game ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า game ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ game ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า game ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง เกม, กีฬา, การแข่งขัน, เกม หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า game

เกม

noun (playful activity, amusement, pastime)

There are games that are praised for being educational and entertaining.
มี บาง เกม ที่ ได้ รับ การ ยกย่อง ว่า ให้ ความ รู้ และ ความ สนุกสนาน.

กีฬา

noun (playful activity, amusement, pastime)

It's got home video of a minor league hockey game at an arena in Virginia.
มันมีม้วนวิดิโอบันทึกการแข่งขันฮอกกี้ ที่สนามกีฬาในเวอร์จิเนีย

การแข่งขัน

noun

You know how many football games or concerts my mom's been to in the last four years?
คุณรู้มั้ย ว่าการแข่งขันฟุตบอลและคอนเสริ์ตของผม ที่แม่ผมเข้าชมในสี่ปีที่ผ่านมา?

เกม

noun (One of the music genres that appears under Genre classification in Windows Media Player library. Based on ID3 standard tagging format for MP3 audio files. ID3v1 genre ID # 36.)

Efforts are being made to reduce pollution before the 2008 Olympic Games in Beijing.
มีการพยายามลดมลภาวะก่อนจะถึงโอลิมปิกเกมส์ที่ปักกิ่งในปี 2008.

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Took me to a few Phillies games.
พาฉันไปเล่นอีเกิลส์เกมในบางครั้ง
But the game's not over.
แต่เกมส์ยังไม่จบ
Researchers randomly assigned male and female students to play violent or nonviolent video games for 20 minutes.
นัก วิจัย สุ่ม เลือก นัก ศึกษา ชาย และ หญิง ให้ เล่น วิดีโอ เกม ที่ รุนแรง หรือ ไม่ รุนแรง เป็น เวลา 20 นาที.
'Cause, uh, my son here has got a big game tomorrow.
เพราะลูกผมคนนั้น จะมีแข่งใหญ่พรุ่งนี้
Victoria playing one of her little games, no doubt.
วิดตอเรียกําลังเล่นเกมเล็กๆของเธอ อย่างไม่มีข้อสงสัย
May I play the game with you?
หนูเล่นเกมนี้กับพี่ได้มั้ยคะ?
Game six here in Toronto!
เกมที่ 6 ที่โตรอนโต้!
It's a game.
มันเป็นเกมส์
It was his twisted little game that made our deal fall apart.
มันเป็นเกมบ้า ๆ ของเขา ที่ทําให้ข้อตกลงของเราตกไป
So it's wonderful to think intellectually about how the life of the world is, especially those who are very smart can play this game in our head.
มันงดงามมากที่เราคิดไตร่ตรอง เกี่ยวกับชีวิตบนโลกใบนี้ได้ และโดยเฉพาะ พวกที่ฉลาดมากๆ เราพลิกแพลงความคิดได้อีกมากมาย
A game in which you give people money, and then, on each round of the game, they can put money into a common pot, and then the experimenter doubles what's in there, and then it's all divided among the players.
ในเกมนี้ คุณให้เงินคนก้อนหนึ่ง เสร็จแล้วในแต่ละตา พวกเขาเอาเงินเท่าไหร่ใส่กองกลางก็ได้ แล้วนักวิจัยจะเพิ่มเงินให้สองเท่าของกองกลาง สุดท้ายก็แบ่งกองกลางให้กับผู้ร่วมวิจัย คนละเท่าๆ กัน
Game on, old friend.
มาสนุกกัน เพื่อนเก่า
I'm at Beth's soccer game with my ex-wife who's here with my ex-gardener.
ตอนนี้ฉันอยู่ที่เกมการแข่งขันฟุตบอลของเบธกับเมียเก่า ซึ่งมากับคนสวนเก่าของฉัน
So game theory is a branch of, originally, applied mathematics, used mostly in economics and political science, a little bit in biology, that gives us a mathematical taxonomy of social life and it predicts what people are likely to do and believe others will do in cases where everyone's actions affect everyone else.
ทฤษฎีเกมเดิมทีนั้นเป็นสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์ประยุกต์ แต่ถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางในเศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ รวมถึงชีววิทยาบางสาขา มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยจําแนกกลุ่ม ของพฤติกรรมของมนุษย์โดยใช้คณิตศาสตร์ และทํานายว่ามนุษย์มีแนวโน้ม ที่จะแสดงพฤติกรรมอย่างไร ตลอดจนคิดว่าคนอื่นจะทําอย่าไร ในกรณีที่การกระทําของคนทุกคน ล้วนส่งผลกระทบต่อคนอื่นๆ
There are games that are praised for being educational and entertaining.
มี บาง เกม ที่ ได้ รับ การ ยกย่อง ว่า ให้ ความ รู้ และ ความ สนุกสนาน.
I am not playing games with you.
ผมไม่ได้กําลังเล่นเกมกับคุณ
Game over Chet, we got to shut the Water Park down right now
จบกันแล้วเชท เราต้องปิดสวนน้ําเดี๋ยวนี้เลย
Missed that game.
พลาดบอลคู่เด็ด
There were adventure games, quiz games, strategy games, and action games.
เกม คอมพิวเตอร์ มี ตั้ง แต่ ประเภท เกม ผจญ ภัย, เกม ทาย ปริศนา, เกม วาง แผน, และ เกม แอกชั่น.
I forgot that an idiot has to play an idiot's game.
ลืมไปเลยว่า คนบ้าก็ต้องเล่นแบบคนบ้า
The problem is, this is my only vacation in three years, and I don't want to waste another day playing games in the middle of nowhere.
นี้เป็นการพักร้อนแค่ครั้งเดียวในรอบ 3 ปีมานี้ และไม่ต้องการเสียเวลาไปสักวันกับการเล่นเกมส์พวกนี้ ใจกลางที่ไหนก็ไม่รู้
The game was over.
เกม ก็ ยุติ.
Let's play a game.
เล่นเกมส์กันหน่อย
Another example of this sort of second superpower thing is the rise of these games that are what we call "serious play."
อีกตัวอย่างนึงก็คือ พวกเกมวางแผนที่คุณมีอํานาจเด็ดขาด พวกเกมแบบนี้เนี่ยได้สร้างแนวคิด เล่นอย่างจริงจังขึ้นมา
There's a lot of interesting research that shows we like people better after we play a game with them, even if they've beaten us badly.
มีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่า เรามักจะชอบคนเหล่านั้นมากขึ้นหลังจากที่ได้เล่นเกมร่วมกัน แม้ว่าพวกเขาจะทําให้เราแพ้ยับเยินก็ตามที

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ game ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ game

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว