Co znamená him v Angličtina?

Jaký je význam slova him v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat him v Angličtina.

Slovo him v Angličtina znamená ho, jeho, mu, jemu, němu, on, mrkej. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova him

ho, jeho

pronoun (he: direct object) (4. pád)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Sarah walked him to the train station.
Doprovodila ho na vlakové nádraží.

mu, jemu, němu

pronoun (he: indirect object) (3. pád)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
She gave him a lovely birthday present.
Dala mu milý dárek k narozeninám.

on

pronoun (questions: that man)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
Him? Is that the person?

mrkej

interjection (slang (look at that) (mrkej na to, apod.)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu him v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova him

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.