big ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า big ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ big ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า big ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ใหญ่, โต, ขุน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า big

ใหญ่

adjective (of a great size)

No, the houses in my village aren't tall, but the gardens are big.
ไม่, บ้านในหมู่บ้านของฉันไม่ได้สูง แต่สวนใหญ่

โต

adjective (adult)

Before two more weeks are up, the nestlings will be big and also strong enough to fly.
หลัง จาก นั้น ไม่ ถึง สอง สัปดาห์ ลูก นก ก็ โต และ แข็งแรง พอ ที่ จะ บิน ได้.

ขุน

adjective (of a great size)

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

It was, ha, a big mistake.
มันผิดพลาดมาก
Uh, I am a big fan.
ผมเป็นแฟนของคุณตัวยง
Guy messed up big.
มันทําผิดพลาดครั้งใหญ่
It was not that big a deal.
มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแบบนั้น
It's no big deal.
ไม่ใช่เรื่องใหญ่ซักหน่อย
Personally, I think you're making a big mistake.
โดยส่วนตัวแล้ว แม่คิดว่าลูกทําผิดพลาดครั้งใหญ่
These birds were hunted for meat that was sold by the ton, and it was easy to do because when those big flocks came down to the ground, they were so dense that hundreds of hunters and netters could show up and slaughter them by the tens of thousands.
นกเหล่านี้ถูกล่าเอาเนื้อ ที่ขายกันเป็นตันๆ และการไล่ล่านั้นง่ายดาย เพราะว่าเมื่อนกฝูงใหญ่ๆพวกนั้น บินลงมาที่พื้นดิน จะแน่นมากจน ผู้ล่าและผู้วางตาข่ายดักจับมากมายหลายร้อยคน จะมาที่นั่น และฆ่าพวกมันเป็นหมื่นๆตัว
Are you worried that much about Big Shot?
ดูเจ้ากังวลใจเกี่ยวกับเจ้าแดมุลมากเลยนะ
I love the Big Bang Theory.
ฉันชอบ Big Bang Theory.
It's a big opportunity.
มันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่
Top-level Company in a big glass building.
บริษัทระดับสูงในตึกแก้วขนาดใหญ่
'Cause, uh, my son here has got a big game tomorrow.
เพราะลูกผมคนนั้น จะมีแข่งใหญ่พรุ่งนี้
Anything you got to say, big guy?
มีอะไรจะพูดไหม? พ่อหนุ่มใหญ่
The second idea worth questioning is this 20th-century thing that mass architecture is about big -- big buildings and big finance.
ความคิดที่สองที่ควรค่าแก่การถาม ก็คือเรื่องในศตวรรษที่ 20 ที่ก่อสร้างสถาปัตยกรรมส่วนมากเป็นตึกอาคาร ที่ใหญ่โตและมีทุนที่มากโข
This may sound strange, but I'm a big fan of the concrete block.
นี่มันอาจจะฟังดูแปลกไปซักหน่อย แต่ฉันเนี่ยเป็นแฟนตัวจริงของบล็อกคอนกรีตเลย
Like me, they are dreaming big.
เหมือนฉัน พวกเธอกําลังฝันไกล
And then it's the big house.
แต่ต่อไปก็เป็นบ้านหลังใหญ่
Guess who just reeled in a big one?
ทายสิว่าใครได้ลาภก้อนใหญ่
Well, a orphanage is like a great big prison where they lock up folks that ain't got kids
บ้านเด็กกําพร้าก็เหมือน... คุกขนาดใหญ่ไว้ขังพวกไม่มีลูก
Off the big road, south of sin city.
ห่างจากถนนใหญ่ ตอนใต้เมืองซิน
What happened, big guy?
เกิดอะไรขึ้น.. ?
The furniture is designed so that children can sit in front of big, powerful screens, big broadband connections, but in groups.
มีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ให้เด็กๆ เป็นกลุ่มๆ สามารถนั่งและมองเห็นจอ เชื่อมต่อด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
It is... a big development.
มันเป็น... เบาะแสสําคัญเหรอ
Now, that is roughly 150 Big Macs.
คร่าว ๆ ก็บิ๊กแมคประมาณ 150 ชุด
America's a big place.
อเมริกามันใหญ่มาก

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ big ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ big

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว