nikam nejdu, zůstanu doma.

domeček

noun (uncountable (games: destination) (cílové pole ve stolní hře)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I can make it to home with one more roll of the dice.

domácí meta

noun (uncountable (baseball: home plate) (baseball)

He stole from third base to home.

bytový

noun as adjective (domestic)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He's really into home decorating right now.
Teď se intenzivně zabývá bytovou dekorací.

domácí

noun as adjective (of, from your own country) (vztahující se k domovské zemi)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
When we travel abroad, it's good to find a home newspaper from time to time.

domácí

noun as adjective (sports: local) (ve sportu: tým)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The home team is going to win the game.

doma

noun as adjective (sports: game played locally) (ve sportu)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
It's a home game today.
Dneska hrajeme doma.

vracet se

intransitive verb (go or return to home) (domů)

This pigeon always homes the quickest.

trefit domů

intransitive verb (pigeon: navigate way back) (holub)

Pigeons that home can be used to send messages.

mířit

(military: go towards a target) (zbraně: na cíl)

The missiles are homing on their target.

poslat domů

transitive verb (bring, send home) (holuba)

He managed to home a pigeon all the way from France to England.

zaměřit

transitive verb (direct to a target) (na cíl)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The missile was homed to its target.

doma

adverb (in own house)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I left my wallet at home.
Nechal jsem peněženku doma.

doma

adverb (sport: in own ground) (ve sportu: na domácím hřišti)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The team have never lost at home.

domácí

adjective (in own house)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Josie is hoping to have an at-home birth.

den otevřených dveří

noun (US (reception in own house)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Charles is hosting an at-home in his new apartment.

zpět doma

adverb (informal (in your town or country of origin)

Doris missed her life back home in Australia.

zpět domů

adverb (to your house again)

Steve drove us back home after the party.

vrátit se domů

verbal expression (return to your home)

Come straight home after school today, young man! Finn's parents were anxious when he failed to come home after going to the pub with his friends.

cítit se jako doma

verbal expression (informal, figurative (be comfortable) (přeneseně)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
This is such a welcoming village - I feel right at home here.

pěstounská rodina

noun (child's temporary home)

Before being adopted she spent three years in a foster home.

přijít domů

intransitive verb (arrive at one's house)

I just got home from work. Call me when you get home.

jít domů

verbal expression (to house)

The party's over, it's time to go home.

jet domů

verbal expression (to country) (do své země)

Lisa had spent five years working overseas and was looking forward to going home.

dojít

(informal, figurative (make impact) (někomu něco)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The extent of Ruth's weight problem really hit home when she saw a picture of herself on a night out.

domácí pivo

noun (beer: home-produced)

Peter had made some home brew which we drank together.

doma vařený

noun as adjective (US, informal, figurative (made at home)

domácí práce

noun (school: cookery, textiles, etc.) (školní předmět)

Home economics was only required for young women when I was a child; but it was the boys who needed it the most.

mít to v kapse

adjective (informal (sure of safety, success) (přen.: mít něco jisté)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)

domácí hranolky

plural noun (US (pan-fried potatoes)

nábytek

plural noun (furniture, décor for house)

Your choice of home furnishings says a lot about you to your visitors.

pracovna

noun (working area in one's house)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
She shut the door to her home office to drown out the kids' noise.
Zavřela si dveře do pracovny, aby ji nerušily děti.

úvodní stránka

noun (website's introductory page)

Click here to return to our home page.

samospráva

noun (self-government)

Greenland achieved home rule in 1979.

homerun

noun (baseball: run scored by batter on single hit) (baseball)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The batter hit a home run and began his ceremonial trot around the bases.

na cestě domů

noun (final stages: of race or journey)

As they approached the home stretch, the two runners engaged in a thrilling race to the finish line.

všude dobře, doma nejlépe

expression (preference for own home)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

být sídlem

expression (place [sb/sth] is based)

North Carolina is home to many companies, including Bank of America.
Severní Karolína je sídlem mnoha firem, včetně Bank of America.

rodné město

noun (town or city where one grew up)

Linda had not been back to her home town of Sydney for many years.

město pobytu

noun (town or city where one lives)

Pinehurst residents have plenty of reasons to be proud of their hometown.

domácí

adjective (grown at home) (zelenina apod.)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The family ate turkey and homegrown vegetables at Thanksgiving dinner.

místní

adjective (grown locally) (zelenina místních farmářů)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
You can buy homegrown vegetables at the local farmers' market.

místní, zdejší

adjective (figurative (native, local)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Renren is China's homegrown version of Facebook.

podomácku udělaný

adjective (made at home, handmade)

Home-made cakes always taste better than factory-made ones.

vlastnoručně vyrobený

adjective (made by self)

It looked to me like his furniture was all homemade.

provizorní

adjective (makeshift)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The boys raced down the hill in their homemade go-kart.

třída

noun (US (school form room) (místnost)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)

opustit domov

verbal expression (move out of family house)

She left home at 17 to go to university in another province.

zařídit, aby se člověk cítil jako doma

verbal expression (be welcoming)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

udělat si pohodlí

verbal expression (informal (settle in)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Please come in and make yourself at home!

Chovejte se jako doma.

interjection (welcome!)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
We're not very formal around here - just make yourself at home!

mobilní dům

noun (trailer used as permanent residence)

While we were saving up to buy a house, we rented a mobile home on the outskirts of town.

obytný automobil, obytný vůz

noun (vehicle with living quarters)

nic, co by stálo za zmínku

expression (figurative, informal (unremarkable)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I enjoyed his last film, but this new one is nothing to write home about.

ústav sociální péče

noun (residential care for the elderly)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Veronica visits her mother in the nursing home every Sunday.

domácí meta

noun (baseball) (baseball)

The runner slid into the plate to score the winning run.

domov důchodců

noun (care facility for the elderly)

Jim had to move into a rest home because he couldn't cope on his own any more.

domov důchodců

noun (care facility for elderly people)

Every weekend I visit my grandmother in the retirement home.

venkovský zámeček

(UK (grand country house)

zůstat doma

verbal expression (remain in house)

I stayed at home today because I was feeling ill.

v domácnosti

adjective (informal (doesn't work outside house)

She left her career to be a stay-at-home mom.

pecivál, peciválka

noun (US, informal (person: doesn't go out) (pejorativní výraz)

She's a real stay-at-home. You can't get her to go anywhere.

plošná karanténa

noun (mainly US (government instruction: mass quarantine)

vítej doma

interjection (expressing happiness at [sb]'s return) (úsloví)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
You've been away for ages - welcome home.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu home v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova home

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.