Co znamená weekend v Angličtina?

Jaký je význam slova weekend v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat weekend v Angličtina.

Slovo weekend v Angličtina znamená víkend, sváteční, volné dny, strávit víkend, užij si víkend. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova weekend

víkend

noun (Saturday and Sunday)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Work's been hard this week. I can't wait for the weekend!
Tento víkend jedeme na pláž, odjíždíme v pátek po práci.

sváteční

adjective (figurative (amateur, casual) (přeneseně: jen zřídkakdy)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I'm just a weekend golfer. The pros know what they are doing.

volné dny

noun (figurative (days off from work)

We work Saturdays and Sundays, and have our weekend on Tuesdays and Wednesdays.

strávit víkend

intransitive verb (US (spend the weekend)

We weekended at the beach.

užij si víkend

interjection (used to wish [sb] a pleasant weekend) (tykání, jednotné číslo)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Have a good weekend, and I will see you on Monday.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu weekend v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.