Co znamená saw v Angličtina?

Jaký je význam slova saw v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat saw v Angličtina.

Slovo saw v Angličtina znamená pila, řezat, přeřezat, přeříznout, šermovat, pořekadlo, vidět, vidět, vidět, vidět, navštívit, zajít k, vidět, rozumět, chápat, rozumět, biskupský stolec, zjistit, přesvědčit se, vidět, podívat se, vidět, rozumět, chápat, vidět, ujistit se, zkontrolovat, scházet se, stýkat se, vídat se, přijmout, přijmout, mít za sebou, vidět, motorová pila, pokácet motorovkou, pilka na kov, lupenková pila, motorová pila, řezat motorovou pilou, houpačka, kolísat. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova saw

pila

noun (tool for cutting)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Paul cut down the tree with a saw.
Paul porazil strom pilou.

řezat

intransitive verb (cut with a saw) (pilou)

He sawed along the line he had marked with the pencil.
Řezal podle čáry, kterou si vyznačil tužkou.

přeřezat, přeříznout

transitive verb (cut with a saw)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The magician sawed his assistant in half.
Kouzelník přeříznul svou asistentku napůl.

šermovat

transitive verb (figurative (move as if to cut with a saw) (přeneseně: rukama)

He sawed the air with his hand.

pořekadlo

noun (literary (saying, maxim)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
You can lead a horse to water but you can't make it drink, as the old saw has it.

vidět

intransitive verb (have sight)

I can't see. Can you turn on the light?
Nic nevidím. Můžeš rozsvítit světlo?

vidět

transitive verb (view as a spectator)

Have you seen her latest film?
Viděl jsi její poslední film?

vidět

transitive verb (observe)

Have you ever seen such a big book?
Už jsi někdy viděl tak velkou knihu?

vidět

transitive verb (make out)

Can you see that hill in the distance?
Vidíš ten kopec v dálce?

navštívit

transitive verb (visit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'd like to go and see Aunt June this weekend.
Tento víkend bych rád navštívil tetu June.

zajít k

transitive verb (consult)

I need to see a doctor.
Potřebuji zajít k lékaři.

vidět

transitive verb (perceive) (hodnotit)

I see the situation differently.
Vidím tu situaci jinak.

rozumět, chápat

transitive verb (figurative (understand)

I see what you're saying, but I still don't agree.
Chápu, co říkáte, ale stále nesouhlasím.

rozumět

intransitive verb (understand)

I see. So that's why you weren't home.
Rozumím (or: chápu, or: aha). Tak proto jste nebyli doma.

biskupský stolec

noun (ecclesiastic office) (církevní úřad)

The see was left vacant until a new bishop was appointed.

zjistit, přesvědčit se

intransitive verb (find out)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'll see if my father knows anything about it.

vidět

intransitive verb (observe)

Those who saw said it was a terrible sight.

podívat se

intransitive verb (look at the situation)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Let's see, what do we need to do next?
Tak se na to podívejme, co potřebujeme udělat dál?

vidět

transitive verb (visualize)

I can just see the look on his face!
Úplně vidím jeho výraz!

rozumět, chápat

transitive verb (find acceptable)

Yes, I definitely see that. What a great plan!
Ano, úplně to vidím. To je ale skvělý plán!

vidět

transitive verb (regard as, consider)

I see her as a future prime minister.

ujistit se, zkontrolovat

transitive verb (assure)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He looked all around to see that no one was present.

scházet se

transitive verb (date)

We've been seeing each other for three weeks.

stýkat se, vídat se

transitive verb (keep company with)

You've been seeing a lot of those boys lately, haven't you?

přijmout

transitive verb (attend to)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The doctor will see you now.

přijmout

transitive verb (gambling: accept a bet) (sázku)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'll see your hundred, and raise you a hundred.

mít za sebou

transitive verb (know)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
This boat has seen better days.

vidět

transitive verb (notice)

I see the miners have gone on strike again, according to the paper.

motorová pila

noun (motorized cutting tool)

The cat and dog ran when they heard the sound of the chainsaw.

pokácet motorovkou

transitive verb (cut with a chainsaw) (strom)

The crew chainsawed the downed tree branches into small pieces.

pilka na kov

noun (fine-toothed saw)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Rodney used a hacksaw to cut the wood.

lupenková pila

noun (type of saw)

The carpenter used a jigsaw for the detail work.

motorová pila

noun (electrically-powered saw)

I can't cut straight with a hand saw, but a power saw makes it easy.

řezat motorovou pilou

transitive verb (cut with power saw)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)

houpačka

noun (child's playground toy)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The sisters played on the seesaw together.

kolísat

intransitive verb (figurative (move back and forth)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu saw v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.