Co znamená for v Angličtina?

Jaký je význam slova for v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat for v Angličtina.

Slovo for v Angličtina znamená na, pro, -, na, za, pro, -, za, místo, pro, za, na, protože, na, do, pro, , kvůli, za, za účelem, za, přes, na, na, -, aby, z, za, -, za, -, po-, zodpovídat se, způsobit, tvořit, snažit se o, odpovídat za, stačit, počítat s, zamluvit, požádat o, vyžadovat, předpovídat, obrátit se na, vybudovat si, obstarávat, dělat catering, mít nos na, vysvětlit, objasnit, započítat, vzít v potaz, vzít v úvahu, odpovědný za, toužit po, toužit po, ocenit, uznat, zastupovat, napomenout za, inzerovat, reklama, agitovat za, snažit se, mířit na, zcela pro, jednoznačně pro, všichni pro, Jeden za všechny, všichni za jednoho!, připravený, nachystaný, umožnit, naštvaný, rozzlobený, zopovědný, obhájce, obhájkyně, omluvit se za, omluvit se za, omluvit se za to, že, karikatura, parodie, obhajoba, žádat o, žádat, zastupovat, požádat o, zažádat o, ucházet se o místo, ucházet se o zaměstnání, vhodný, vhodný, zařídit, zajistit, co se týče, pokud jde o mě, žádat o, zeptat se, říkat si, napravit, odčinit, povolit, schválit, hlasovat, hodnota za peníze, usmlouvat něco za něco, smlouvat, vyměnit, směnit, být známý pro, být pojmenovaný po, podporovat, prosazovat, žádat o, náklonnost k, přihodit na, podat nabídku, soutěžit o, naúčtovat za, dávat vinu za, směřující k, předurčený k, připrav se na, připrav se na, udělat přestávku na, počítat s, počítat s, kdyby nebylo, nadšení, Zatím na shledanou!, synonymum, výzva, výzva k nabídkám, být nevyhnutelný, být nevhodný, vést kampaň za, nemoci se dočkat, mít rád, mít rád, pečovat o, opečovávaný, najít si své místo, najít si své místo, pokárat za, vyměnit za, změna k lepšímu, změnit k lepšímu. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova for

na

preposition (intended, designed) (způsob použití)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
The small fork is for your salad, the large one for the main course.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. K čemu se ten nástroj používá?

pro

preposition (appropriate to) (vhodný, určený)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
This is an ideal book for a young girl.
To je ideální kniha pro mladou dívku.

-

preposition (benefiting [sb]) (v něčí prospěch)

Will you do a favour for me?
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Pro tebe bych udělal cokoli.

na

preposition (in [sb]'s opinion, for [sb]'s tastes) (na něčí vkus)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
That movie was too long for me.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. David vydrží hodně, ale to už bylo moc i na něho.

za

preposition (for the purchase of) (cena)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
He only paid ten dollars for that shirt.
Za tu košili zaplatil jen deset dolarů.

pro

preposition (in order to get) (jít do obchodu)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
He went out for some milk. He'll be back soon.
Šel jen pro mléko. Bude hned zpátky.

-

preposition (time: duration) (trvání)

She was gone for four hours. I've been learning Chinese for two years.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Kvůli rekonstrukci bude zámek po dva roky uzavřen pro veřejnost.

za, místo

preposition (in [sb]'s place, instead of [sb]) (v zastoupení někoho)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
I don't want to do his work for him.
Nechci tu práci dělat za (or: místo) něj.

pro

preposition (in favour of: issue) (hlasování)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
He was for the plan, but his wife was against it.
Byl pro ten plán, ale jeho žena byla proti.

za

preposition (because of) (kvůli něčemu)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
He received extra homework for swearing in class.
Dostal úkol navíc za sprostá slova, která pronesl ve vyučování.

na

preposition (compared to a standard) (srovnání)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
It's warm for this time of year.
Na toto roční období je teplo.

protože

conjunction (formal, written (because, since)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
I know he's guilty, for I saw him do it.

na

preposition (with the purpose of) (za účelem)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
I bought some cloth for making costumes.

do

preposition (with a destination of) (směrem do)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
This train is heading for London.

pro

preposition (intended for: [sb]) (určený)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
All these gifts are for you.

preposition (expressing a wish)

Oh, for a bowl of soup right now!

kvůli

preposition (because of)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
He left, for fear of being laughed at.

za

preposition (in honour of) (uctění někoho)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
The church held a memorial service for the victims of the earthquake.

za účelem

preposition (in order to achieve or attain)

For an early arrival in Paris, you will need to take the express train.

za

preposition (in order to save or preserve) (bojovat)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
We're fighting for our freedom!

přes

preposition (despite) (navzdory)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
For all her nagging, she's a great wife.

na

preposition (in regard to) (talent, um atd.)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
She has a gift for crosswords.

na

preposition (responsibility of) (něčí odpovědnost)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
That's for me to determine, not you.

-

preposition (to the extent of) (v délce)

The line outside the ticket office went on for miles.
Fronta před prodejnou vstupenek byla míle dlouhá.

aby

preposition (introducing an infinitive phrase) (před podmětem vedlejší věty)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
It may be time for him to resign.

z

preposition (ratio) (poměr)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
The players were one for three in shots on goal.

za

preposition (ratio: sales) (sleva)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
There is a three for one sale on summer clothing.

-

preposition (representing) (znamená, značí)

The CS in his name is for Charles Saunders.
CS v jeho jméně znamená Charles Saunders.

za

preposition (at a price of) (cena za množství)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
Melons are now two for a pound in the market.

-

preposition (indicating distance) (do vzdálenosti)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
I ran for three blocks before I caught him.

po-

preposition (indicating one in a series) (pořadí v řadě)

(předpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. rozzlobený, vymyslet, nejnovější). )
We're visiting here for the second time.

zodpovídat se

phrasal verb, transitive, inseparable (justify)

We were asked to account for our actions.
Byli jsme vyzváni, abychom se zodpovídali za své činy.

způsobit

phrasal verb, transitive, inseparable (cause)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She wondered what could account for his sadness.
Přemýšlela, co mohlo způsobit jeho smutek.

tvořit

phrasal verb, transitive, inseparable (be total of) (část celku)

Women in Britain now account for almost half of the workforce.
Ženy v Británii nyní tvoří téměř polovinu všech pracujících.

snažit se o

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (try to obtain indirectly)

Angling for a raise, Darren worked overtime for several weeks in a row.
Darren usiloval o zvýšení platu, a tak pracoval několik týdnů přesčas.

odpovídat za

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (face consequences)

He's committed a crime and he'll be forced to answer for it.

stačit

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative, informal, US (be adequate)

The back porch will have to answer for a bedroom.
Veranda bude muset místo ložnice stačit.

počítat s

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (expect to get) (něčím)

When I married my wife, I hadn't bargained for the fact that her mother would also come to live with us.

zamluvit

phrasal verb, transitive, separable (make appointment) (někomu schůzku/termín)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I've booked you in at midday for a cut and blow dry.

požádat o

phrasal verb, transitive, inseparable (demand, request)

The senator called for an investigation. The judge's bailiff called for silence in the courtroom.

vyžadovat

phrasal verb, transitive, inseparable (require)

The recipe calls for brown sugar, not white sugar. The situation calls for a calm, deliberate response.

předpovídat

phrasal verb, transitive, inseparable (forecast) (předpověď počasí)

The forecast calls for clear skies and warm temperatures.

obrátit se na

phrasal verb, transitive, inseparable (seek help)

John called on his friends for support.
John se obrátil na své přátele s žádostí o pomoc.

vybudovat si

phrasal verb, transitive, separable (figurative (career, etc.: build up) (přen.: kariéru apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She's succeeded in carving out a nice career for herself in marketing.

obstarávat

phrasal verb, transitive, inseparable (provide for [sb]) (někoho)

This restaurant does not cater for vegans.

dělat catering

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (provide food)

My mother used to cater for weddings.

mít nos na

noun (figurative (instinctive ability to detect [sth]) (přeneseně)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
He has a great nose for good books.
Má nos na dobré knihy.

vysvětlit, objasnit

intransitive verb (explain)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He could account for every penny he had spent.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Ředitel musí výdaje firmy pravidelně vysvětlovat (or: objasňovat) správní radě.

započítat

(count up)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He could account for every penny he had spent.

vzít v potaz, vzít v úvahu

expression (considering)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Even accounting for the bad weather, the number of visitors to the park has been very low.
I když vezmeme v potaz ošklivé počasí, návštěvníků přišlo do parku hrozně málo.

odpovědný za

(has to justify actions)

toužit po

(figurative (yearn for)

After many years abroad, Bob ached for his homeland.
Po mnoha letech v zahraničích Bob toužil po vlasti.

toužit po

(figurative (yearn for)

Helen ached for the man she could not be with.
Helen toužila po muži, se kterým nemohla být.

ocenit, uznat

transitive verb (thank [sb] for)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The president acknowledged her contributions in a ceremony.
Během ceremonie ocenil prezident její dílo.

zastupovat

intransitive verb (substitute)

I will have to act for my absent brother.

napomenout za

verbal expression (reprimand for doing)

The teacher admonished the student for being late to class yet again.

inzerovat

(solicit via advertisement)

reklama

noun (promotion of [sth])

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Bob's first acting role was in an advertisement for jeans.
Bobova první herecká role byla v reklamě na džíny.

agitovat za

(strive to make happen)

The political party is agitating for a change in leadership.

snažit se

(figurative (try to reach, achieve) (o něco)

The students aim for high marks during examinations.
Studenti se při zkouškách snaží získat vysoké hodnocení.

mířit na

(try to hit: a target)

Aim for the center of the target.

zcela pro, jednoznačně pro

preposition (informal (completely in favour of) (návrh)

I was all for getting ice cream after classes.

všichni pro

preposition (everyone in favour of) (návrh)

All for the motion, say "Yes".

Jeden za všechny, všichni za jednoho!

interjection (expressing solidarity)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)

připravený, nachystaný

adjective (ready, prepared)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Are you all set for opening night?

umožnit

(make provision)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We must make room to allow for expansion.

naštvaný, rozzlobený

adjective (cross with [sb]) (na někoho)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I am angry with my sister for taking my book.
Jsem na sestru naštvaný (or: rozzlobený), protože mi sebrala knihu.

zopovědný

(accountable for [sth])

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Is the government answerable for this economic crisis?

obhájce, obhájkyně

noun (person who publicly defends [sth]) (idey)

omluvit se za

(say sorry for [sth])

Mark apologized for the delay in replying to my email.
Mark se omluvil za pozdní odpověď na můj e-mail.

omluvit se za

verbal expression (say sorry to [sb] for [sth]) (někomu)

You ought to apologize to Stephen for the way you treated him yesterday.
Měla by ses Stephenovi omluvit za to, jak ses k němu včera chovala.

omluvit se za to, že

verbal expression (say sorry to [sb] for doing [sth])

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Jane apologized to me for calling me a liar.
Jane se mi omluvila za to, že o mně řekla, že jsem lhář.

karikatura, parodie

noun (poor example) (přeneseně: špatný příklad)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Frankly, this place is an apology for a hotel.
Upřímně, tohle je parodie na hotel.

obhajoba

noun (formal (apologia: defence of [sth], [sb])

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The biography reads as an apology for its subject's crimes.

žádat o

(ask for help) (pomoc)

She appealed for his help.
Žádala ho o pomoc.

žádat

verbal expression (ask for help) (o pomoc)

The state governors appealed to the President for help in stopping the riots.
Guvernéři prezidenta požádali o pomoc při nepokojích.

zastupovat

(represent in court) (u soudu)

Your Honor, I'm James Alfred III, appearing for the defendant.

požádat o, zažádat o

(request formally)

Thomas applied for a credit card.
Thomas požádal (or: zažádal) o kreditní kartu.

ucházet se o místo, ucházet se o zaměstnání

verbal expression (reply to employment advertisement)

My only task for today is to apply for a job.

vhodný

(suited, right)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Books about the Sesame Street characters are appropriate for the under 7 set.
Knížky „Sezame, otevři se“ jsou vhodné pro děti do 7 let.

vhodný

(suited, right)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The treatment is appropriate for all types of hair loss.
Léčba je vhodná pro všechny typy ztráty vlasů.

zařídit, zajistit

verbal expression (make preparations) (dohodnout)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
They arranged for a babysitter to take care of the children.
Zařídili (or: zajistili) si hlídání dětí.

co se týče

preposition (with regard to)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
As for this guy, I don't think he's going anywhere in life.
Co se týče toho kluka, nemyslím, že to dotáhne daleko.

pokud jde o mě

adverb (as far as I am concerned)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
My husband is going to work. As for me, I will stay home and take care of the baby.

žádat o

(request [sth] from [sb])

The homeless woman asked me for money.
Bezdomovec mě požádal o peníze.

zeptat se

(request)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The policeman asked for my license and registration.
Policista mě požádal o řidičský a technický průkaz.

říkat si

(figurative, informal (invite: trouble) (přeneseně: o nepříjemnosti)

I wouldn't do that if I were you! You're just asking for it.
Být tebou to nedělám. Přímo si o to říkáš.

napravit, odčinit

(make amends for [sth])

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Christians believe that Jesus atoned for our sins.

povolit, schválit

(permit access) (přístup k)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Jack's boss authorized him for entry to the secured area.

hlasovat

(make selection by vote)

The club will ballot for new officers at the next meeting.

hodnota za peníze

noun (US, slang (value for money)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
This computer is last year's model, but it has great bang for your buck.

usmlouvat něco za něco

(exchange, pay for [sth])

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Frank bargained his old truck for a tractor.

smlouvat

(haggle)

Fiona bartered for a hand-woven blanket.
Fiona smlouvala o ručně pletenou deku.

vyměnit, směnit

(trade, exchange)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The refugees were obliged to barter their personal belongings for food.
Běženci byli nuceni vyměnit (or: směnit) osobní věci za jídlo.

být známý pro

transitive verb (be identified or famous for) (něco)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
That restaurant is known for its excellent seafood.

být pojmenovaný po

verbal expression (be given the same name as)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I was named after my mother's best friend. The park was named for the town's mayor.

podporovat, prosazovat

verbal expression (figurative (promote) (agitovat)

The environmental activist goes around the world beating the drum for energy reform.

žádat o

(plead to obtain)

náklonnost k

noun (inclination: in favour)

His bias for attractive employees was obvious.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Některé feministky brojí proti diskriminaci, ale přivítaly by automatické upřednostňování žen v případě shodné kvalifikace uchazečů.

přihodit na

(auction: offer) (aukce)

He bid one hundred euros for the painting at the auction.
Na aukci obrazu přihodil na sto euro.

podat nabídku

(offer services) (do soutěže, výběrového řízení apod.)

Three construction companies are bidding for the prestigious contract.
Do soutěže podaly nabídku tři stavařské firmy.

soutěžit o

(compete)

Twenty competitors are bidding for the title of "World's Strongest Man".
Dvacet závodníků soutěžilo o titul „Nejsilnější muž světa“.

naúčtovat za

(charge) (někomu)

The lawyer billed him three hundred dollars for the service.
Právník mu za své služby naúčtoval tři sta dolarů.

dávat vinu za

transitive verb (hold responsible)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Don't blame me! It wasn't my fault!
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Organizace zabývající se lidskými právy ho viní z podněcování rasové nenávisti.

směřující k

(heading towards a place)

The cruise ship was bound for New York.
Výletní loď směřovala k New Yorku.

předurčený k

(figurative (destined for [sth])

Luis always knew that he was bound for fame and fortune.
Luis byl předurčený ke slávě a bohatství.

připrav se na

verbal expression (figurative (prepare for shock)

Everyone is bracing themselves for the foot of snow forecast for tonight.

připrav se na

verbal expression (prepare for impact)

Seeing that there was no way to escape, Joel braced himself for the blow of the other man's fist.

udělat přestávku na

(pause, interrupt activity)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
After an hour's discussion, the committee broke for a coffee and a bite to eat.

počítat s

(allocate money for [sth]) (v rozpočtu)

Ophelia budgeted for a small economy car, not a full-sized sedan.
Ophelie počítala s malým ekonomickým autem, ne se sedanem.

počítat s

(money: allocate) (v rozpočtu)

The agency has budgeted 10 million dollars for humanitarian aid.
Agentura počítala s 10 miliony dolarů na humanitární pomoc.

kdyby nebylo

adverb (were it not for)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
We would never have won but for your help.

nadšení

noun (figurative, informal (interest)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
There has been a lot of buzz this season for plaid skirts.
Tuto sezónu vyvolávají kostkované sukně hodně nadšení.

Zatím na shledanou!

interjection (informal (see you soon)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
It's getting late and we have a full day planned for tomorrow, so let's say bye for now.

synonymum

noun (epitome, synonym) (přeneseně)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The Italian city of Milan is a byword for fashion.

výzva

noun (appeal)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The principal's call for action followed a number of problems at the school.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Jeho výzva ke klidu se minula účinkem.

výzva k nabídkám

noun (business: invitation to bid) (podnikání)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

být nevyhnutelný

verbal expression (necessary or appropriate)

When the bleeding did not stop, a trip to the hospital was called for.

být nevhodný

verbal expression (be inappropriate)

Your comment about your neighbor's wife was not called for.

vést kampaň za

(promote a cause)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Women were campaigning for the right to vote.
Ženy vedly kampaň za volební právo.

nemoci se dočkat

verbal expression (figurative, informal (be impatient for) (něčeho)

I can't wait for this day to be over.

mít rád

(have romantic feelings for)

Juliana still cares for Simon after all these years.
Juliana má i po všech těch letech Simona pořád ráda.

mít rád

(like, approve of)

Even though they are no longer together, Sarah still cares for her ex-husband as a friend.

pečovat o

(take care of)

Will you care for me in my old age?

opečovávaný

adjective (looked after, tended to)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Your garden looks well cared for.

najít si své místo

verbal expression (figurative (find your role, trade) (najít si své místo)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

najít si své místo

verbal expression (figurative (find your role, trade) (najít si své místo)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

pokárat za

transitive verb (criticize, blame)

The army censured several high-ranking officers for corruption.

vyměnit za

(exchange, switch)

Don't forget to change your winter clothes for lightweight ones before you depart.

změna k lepšímu

noun (improvement)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Her lovely, new hair style is definitely a change for the better.

změnit k lepšímu

verbal expression (improve)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Her life has changed for the better since she moved here.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu for v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova for

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.